Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
„Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w miejscowości Męcina”       
   
                            
Gmina Limanowa na podstawie umowy nr 2023/0193/1144/SubA./DIS/SP/22 zawartej w dniu 20.04.2023 r. otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2022 na zadanie pn.„Budowa hali sportowej wraz  z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w miejscowości Męcina” w następującym zakresie rzeczowym:
budowa hali sportowej o wymiarach 38,3 m x 21,7 m i wysokości 7,3 m do najniższego punktu nad polem gry wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, magazynowo-technicznym oraz pokojem nauczycielskim, pomieszczeniami sędziowskimi oraz zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia,
  
wartość dofinansowania :  2 398 075,36 zł
całkowita wartość zadania :  6 400 000,00 zł

  
Okres realizacji : do końca grudnia 2023 r.


 
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne