Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Realizacja inwestycji związanej  z przebudową drogi gminnej nr K340456 Męcina-Działy-Pisarzowa wyniosła ponad 2.200.000,00 zł, a prace drogowe objęły odcinek  o długości 3,119 km. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą przebudowy drogi zostało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG. Umowa  na realizację inwestycji została podpisana dnia 21 lutego br. , natomiast prace rozpoczęły się 27 lutego. Zakończenie prac,  zgodnie z umową planowane było na dzień 31  sierpnia 2017 roku, jednak zgodnie z zapowiedzią wykonawcy inwestycja została zrealizowana we wcześniejszym terminie. W oficjalnym odbiorze drogi, który miał miejsce 28 lipca br.  uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa  - Władysław Pazdan, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich – Stanisław Piegza, inspektor Wydziały Inwestycji i Funduszy Europejskich  – Urszula Nowogórska, inspektor nadzoru Janusz Liptak, radni Gminy Limanowa a zarazem przedstawiciele sołectwa Pisarzowa: Andrzej Malinowski (sołtys wsi) i Antoni Frączek  oraz Prezes Zarządu firmy LIMDROG Maciej Szkarłat.

Całkowita wartość zadania to  2. 201 971,65 zł, z czego 1. 401 000,00 zł w formie dotacji Gmina Limanowa pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi z dostosowaniem do minimalnej szerokości jaka obowiązuje drogi gminne tj. 4,5 m( obecnie w/w droga ma 3,5 m szer.).

 
   
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne