Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
W ramach ostatniego naboru przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, Gmina Limanowa złożyła wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowości Kłodne i Męcina. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 16 stycznia 2023 roku pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Limanowa została podpisana umowa, w wyniku której gmina Limanowa otrzyma 3 267 000,00 zł, jako dotacja na to zadanie. 
 
W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 2,7 km sieci wodociągowej w miejscowości Kłodne. Planowany zakres robót będzie obejmował wykonanie sieci wodociągowej Ø PE 110 o dł. ok. 2 245 mb, Ø PE 63 o dł. 260 mb,  Ø PE 40 o dł. ok. 175 mb montaż 14 hydrantów ppoż. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego dostęp do wody uzyska 30 gospodarstw.
Wykonawcą wybranym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego jest Firma „Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP” Pana Aleksandra Lachora z Kłodnego.   
Całkowity koszt inwestycji to 753 500,43 zł, w tym dofinansowanie - 500 000,00 zł, planowane zakończenie operacji to sierpień 2023 r.
 
W ramach dofinansowanego projektu wykonane też będzie ok. 7 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodne i Męcina. Planowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, jak również dostawę i montaż jednej sieciowej przepompowni ścieków.  
W ramach inwestycji zostanie wykonanych 60 przyłączy kanalizacyjnych, gdzie właściciele działek objętych projektem uzyskają możliwość przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.   
Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusza Wojaka.
Całkowity koszt inwestycji to 4 014 966,00 zł, w tym dofinansowanie : 2 767 000,00 zł, lanowany termin zakończenia operacji to październik 2024 r. 
 
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne