Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2022 Akcja uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starej Wsi „Stop pustym miskom – wspomóż schronisko” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/akcja-uczniow-szkoly-podstawowej-nr-1-w-starej-wsi-stop-pustym-miskom--wspomoz-schronisko Pod takich hasłem miała miejsce akcja Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Starej Wsi. Uczniowie tegoż samorządu upiekli przepyszne babeczki, które sprzedali kolegom. Za zarobione pieniądze zakupili karmę w sklepie internetowym z dostawą do Pani Karoliny Fryźlewicz z Pisarzowej.


 
Obecnie zamieszkuje u niej 29 kotów. Są to bezdomne kociaki z Gminy Limanowa, które poszukują ciepłego domu, dobrych opiekunów oraz jedzenia. Pani Karolina opiekuje się zwierzętami i szuka dla nich nowych domów.
 
źr. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi
]]>
Mon, 16 May 2022 11:54:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/akcja-uczniow-szkoly-podstawowej-nr-1-w-starej-wsi-stop-pustym-miskom--wspomoz-schronisko Oświata
Zaproszenie na spotkanie autorskie z Renatą Klamerus https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/zaproszenie-na-spotkanie-autorskie-z-renata-klamerus Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi – Filia w Nowym Rybiu zaprasza na spotkanie autorskie z Renatą Klamerus pt. „Cały byłeś świętością” w 102. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, które odbędzie się 18 maja 2022 r. /środa/ o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej w Nowym Rybiu.
 

 
źr. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi]]>
Mon, 16 May 2022 11:17:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/zaproszenie-na-spotkanie-autorskie-z-renata-klamerus Kultura
XI Gminny Konkurs Języka Angielskiego https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/xi-gminny-konkurs-jezyka-angielskiego Już po raz jedenasty uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. 11 maja 2022 r. Szkoła Podstawowa w Mordarce gościła uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego pod patronatem Wójta Gminy Limanowa. Uczestnicy zmagali się z testem sprawdzającym m.in. wiedzę leksykalno-gramatyczną. Dodatkowym zadaniem było rozwiązanie quizu w formie online, w którym trzeba się było wykazać wiedzą o krajach anglojęzycznych. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele szkół podstawowych, wyłoniła następujących laureatów:

Kategoria I: klasy 1-3
I miejsce - Krzysztof Siciarz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie;
opiekun - p. Renata Frączek-Mamak
II miejsce - Anna Zygmunt – Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie;
opiekun - p. Lucyna Stasik
III miejsce - Patrick Matras – Szkoła Podstawowa w Mordarce;
opiekun - p. Renata Szewczyk

Kategoria II: klasy 4-8
I miejsce - Martyna Halota – Szkoła Podstawowa w Rupniowie;
opiekun - p. Ewelina Miśkowiec
II miejsce - Martyna Wnękowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie;
opiekun - p. Anna Szewczyk
III miejsce - Radosław Bulanda – Szkoła Podstawowa w Mordarce;
opiekun - p. Renata Włodarczyk

W uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej Edyta Król oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mordarce Paweł Ciuła.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Limanowa oraz opiekunom SKO przy PKO BP pani Małgorzacie Warzecha i pani Katarzynie Strug za ufundowanie nagród dla laureatów i uczestników konkursu. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator konkursu - Renata Włodarczyk

źr. Szkoła Podstawowa w Mordarce]]>
Mon, 16 May 2022 08:10:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/xi-gminny-konkurs-jezyka-angielskiego Oświata
Zaproszenie na jubileuszowy 10 Bieg Ziemi Limanowskiej oraz 1 czasówkę kolarska pod Ostrą https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/zaproszenie-na-jubileuszowy-10-bieg-ziemi-limanowskiej-oraz-1-czasowke-kolarska-pod-ostra Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Ziemia Limanowska w roku 2022 będzie organizatorem jubileuszowego dziesiątego Biegu Ziemi Limanowskiej. Zawody, które odbędą się w 12 czerwca 2022, są cykliczne i zdobyły już uznanie biegaczy, turystów i oraz znanych zawodników z całej Polski.
 
W zawodach bierze udział ok 200 do 300 zawodników. Bieg jest imprezą integracyjną, gdyż w zawodach startują rodziny z dziećmi, społeczności firm, szkół, klubów sportowych.
 
Bieg  główny odbywa się na trasie Limanowa - Miasto - Stara Wieś (trasa przebiega przez Miasto Limanowa, a następnie Gmina Limanowa). Biorą w nim udział: młodzież, dorośli, Bieg główny ma dystans 4 km. Dzieci biorą udział w zawodach na dystansie: 50m,100m, 500m organizowanie na stadionie sportowym w Starej Wsi Zawody są jednodniowe. Od godz. 12.00 czynne jest biuro zawodów, które wydaje numery startowe uczestnikom biegu. Około godz. 14.00 na starcie ustawiają się poszczególne grupy zawodników.
 


Zawody rozgrywane są w kategoriach: bieg uliczny i imprezy towarzyszące: rodzinny przejazd rowerowy, nordic walking. Równocześnie organizatorzy zapewniają gry i zabawy dla najmłodszych, oraz ciepły posiłek i napoje dla uczestników biegu. W tym roku zostaną  również zorganizowane zawody kolarskie pod nazwą "1 czasówka kolarska pod Ostrą", której organizatorem jest Stowarzyszenie Limanowska Grupa Rowerowa.
 
Zapisy elektroniczne: https://pifsport.com.pl/x-bieg-ziemi-limanowskie-im-sw-jana-pawla-ii/
 
źr. Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Ziemia Limanowska]]>
Mon, 16 May 2022 07:30:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/zaproszenie-na-jubileuszowy-10-bieg-ziemi-limanowskiej-oraz-1-czasowke-kolarska-pod-ostra Sport i turystyka
Rekrutacja do Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2022/2023 w Tymbarku https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/rekrutacja-do-oddzialu-przygotowania-wojskowego-w-roku-szkolnym-20222023-w-tymbarku Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku w roku szkolnym 2022 – 2023.

UWAGA!!! Do tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 16 maja 2022 do 30 maja 2022 roku.

Do oddziału przygotowania wojskowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 
Próba sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona w dniu 7 czerwca 2022 i w terminie dodatkowym 27 czerwca 2022 roku.

Terminy i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie szkoły https://www.zstymbark.pl/

Jednostką patronacką Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku będzie 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe punkty przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej może również udzielić dotacji organowi prowadzącemu szkołę na zakup m.in. umundurowania, hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Klasa wojskowa w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku powstała w 1999 roku, jako eksperyment Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednostką patronacką klasy wojskowej jest 16 batalion powietrznodesantowy im. gen. Mariana Zdrzałki w Krakowie. W roku 2008 podpisane zostało dodatkowo porozumienie z 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie, w zakresie prowadzenie edukacji obronnej w klasach o profilu wojskowym.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z przysposobienia wojskowego, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmujące: ceremoniał wojskowy, musztrę, regulaminy wojskowe, taktykę, terenoznawstwo, szkolenie sanitarne, szkolenie strzeleckie, logistykę, SERE, przepisy prawne i szkolenie fizyczne wraz z walką wręcz. Drugim elementem składowym kształcenia są obozy szkoleniowe. Kadrę instruktorską stanowią żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w następujących obozach szkoleniowych: w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie, obóz terenowy pod górą Mogielica, obóz w Niedzicy. Każdy z tych wyjazdów szkoleniowych ma swoje określone cele i specyfikę. W trakcie obozów terenowych duży nacisk położony jest na zajęcia kondycyjne, biegi terenowe, biegi na orientację i zajęcia wspinaczkowe. W trakcie pobytu w jednostce patronackiej młodzież ma okazję poznać tradycję jednostki, zapoznać się z jej sprzętem i wyposażeniem.

źr. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
]]>
Fri, 13 May 2022 07:20:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/rekrutacja-do-oddzialu-przygotowania-wojskowego-w-roku-szkolnym-20222023-w-tymbarku Inne
Powiat Limanowski pomaga Ukrainie https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/powiat-limanowski-pomaga-ukrainie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki w wysokości 146 960,00 zł. z rezerwy ogólnej Kancelarii Premiera na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
 
W ramach działań zaplanowaliśmy:
 
Koordynację zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych
Działanie polega na wsparciu dotychczasowych 10 koordynatorów gminnych i 2 koordynatorów miejskich oraz stworzeniu nowych stanowisk pomocy na poziomie każdej Gminy.
W celu koordynacji działań powstała strona internetowa www.limanowskipomagaukrainie.pl na której zamieściliśmy wszystkie większe obiekty na terenie powiatu przyjmujące osoby z Ukrainy i na tej stronie każdy obiekt będzie mógł zgłaszać aktualne potrzeby dla osób w nich przebywających.
Na stronie prowadzony jest również rejestr dostępnych środków w magazynach gminnych, tak aby koordynatorzy między Gminami mogli się wymieniać informacjami o dostępności danych rzeczy. Prowadzimy również rejestr potrzeb w każdej gminie, informacje pozyskujemy bezpośrednio od koordynatorów i publikujemy na stronie.
Rolą tego projektu jest przede wszystkim wsparcie osób z Ukrainy przebywających na terenie powiatu limanowskiego oraz skoordynowanie pracy, którą wykonują koordynatorzy w 12 samorządach powiatu limanowskiego – informuje Mieczysław Uryga Starosta Limanowski
 
Organizacja i udzielenie wsparcia psychologicznego i językowego
Zatrudniliśmy ekipę 4 mobilnych psychologów, którzy będą jeździć do ośrodków przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Zorganizowaliśmy osobę znającą język ukraiński, która łącznie 15 godzin w tygodniu spędzi z uchodźcami z Ukrainy i zapewni tłumaczenie oraz rozwiązywanie najpilniejszych kwestii.  Lista psychologów, nauczycieli oraz tłumacz znajduje się na stronie internetowej.
 
Organizacja i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych
Zatrudniliśmy osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne posiadające umiejętności porozumiewania się w języku ukraińskim. Zajęcia będą odbywać się w grupach, osobno dla dzieci oraz osobno dla dorosłych.
 
Do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej zakupimy profesjonalną suszarkę do wykorzystania dla uchodźców z Ukrainy. Dla dzieci zakupimy 10 rowerków na wyposażenie Ośrodka.
Dla kilkuset osób przebywających w powiecie limanowskim zorganizujemy Powiatowy Dzień Dziecka wspólnie z Gminą Niedźwiedź.
 
Zapraszam do korzystania z serwisu www.limanowskipomagaukrainie.pl. Na stronie dostępne są dane do wszystkich koordynatorów w każdym samorządzie dane teleadresowe wszystkich obiektów w których przebywają uchodźcy. Na stronie znajduje się również kontakt do nauczycieli, tłumacza i psychologów. Jeśli ktoś z mieszkańców chce pomóc to na stronie publikujemy aktualną listę potrzeb, ale także listę dostępnych produktów – informuje Agata Zięba Wicestarosta Limanowski,  Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca bieżącego roku.

źr. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego]]>
Fri, 13 May 2022 06:55:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/powiat-limanowski-pomaga-ukrainie Inne
Chłopcy z Młynnego Mistrzami Gminy Limanowa w Piłce Nożnej Dzieci https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/chlopcy-z-mlynnego-mistrzami-gminy-limanowa-w-pilce-noznej-dzieci 12 maja br. na boisku sportowym „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Pisarzowej rozegrano Mistrzostwa Gminy Limanowa w Piłce Nożnej Chłopców w kategorii Igrzyska Dzieci. Do zawodów zgłosiło się siedem  drużyn z terenu gminy Limanowa.
 
Po zaciętej sportowej rywalizacji, Mistrzami Gminy Limanowa zostali chłopcy z Młynnego.
 
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Młynnem w składzie:
Bałaziński Antoni, Fiejtek Filip, Jędrzejek Łukasz, Król Krystian , Matras Krystian, Matras Michał, Odroniec Nikodem, Pucia Dominik ,  Sułkowski Filip, Wiktorek Marcin - opiekunem drużyny był Marcin Stanisz
II miejsce – SP Nr 1 w Męcinie
III miejsce -  SP w Mordarce
IV miejsce -  SP w Pisarzowej
oraz udział drużyn: z SP Nr 2 w Męcinie, SP w Nowym Rybiu i w Wysokiem
 
Wręczenia nagród oraz pucharów uczestnikom rozgrywek piłkarskich dokonał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.
 
Bardzo dziękujemy Szkole Podstawowej w Pisarzowej za gościnność i sprawne przeprowadzenie zawodów.
 
Przed zwycięską drużyną chłopców z Młynnego kolejne sportowe wyzwanie - walka o podium na Mistrzostwach Powiatu Limanowskiego w Piłce Nożnej Dzieci, które zostaną rozegrane na stadionie  MKS Limanovia w Limanowej w poniedziałek, 16 maja 2022. Trzymamy kciuki!]]>
Thu, 12 May 2022 12:59:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/chlopcy-z-mlynnego-mistrzami-gminy-limanowa-w-pilce-noznej-dzieci Sport i turystyka
Ostrzeżenie meteorologiczne 101/2022 – burze z gradem https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/ostrzezenie-meteorologiczne-1012022--burze-z-gradem
Burze z gradem/1

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA 80%]]>
Thu, 12 May 2022 10:46:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/ostrzezenie-meteorologiczne-1012022--burze-z-gradem Aktualności
Wyniki II Powiatowego Konkursu o Tadeuszu Kościuszce https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/wyniki-ii-powiatowego-konkursu-o-tadeuszu-kosciuszce 11 maja 2022 został rozstrzygnięty został II Powiatowy Konkurs o Tadeuszu Kościuszce „Siebie samego doskonalić nie zapomnij”. Podczas drugiej edycji konkursu zadaniem uczestników było indywidualne opracowanie projektu serii 3 znaczków pocztowych, upamiętniających postać Tadeusza Kościuszki z uwzględnieniem ważnych wydarzeń historycznych, których był uczestnikiem lub ważnych wydarzeń z jego życia prywatnego.
Już po raz drugi konkurs  miał rangę powiatową , Honorowy Patronat nad nam nim objął Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Komisja w składzie: Justyna Pająk  – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, Agnieszka Pająk - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima  w Kaninie
Wojciech Korabik – kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa, po obejrzeniu wszystkich prac i wnikliwej ocenie  przyznało następujące miejsca.  
Kategoria I – klasy 3-4
I miejsce:
Wiktoria Marcisz – Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu
II miejsce:
Julita Sobczak – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku
III miejsce:
Zuzanna Kita – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
Marcelina Kłap – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie
Wyróżnienie:
Julia Zelek – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
Kacper Franczak – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
Oliwia Klag – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w ŚwidnikuKategoria II – klasy 5-6
I miejsce:
Julia Wiktor – Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu
II miejsce:
Marzena Leśniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie
III miejsce:
Bartosz Czaja – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej
Milena Jamer – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie
Anna Górszczyk – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie
Wyróżnienie:
Magdalena Majerczyk – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku
Szymon Smoroński – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
Julita Plata – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
Wiktoria Kowalczyk – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w ŚwidnikuKategoria III – klasy 7-8
I miejsce:
Weronika Piórkowska – Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu
II miejsce:
Weronika Kurzydło – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej
III miejsce:
Martyna Florek – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie
Wyróżnienie:
Mariola Pławecka – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku
Dorota Tokarz – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu
Emilia Hasior – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
Weronika Tudaj – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
 
" Chciałam bardzo podziękować Staroście Powiatu Limanowskiego Panu Mieczysławowi Urydze oraz Wójtowi Gminy Limanowa Janowi Skrzekutowi  za objęcie honorowego patronatu nad wydarzeniem.  Już zapewniam, że będzie kolejna edycja konkursu cieszące się tak wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży, dziękuję również opiekunom oraz moim współpracownikom za sprawne przeprowadzenie konkursu"-  podkreśla  organizator Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie Wiesława Tudaj – wszystkim uczniom serdecznie gratuluję i zapraszam za rok.
]]>
Thu, 12 May 2022 08:35:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/wyniki-ii-powiatowego-konkursu-o-tadeuszu-kosciuszce Oświata
Podsumowanie I Gminnego Konkursu poświęconego pamięci Wincentego Gawrona https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/podsumowanie-i-gminnego-konkursu-poswieconego-pamieci-wincentego-gawrona 10 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. St. Konarskiego w Starej Wsi odbyło się podsumowanie I Gminnego Konkursu poświęconego pamięci Wincentego Gawrona. Zadaniem konkursowym uczniów było wykonanie witraża pt. “Moja mała Ojczyzna i jej mieszkańcy”.  Rywalizacja podzielona została na dwie kategorie wiekowe: klasy IV – VI i VII – VIII.
 
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Jan Skrzekut - Wójt Gminy Limanowa, Edyta Król - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej, Iwona Wojak -  Ćwik - radna Gminy Limanowa, Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Starej Wsi, Joanna Krajewska – Pachut - przewodnicząca Rady Rodziców oraz Magdalena Król – reprezentująca męża Damiana – wykonawcę tablicy pamiątkowej poświęconej Wincentemu Gawronowi.
 
Nie zawiedli nas także uczniowie ze szkół w Siekierczynie i Mordarce – uczestnicy naszego konkursu, którzy przybyli wraz z opiekunami i rodzicami.
 
Zebranych gości przywitał Dyrektor Szkoły, Pan Marek Twaróg. Przygotowując się do organizacji konkursu, zaplanowaliśmy, by podczas ogłoszenia wyników opowiedzieć zaproszonym gościom i uczniom o wybranych fragmentach życia Wincentego Gawrona. W ten sposób, powoli, możemy poznać osiągnięcia człowieka, który nie jest zbyt znany młodzieży, a niewątpliwie na to zasługuje. W tym roku skupiliśmy się na witrażach, gdyż takie było zadanie konkursowe. Podczas uroczystości uczniowie klasy VII w Starej Wsi opowiedzieli zgromadzonym o witrażach projektu Wincentego Gawrona, które znajdują się w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Są to witraże: "Siewca", "Polonia rediviva" oraz "Stany mieszczański i chłopski składają hołd Opatrzności". Zgromadzeni mogli zobaczyć te witraże na ekranie . Uczniowie omówili, co witraż pokazuje, jakie znaczenia mają zastosowane elementy, jakie nawiązania do naszych stron można znaleźć na danym witrażu i co bliskiego Gawronowi zostało zawarte w jego treści. Nasi uczniowie zachęcili zebranych, by przyglądnęli się tym trzem witrażom w limanowskiej Bazylice, by opowiedzieli ich historię innym. W ten sposób postać autora tych prac – Wincentego Gawrona – będzie o krok bliżej poznana, a każdy z nas będzie mógł powiedzieć, że przyczynił się do przywrócenia pamięci o szlachetnej postaci, jaką niewątpliwie był Wincenty Gawron.  
 
O pracy komisji i kryteriach oceniania, w imieniu jury, opowiedziała D. Sewielska - organizator konkursu. Oceny  prac konkursowych dokonali: Jolanta Biedroń - malarka, rzeźbiarka, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Wojciech Korabik - przedstawiciel UG Limanowa zajmujący się promocją gminy, Joanna Krajewska - Pachut - przewodnicząca Rady Rodziców oraz Damian Król - osoba od wielu lat zabiegająca o to, by godnie uczcić Wincentego Gawrona, wykonawca tablicy upamiętniającej tę postać. Prace uczniów były zakodowane, a członkowie jury przyznawali punkty, które po zsumowaniu wyłoniły zwycięzców.
 
Następnie przyszedł czas na najważniejszą część naszej uroczystości - wręczenie nagród. Dokonał tego Dyrektor Szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie z dumą prezentowali swoje pracy, które wyeksponowane zostały na przygotowanej wystawie.
 
Lista zwycięzców I Gminnego Konkursu poświęconego pamięci Wincentego Gawrona:
 
Kategoria: klasy IV - VI
I miejsce - Julia Biernat, kl. V
Tytuł pracy - Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – nasza chluba
Szkoła Podstawowa nr 2 im. St. Konarskiego w Starej Wsi
 
II miejsce - Aleksandra Król, kl. V
Tytuł pracy: Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja (ozdobiony witrażami W. Gawrona)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Krasińskiego w Siekierczynie
 
III miejsce: Kinga Tomasik, kl. V   
Tytuł: Jezus Frasobliwy (kaplica w Mordarce)    
Szkoła Podstawowa w Mordarce
 
Kategoria: klasy VII – VIII
I miejsce - Zuzanna Wiśniowska, kl. VII
Tytuł pracy - Mauzoleum bohatera węgierskiego Othmana Muhra na cmentarzu na Jabłońcu.
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Krasińskiego w Siekierczynie
 
II miejsce: Patrycja Biernat, kl. VIII
Tytuł pracy: Moja mała Ojczyzna z wieży na górze Modyń.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Krasińskiego w Siekierczynie
 
III miejsce: Kacper Dudek
Tytuł pracy: Krzyż na Miejskiej Górze.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. St. Konarskiego w Starej Wsi
 
Wszystkim uczniom gratulujemy!

Dziękujemy bardzo sponsorom: Urzędowi Gminy Limanowa, państwu Magdalenie i Damianowi Królom oraz Radzie Rodziców naszej Szkoły. To dzięki tym instytucjom i osobom mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników konkursu za ich zaangażowanie  i ogromny wkład pracy.
 
Serdeczne podziękowania należą się także nauczycielom, którzy zainteresowali się naszym konkursem i zainspirowali swoich podopiecznych do podjęcia trudu wykonania witraża - pracy wymagającej dokładności i  niezwykle pracochłonnej techniki plastycznej.
 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkie szkoły z Gminy Limanowa do udziału w II Gminnym Konkursie poświęconym pamięci Wincentego Gawrona.  A konkurs ten odbędzie się – już za rok!
 
źr. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
]]>
Thu, 12 May 2022 08:10:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/05/podsumowanie-i-gminnego-konkursu-poswieconego-pamieci-wincentego-gawrona Oświata