Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Modernizacja kompleksów sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w miejscowości Męcina i Pisarzowa 

Gmina Limanowa na podstawie umowy nr 2023/0183/1144/SubA./DIS/MKSO/2022 zawartej w dniu 20.04.2023 r. otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki  w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022 na zadanie pn.„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowości Męcina i Pisarzowa” w następującym zakresie rzeczowym:

* Moje Boisko ORLIK 2012 w Męcinie:

- wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
- wymiana sprzętu sportowego trwale montowanego do podłoża,
- wymiana kilku lamp oświetleniowych oraz elementów ogrodzenia.

* Moje Boisko ORLIK 2012 w Pisarzowej:

- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- wymiana sprzętu sportowego trwale montowanego do podłoża,
- wymiana kilku lamp oświetleniowych, część piłkochwytów oraz elementów ogrodzenia,
- remont zaplecza sanitarno-szatniowego.
 
wartość dofinansowania : 319 847,00 zł
wkład własny : 319 848,08 zł
całkowita wartość zadania :  639 695,08 zł

  
Okres realizacji : do końca września 2023 r.


 
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne