Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” na terenie Gmina Limanowa powstały nowy plac zabaw oraz zmodernizowano boisko wielofunkcyjne w Bałażówce.  

 W  lipca br. dokonano odbioru placu zabaw oraz boiska sportowego umiejscowionego przy Świetlicy Wiejskiej w Bałażówce  zrealizowanych w ramach zadań o nazwie :
„Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bałażówce – budowa obiektu architektury” oraz „ „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bałażówce – modernizacja boiska wielofunkcyjnego”.
W odbiorach uczestniczyli:  Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Inwestycyjnych Stanisław Piegza, Artur Sosnowski pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa, Jan Wojtas właściciel firmy realizującej zadanie oraz  sołtys wsi Bałażówka Henryk Gąsiorek. Na boisku  sportowym została wykonana nawierzchnia z trawy syntetycznej, zamontowano sprzęty umożliwiające grę m.in. w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę, bramki, kosze do koszykówki. Teren został ogrodzony.
Plac zabaw wyposażony został urządzenia zabawowe i rekreacyjne dla najmłodszych, teren został ogrodzony. Na całej powierzchni obiektu wykonano bezpieczną nawierzchnię typu puzzle.
Budowa placu zabaw wyniosła 116 850,00 zł przy dofinansowaniu w wysokości 70 399,00 zł, a koszt modernizacji boiska wielofunkcyjnego to 232 135,44 zł przy dofinansowaniu w wysokości 131 873,00 zł.  
 
https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/07/plac-zabaw-oraz-boisko-sportowe-w-balazowce
 
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne