A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Katalog inwestycji

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2014
 
Drogi
 • Przebudowa drogi Stara Wieś I - Leśniówka - 77 084,89 zł
 • Przebudowa drogi Siekierczyna II Pod Okowaniec - 333 978,58 zł
 • Przebudowa drogi Mordarka za Parkingiem - 163 791,82 zł
 • Przebudowa drogi Młynne Dzielec - 30 682,17 zł
 • Przebudowa drogi Młynne od Krzyża - 151 199,67 zł
 • Przebudowa drogi Walowa Góra za mostem - 100 515,74 zł
 • Przebudowa drogi Mordarka do Mola - 34 351,64 zł
 • Przebudowa drogi Pasierbiec - Koniec wsi - 120 290,58 zł
 • Przebudowa drogi Bałażówka do Wieczorków - 84 223,57 zł
 • Przebudowa drogi Makowica do Czamary - 87 950,05 zł
 • Przebudowa drogi Łososina Górna - Ubocz - 127 137,11 zł
 • Przebudowa drogi Rupniów Podlas - 181 674,62 zł
 • Przebudowa drogi Lipowe do Świetlicy - 99 322,11 zł
 • Przebudowa drogi Pisarzowa do Górszczyk - 454 407,09 zł
 • Przebudowa drogi Kanina Jonina - 193 994,57 zł
 • Przebudowa drogi Stara Wieś- Włodykówka - 176 044,77 zł
 • Przebudowa drogi Męcina - Zadziele - 156 857,55 zł
 • Przebudowa Drogi Siekierczyna I do Pająków - 86 812,23 zł
 • Przebudowa drogi Mordarka do Biernata - 128 924,44 zł
 • Przebudowa drogi Siekierczyna I do Cięciela - 101 867,74 zł
 • Przebudowa drogi Kapturkiewicza Sowliny - 65 057,11 zł
 • Przebudowa drogi Stara Wieś II Osiedle - 132 346,72 zł
 • Przebudowa drogi Nowe Rybie - Jaszczurówka - 358 099,19 zł
 • Przebudowa drogi Koszary do Kubatków - 84 513,05 zł
 • Przebudowa drogi Stara Wieś I do Szewczyka - 687 570,00 zł
 • Przebudowa drogi rolniczej Męcina - Stolarzówka - 136 805,14 zł
 • Przebudowa drogi rolniczej Męcina - Stolarzówka - zabezpieczenie korpusu drogi - 23 183,04 zł
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 965 w Młynnym - 720 758,66 zł
 • Remont drogi gminnej K340448 Lipowe Słopnice - 166 802,10 zł
 • Remont drogi Gminnej K340497 Stara wieś- Podlas - Leśniówka w Starej Wsi - 191 938,54 zł
 • Remont drogi Męcina Szczepieniec - 188 819,58 zł
 • Budowa chodników przy drodze:
  • Limanowa - Łukowica - 248 442,00 zł
  • Świdnik- Limanowa - 66 932,00 zł
  • Limanowa - Chełmiec w m. Kłodne, Męcina, Mordarka, Pisarzowa - 403 458,00 zł
  • Świdnik- Limanowa  w m. Stara Wieś- Wola - 318 886,80 zł
 • Modernizacja mostu Mordarka centrum w ciągu drogi Mordarka do Twaroga - 411 123,68 zł
 • Modernizacja mostu w ciągu drogi Stara wieś Łąki na Potoku Starowiejskim - 346 202,56 zł
 • Modernizacja mostu Walowa Góra na rzece Łososina - 75 588,17 zł
 • Modernizacja mostu w ciągu drogi Mordarka Sarysz na Potoku Mordarka - 17 069,40 zł
 • Modernizacja mostu na osiedlu Potoki w Siekierczynie I - 56 441,74 zł
 
Inne
 • Budowa kanalizacji w miejscowościach Męcina, Pisarzowa, Mordarka - 475 079,31 zł
 • Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Młynnem - 49 200,00 zł
 • Rozbudowa wodociągu w Lipowem - 322 995,15 zł
 • Budowa wodociągu we wsi Stara Wieś I - 529 557,81 zł
 • Budowa wodociągu w Wysokiem - 421 929,97 zł
 • Rozbudowa wodociągu w Starej wsi II Morgi -165 245,10 zł
 • Rozbudowa wodociągu w Koszarach - 42 861,64 zł
 • Opracowanie dokumentacji wodociągu W Sowlinach - 23 985 zł
 • Modernizacja Budynku Urzędu Gminy Limanowa - 48 709,18 zł
 • Modernizacja i utwardzenie placu OSP Kisielówka - 70 049,00 zł
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasierbcu - 46 187,24 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Męcinie II - 16 111,97 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiem - 19 438,13 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie - 18 986,19 zł
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkół W Pisarzowej - 12 937,37 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynnem - 11 875,28 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I - 13 840,13 zł
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkól W Mordarce - 29 219,86 zł
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkól W Męcnie - 11 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kłodnem - 17 479,47 zł
 • Zagospodarowanie centrum wsi Pasierbiec - 1 172 684,19 zł
 • Budowa świetlicy w Lipowem - 409 032,80 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kisielówce - 180 000,00 zł
 • Utwardzenie placu przy cmentarzu w Pisarzowej - 280 400,00 zł
 • Utwardzenie placów w Rupniowie i Starym Rybiu - 237 935,00 zł (wykonane 2014, płatne w 2015 r.)
 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2013
 
Drogi
 • Przebudowa drogi STARE RYBIE DO KRZYWICKIEGO - 211421, 67 zł
 • Przebudowa drogi STARA WIEŚ DO GAMONIA - 58963, 93 zł
 • Przebudowa drogi KANINA – PRZYSZOWA - 31434, 06 zł
 • Przebudowa drogi STARA WIEŚ DO KAPUTY - 128 737, 79 zł
 • Przebudowa drogi MĘCINA – ŁĘGI - 253 730, 06 zł
 • Przebudowa drogi KŁODNE BABIA GÓRA - 26 388, 72 zł
 • Przebudowa drogi SIEKIERCZYNA II LISIA GÓRA  - 165 048, 47 zł
 • Przebudowa drogi do WODOCIĄGU W KISIELÓWCE - 33 620, 27 zł
 • Przebudowa drogi SIEKIERCZYNA JABŁONIEC - 66 413, 47 zł
 • Przebudowa drogi do TOMASIKÓW W SIEKIERCZYNIE - 68 741, 01 zł
 • Przebudowa drogi MAKOWICA WIERZCHOWINA -  179 265, 03 zł
 • Przebudowa drogi NOWE RYBIE DO KRUCZKA-  158 226, 47 zł
 • Przebudowa drogi PASIERBIEC WIERZCH GÓRY - 26 858, 22 zł
 • Przebudowa drogi RUPNIÓW- SZKOŁA- KRZYŻOWA - 453 353, 26 zł
 • Przebudowa drogi MORDARKA – LIŚNIK  - 75 670, 26 zł
 • Przebudowa drogi WALOWA GÓRA DO ŁĄCKIEGO - 95 224, 58 zł
 • Przebudowa drogi LIPOWE DO SKRZEKUTÓW  - 53 539, 22 zł
 • Przebudowa drogi PISARZOWA TOBIASZOWSKA  - 168 151, 98 zł
 • Przebudowa drogi KOSZARY- PAPROĆ - 115 456, 41 zł
 • Przebudowa drogi od ul. GRANICZNEJ DO UL. WILLOWEJ W SOWLINACH  - 246 613, 60 zł
 • Przebudowa drogi KANINA –JONINA  -147891, 94 zł
 • Przebudowa drogi STARA WIEŚ DO WIĘCKÓW  - 91145, 32 zł
 • Remont drogi gminnej K 340456 MĘCINA – DZIAŁY-PISARZOWA W M. MĘCINA I - PISARZOWA   787 682,74 zł
 • Remont po powodzi drogi gminnej K 340447 LIPOWE-TALAGÓWKA- SOWLINY W M. LIPOWE  - 477 056, 37 zł
 • Przebudowa drogi rolniczej STARA WIEŚ- SKORUPÓWKA  - 111 680, 43 zł
 • Przebudowa drogi rolniczej MORDARKA – PISARSKIE GÓRY - 316 527, 86 zł
 • Przebudowa drogi SIEKIERCZYNA – MORGI- 2 875 803, 35 zł
 
Inne
 • MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KANINIE- 25 291.25
 • BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY ZESPOŁACH SZKÓŁ W MĘCINIE, STAREJ WSI I MORDARCE- 249 690, 00
 • MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘCINIE – 46 125,00
 • MODERMNIACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM RYBIU- 28 719,47
 • MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W MORDARCE- 80 644,77
 • MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEM- 28 955,53
 • MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PASIERBCU- 46 246,04
 • MODERNIZACJA SESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W STAREJ WSI II- 29 999,10
 • WYKONANIE NAWODNIENIA MURAWY BOISKA SPORTOWEGO W MORDARCE- 29 592,07
 • BUDOWA KANALIZACJI W MĘCINIE, MORDARCE, PISARZOWEJ- 1 135 000,00
 • BUDOWA WODOCIĄGU WE WSI STARA WIEŚ – etap I – 153 750,00
 • WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- BUDOWLANEJ DLA WODOCIĄGU WYSOKIE- ETAP II- 62 730,00
 • BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ LIMANOWA-BOCHNIA-ZIELONA W M. MŁYNNE- ETAP I – 752 558,66
 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2012

 
DROGI

1. Modernizacja mostu Stara Wieś – Podlas- wartość zadania 24 573,71
2. Przebudowa drogi Mordarka Łazy Potoki- wartość zadania 119 932,92
3. Przebudowa drogi Stara Wieś – Kamerdynówka- 188 771,67
4. Przebudowa drogi Pasierbiec do Guzika - 136 834,47
5. Przebudowa drogi Koszary Rysiówka I- 222 279,38
6. Przebudowa drogi powiatowej 1618K Limanowa- Szyk-Mstów- Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową - 64 983,10
7. Modernizacja zatoki przystankowej w Starym Rybiu - 15 800,15
8. Przebudowa drogi Stare Rybie – Strachówka - 3 900,00
9. Przebudowa drogi Stara Wieś Liszki Kotlarze- 291 080,36
10. Przebudowa drogi Stara Wieś do Pałki- 53 616,44
11. Przebudowa drogi Siekierczyna do Wrońskich- 304 358,33
12. Przebudowa drogi Sowliny do Kapturkiewicza II- 93 105,97
13. Przebudowa drogi rolniczej Siekierczyna-Szkoła Bania- 190 186,50
14. Przebudowa zjazdu w Męcinie - 8 548,92
15. Przebudowa mostu do osiedla Bukowiec w Męcinie - 59 381,85
16. Przebudowa drogi rolniczej Dworska w Walowej Górze - 251 859,96
17. Przebudowa drogi pod cmentarzem w Siekierczynie II- 20 835,71
18. Modernizacja drogi Młynne do Bulandów - 19 262,49
19. Przebudowa drogi Kanina Gątki- 47 711,17
20. Wykonanie odwodnienia drogi do osiedla Łęgi II w Męcinie- 10 436,80
21. Budowa mostu do osiedla Łęgi w Męcinie - 167 125,91
22. Przebudowa drogi Makowica Wierzchowina- 68 870,16
23. Przebudowa drogi Siekierczyna I Pietrygówka -184 559,04
24. Przebudowa drogi Kisielówka do wodociągu I, II - 169 576,53
25. Budowa mostu do osiedla Fecki- 153 249,88
26. Przebudowa drogi Pisarzowa Belonowska II- 110 629,55
27. Przebudowa drogi Pisarzowa Belonowska - 133 908,26
28. Odbudowa drogi K 340479 Sowliny od ul. Willowej do Słonecznej - 328 417,38
29. Przebudowa drogi Rupniów Wygrana- 134 117,11
30. Przebudowa drogi Mordarka Wojtasówka- 69 001,92
31. Przebudowa drogi Męcina Jeziora - 115 288,32
32. Przebudowa drogi do Struga w Starej Wsi - 119 328,20
33. Przebudowa drogi Nowe Rybie do Łacnowskiego - 98 646,49
34. Przebudowa drogi do Wojtasów w Siekierczynie - 42 690,96
35. Odbudowa drogi K 340472 Męcina – Wysokie- 690 362,10
36. Odbudowa drogi K 340466 Nowe Rybie – Marna Wieś -460 940,53
37. Przebudowa drogi do Sowów i Skrzekutów -81 343,10
38. Przebudowa parkingu w Rupniowie - 97 317,61

 
 
INNE

1. Zagospodarowanie centrum wsi Rupniów
PROW 2007-2013, działanie : Odnowa i rozwój wsi
Całkowita wartość projektu: 838.000,00 zł.  Okres realizacji 2012r.
2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pisarzowej
PROW 2007-2013, (Leader) działanie : Odnowa i rozwój wsi
Całkowita wartość projektu: 546 000,00 zł. Okres realizacji 2012r.
3. Modernizacja budynków świetlic wiejskich w Makowicy i Walowej Górze
PROW 2007-2013, (Leader) działanie : Odnowa i rozwój wsi
Całkowita wartość projektu:  376.216,00 zł. Okres realizacji 2012 – 2013.
4. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Starej Wsi
PROW 2007-2013, (Leader) działanie : Odnowa i rozwój wsi
Całkowita wartość projektu:  740.038,43 zł. Okres realizacji 2012 – 2013.
5. Budowa wodociągu w miejscowości Star Wieś- 605 696,07 zł
6. Budowa świetlicy w Pasierbcu- I etap 74 551,11
7. Utworzenie szkolnego placu przy Zespole Szkół w Pasierbcu- 69 102,06
8. Budowa świetlicy w Lipowem – etap I – 95 373,68
9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siekierczynie- 49 200,00
10. Budowa świetlicy w Siekierczynie- 66 567,60
11. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młynnem- 33 994,49
12. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siekierczynie II- 68 968,45
13. Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowej – 67 905,38
14. Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Kłodnem- 78 493,78
 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2011

 
DROGI
1. Odbudowa drogi Raszówki- Żmiąca – Dobrocierz nr K340 473 W KM 0+005 1+ 285 -  wartość zadania 332 100,00
2. Odbudowa drogi Męcina – Kanina nr K340453 w km 0+560 1+050- wartość zadania 109 457,76
3. Odbudowa drogi Lipowe – Słopnice nr K340 448 w km 0+500 0+920 – wartość zadania 158 735,19
4. Odbudowa drogi Męcina – Kłodne- Stańkowa nr K340452 W KM 0+000 0+800 – wartość zadania 164 454,57
5. Odbudowa drogi Pisarzowa –Las – Góry nr K340469 w km 0+150 1+000- wartość zadania 315 703,49
6. Odbudowa drogi Męcina- Podgórze- Miczaki nr K340455 w km 1+050 1+880- wartość zadania 233 713,53
7. Budowa dróg do nowoutworzonego osiedla w Kłodnem – wartość zadania 936 190,31
8. Odbudowa drogi Sowliny – Mordarka nr K340478w km0+000 0+900- wartość zadania 458 084,62
9. Odbudowa drogi od ul. Willowej do ul. Słonecznej K340479 w km 1+000 2+000
10. Odbudowa drogi Piekiełko- Kisielówka- Pasierbiec w km 0+100 0+900 oraz 1+190 3+150- wartość zadania 834 052,67
11. Odbudowa drogi K340469 Pisarzowa-Las- Góry w km 3+300 3+350 oraz 3+400 3+500- wartość zadania 246 045,47
12. Odbudowa po powodzi drogi K340459 Młynne – Makowica w km 0+030 1+500- wartość zadania 787 966,70
13. Przebudowa drogi rolniczej Stolarzówka w Męcinie – wartość zadania 88 000,08
14. Przebudowa drogi Łososina Górna Dzielec – Zagórze- 57 765,60
15. Przebudowa drogi Młynne do Domitrów – wartość zadania 146 579,84
16. Przebudowa drogi Rupniów do Rączkowskiego – wartość zadania 111 584,74
17. Przebudowa drogi Rupniów Łukosówka- wartość zadania 95 375,11
18. Przebudowa drogi Koszary za torem- wartość zadania 107 607,00
19. Przebudowa drogi Stara Wieś do Florka – wartość zadania 109 863,99
20. Przebudowa drogi Stara Wieś – Ćwikówka – wartość zadania 202 772,92
21. Przebudowa drogi Nowe Rybie – Trojański- Stawiska- wartość zadania – 224 335,58
22. Odbudowa drogi Męcina – Kłodne – Stańkowa – wartość zadania 164 454,57
23. Przebudowa drogi Mordarka do oczyszczalni- wartość zadania 355 555,98
24. Przebudowa drogi Pisarzowa – Cajowska- wartość zadania 65 087,07
25. Odbudowa przepustu w ciągu drogi Siekierczyna- Morgi – Podlas- wartość zadania 239 435,27
 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2010

 
DROGI
1. Przebudowa drogi Męcina – Podlesie – Zawada -  wartość zadania 120 822,70
2. Odbudowa po powodzi drogi Siekierczyna – Majerz – Kawówka - wartość zadania 135 329,88
3. Odbudowa po powodzi drogi Pisarzowa- Klytkowska- wartość zadania 90 658,16
4. Przebudowa drogi Czarna Ścieżka w Męcinie- wartość zadania 71 444,81
5. Przebudowa drogi Siekierczyna za kościołem - wartość zadania 41 725,22
6. Odbudowa po powodzi drogi Młynne do Musiołów - 69 357,00
7. Przebudowa drogi Siekierczyna II do Kunów i Saczków - 193 145,52
8. Przebudowa drogi Pisarzowa do Świerczka- 79 243,88
9. Przebudowa drogi Siekierczyna I- Stodoła – Jabłoniec- 98 008,70
10. Przebudowa drogi Lipowe Słopnice- 352 268,90
11. Przebudowa drogi Stara Wieś- Bucnik - 73 919,86
12. Odbudowa po powodzi drogi Siekierczyna II do Boruckich- 160 697,35
13. Przebudowa drogi Pisarzowa – Belonówka- 149 119,43
14. Przebudowa drogi Stara Wieś do Staniszów - 82 919,94
15. Odbudowa po powodzi drogi K 340442 Kanina – Przyszowa - 349 302,13
16. Przebudowa drogi Stara Wieś I Łąki - 187 816,01
17. Odbudowa drogi rolniczej Lipowe – Talagówka - 71 262,43
18. Przebudowa drogi przez osiedle Romów w Koszarach - 96 784,50
19. Odbudowa po powodzi drogi Nowe Rybie – Pod Dzielec- 75 820,54
20. Przebudowa drogi Stare Rybie do Sary - 80 138,98
21. Przebudowa drogi Wiktorówka k. Stadionu w Pasierbcu - 71 275,08
22. Przebudowa drogi Rupniów Browar - 166 882,52
23.Odbudowa po powodzi drogi Kisielówka Zwiernik - 74 631,69
24. Przebudowa drogi Stara Wies I Podlas do Ślazyka - 242 202,33
25. Przebudowa drogi Młynne nad szkołą - 18 526,92
26. Przebudowa drogi Rupniów pod Kostrzę - 151 463,00
27. Odbudowa po powodzi drogi K 340461 Mordarka – Sarczyn-Szkoła - 1 280 010,21
28. Przebudowa drogi Mordarka do Ćwików - 240 850,06
29. Odbudowa po powodzi drogi Mordaraka Molówka - 114 716,27
30. Przebudowa drogi Lipowe do Bulandów - 102 797,93
31. Przebudowa drogi Kłodne Droga Główna – Centrum -40 142,88
32. Odbudowa po powodzi drogi gminnej Kłodne droga główna - 351 999,83
33. Odbudowa po powodzi drogi Wysokie – Przyszowa - 103 565,80
34. Przebudowa drogi Sowliny do Kapturkiewicza - 41 968,73
35. Odbudowa po powodzi drogi Sowliny – Mordarka - 987 218,82
36. Odbudowa po powodzi drogi K340444 Koszary – Rysiówka – Zamieście w Koszarach - 139 539,80
37. Odbudowa po powodzi drogi K 340441 Bałażówka- Kisielówka w Kisielówce -987 218,82
38. Odbudowa po powodzi drogi Sowliny - Mordarka - 179 955,50
39. Odbudowa drogi rolniczej Nowe Rybie Podłupiska - 987 218,82
40. Przebudowa korpusu drogi Koszary do Kubatów- 329 789,18
 
 
INNE
1. Budowa mostu pieszo – jezdnego do osiedla Wojtasówka w m. Mordarka – wartość zadania 576 859,79 
2. Budowa zaplecza sportowego w Siekierczynie – wartość zadania 99 430.00
3. Budowa wodociągu Koszary –Paproć – wartość zadania 51 500,04
4. Budowa świetlicy w Siekierczynie – wartość zadania 89 060,00
5. Budowa sieci wodociągowej we wsi Makowica i Bałażówka- wartość zadania 185 000,00
6. Zagospodarowanie centrum wsi Kanina poprzez budowę boisk sportowych z ogrodzeniem”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie : Odnowa i rozwój wsi.
Wartość projektu: 788.193,00 zł. Okres realizacji 2010.
7. „Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Starej Wsi poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1”
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa
Wartość projektu : 4.878.734,90 zł. Okres realizacji: 2009-2010
8. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Męcinie i Pisarzowej”
PROW 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”
Dofinansowanie  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów. Wiejskich Wartość projektu : 7.518.776,76 zł.  Okres realizacji 2010-2011. Wykonano ok. 20 km długości sieci
9. „Przebudowa drogi gminnej 340457 K Męcina – Miczaki Górne”
Realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Całość zadania : 4.731.549,23 zł . Okres realizacji 2010 - 2011
 
INNE
1. Modernizacja Budynku Zespołu Szkól w Pasierbcu- wartość zadania 93 650,00
2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pisarzowej – wartość zadania 290 000,00  
3. Modernizacja Budynku Urzędu Gminy Limanowa- wartość zadania 444 637,23
Dostawa i Montaż Platform schodowych w budynku Zespołu Szkół w starej Wsi II- wartość zadania 108 842,70
4. „Odbudowa po powodzi Wiejskiego Domu Kultury i stadionu sportowego  w Rupniowie”
MRPO na lata 2007-2013, działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich/schemat C – Likwidacja skutków klęsk żywiołowych
Wartość projektu : 173.804,00 zł. Okres realizacji 2011-2012.
5. Zagospodarowanie centrum wsi Siekierczyna
PROW 2007-2013, działanie : Odnowa i rozwój wsi
Całkowita wartość projektu: 737.328,81 zł. Okres realizacji 2011 - 2012 .
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mordarka i Pisarzowa część zachodnia
MRPO na lata 2007-2013, działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Wartość projektu : 8.852.868,85 zł. Okres realizacji 2011-2013. Wybudowana ok. 20 km sieci
7. Budowa Remizy OSP w Wysokim- Wartość zadania ( łącznie) 315 461,72
8. Modernizacja świetlicy w Siekierczynie – wartość zadania 56 771,52
9. Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Starej wsi I- 65 776,78
10. Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I- wartość zadania 53 986,64
11. Modernizacja Budynku Świetlicy w Sowlinach- wartość zadania 66 009,24
12. Budowa wodociągu we wsi Lipowe – etap II – wartość zadania 453 283,64
13. Modernizacja Budynku Zespołu Szkół w Męcinie – wartość zadania 177 466,32
14. Budowa boiska w Pisarzowej – wartość zadania 418 601,42
15. Budowa Boiska Sportowego w Nowym Rybiu- wartość zadania 398 940,00
16. Odbudowa po powodzi przepustu prefabrykowanego do oś. Jurkówka- wartość zadania 105 698,06
17. Modernizacja Budynku Zespołu Szkól w Mordarce- wartość zadania 59 999,38
18. Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Siekierczynie II- wartość zadania 53 986,64
19. Modernizacja Budynku OSP Pisarzowa- Etap II – wartość zadania 66 033,55
20. Budowa kompleksu Sportowo – rekreacyjnego w Pisarzowej – wartość zadania 584 979,13
Projekt realizowany PROW 2007-2013, (Leader) działanie : Odnowa i rozwój wsi
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30