Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Formy wsparcia

Osoby, które założyły działalność gospodarczą, jak również te, które planują
w przyszłości rozwinąć swój własny biznes, mogą liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony różnych instytucji:
 

ZOBACZ KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY!
 
 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – elektroniczna platforma, w której przyszli i obecni przedsiębiorcy znajdą m.in. przydatne wskazówki dotyczące założenia, prowadzenia i wykreślenia działalności gospodarczej.
https://prod.ceidg.gov.pl/
www.mpit.gov.pl
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – rządowa agencja podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Głównym celem działania jest natomiast realizacja programów wspierających działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw, a także wykorzystywanie nowych technologii.
www.parp.gov.pl

W ramach PARP powstał Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, świadczący usługi w zakresie informacyjnym i doradczym w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Punkty Konsultacyjne KSU rozmieszczone są w całej Polsce, by przedsiębiorcy mogli wygodnie skorzystać z oferowanych usług.
www.ksu.parp.gov.pl
 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. –  największa instytucja otoczenia biznesu w Małopolsce. Spółka specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw oferując pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych
i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce. Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów.
www.marr.pl
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
34-600 Limanowa
ul. Józefa Marka 9
tel. 18333 78 50
[email protected]
www.pup.limanowa.pl
http://limanowa.praca.gov.pl/oferty-pracy
 
Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska
34-600 Limanowa
ul. J. Piłsudskiego 20 (I piętro galeria TIP-TOP)
tel. 18 33 75 850, 511 091 844
http://[email protected]
http://www.lgdlimanowa.eu
 
Pojedyńczy Punkt Kontaktowy - elektroniczna platforma, w której przyszli i obecni przedsiębiorcy znajdą m.in. przydatne wskazówki dotyczące założenia, rozliczaniapodatków, ubezpieczeń, dodatakowych uprawnień, wymaganych przy prowadzeniu działalności, a także pozyskiwania dodtakowych środków na rozpoczęcie, czy rozwój działalności gospodarczej.
 
biznes.gov.pl
www.biznes.gov.pl
 
Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!
Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl
DLA KOGO?
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:
  • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
  • mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutacja akcyjnie.
JEŻELI:
  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,TO JESTEŚ OSOBĄ PRACUJĄCĄ.
PIERWSZYM KROKIEM DO OTRZYMANIA DOPŁATY DO SZKOLEŃ W FORMIE BONÓW SZKOLENIOWYCH JEST SKORZYSTANIE Z BILANSU KARIERY, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Dotychczas rejestracja osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Kierunek Kariera" była możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Od 11 kwietnia 2018 r. zapraszamy do rejestracji przez system elektroniczny. Zapisy do doradców na Bilans Kariery, który rozpoczyna udział klienta w projekcie, będą od teraz możliwe jedynie przez system dostępny na stronie: https://kierunek.pociagdokariery.pl .
Tym samym nie będzie już możliwości umawiania się telefonicznie. System jednak znacznie ułatwi i przyspieszy obsługę klienta w projekcie. Nie będzie już konieczności ręcznego wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu, a o wszystkich istotnych kwestiach system poinformuje klienta poprzez mailowe powiadomienie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości dostępna jest na stronie oraz w załączniku poniżej.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne