Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
8 października 2021 roku przedstawiciele Gminy Limanowa na czele z  Wójtem Gminy Limanowa Janem Skrzekutem, jego zastępcą Wojciechem Pazdanem oraz  przedstawicielem wykonawcy – Firmy HYDROTECH-PLUS dokonali odbioru końcowego zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierczyna”.
 
Zakres wykonanych robót obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,998 km. 
Całość zadania wyniosła  910 495,20  zł,  przy dotacji w wysokości 453 114,00 zł.
Wybudowana sieć  kanalizacyjna została włączona do oczyszczalni ścieków w miejscowości Mordarka.

Zadanie zrealizowano  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach operacji “gospodarka wodno-ściekowa”.  

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne