Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2021 Dyżury doradcy PGNiG w grudniu https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/dyzury-doradcy-pgnig-w-grudniu Najbliższy termin dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa to piątek 10 grudnia w godz. 8.30 - 13.30.

W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.:
 • możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
 • procesu przyłączenia do sieci,
 • zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza,
 • cen gazu i energii elektrycznej,
 • zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert.
Doradca pomoże również w skojarzeniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu całego kosztorysu przedsięwzięcia.

Przedstawicielem PGNiG odbywającym dyżury w Urzędzie Gminy Limanowa jest Robert Gargula tel. 663850282.
 
Od listopada 2021 r. doradca PGNiG przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Limanowa w pokoju 32 w budynku A - jest to pomieszczenie sąsiadujące z oddziałem Banku Spółdzielczego. Do budynku A można wejść również bezpośrednio z ulicy Matki Boskiej Bolesnej.
]]>
Mon, 29 Nov 2021 08:46:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/dyzury-doradcy-pgnig-w-grudniu Aktualności
Wypłata stypendiów w najbliższy poniedziałek https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/wyplata-stypendiow-w-najblizszy-poniedzialek 350.400,00 zł.
Świadczenia na konta zostaną przelane w najbliższy poniedziałek tj. 29 listopada 2021r.  

Po odbiór decyzji, o przyznanej pomocy finansowej, należy zgłaszać się osobiście do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej.

Wszelkie informacje o wypłacie stypendiów uzyskać można telefonicznie w Gminnym Zespole Obsługi Szkół  - nr tel.: 18/ 3375 557]]>
Fri, 26 Nov 2021 13:39:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/wyplata-stypendiow-w-najblizszy-poniedzialek Aktualności
Odbiór odnowionej kapliczki w Wysokiem https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/odbior-odnowionej-kapliczki-w-wysokiem Renowacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Wysokie została zakończona. 25 listopada br. miał miejsce odbiór techniczny zadania, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza, radny gminy Limanowa Sylwester Hasior, sołtys wsi Wysokie Władysław Lorek oraz Wykonawca zadania.

Zakres prac zadania pn. „Remont przydrożnej kapliczki w miejscowości Wysokie” obejmował:
 • renowację konstrukcji daszku oraz pokrycie go gontem,
 • konserwację ścian zewnętrznych,
 • konserwację ścian wewnętrznych,
 • konserwację podłogi,
 • konserwację ołtarzyka i oleodruków,
 • wykonanie odwodnienia zanikowego wokół kapliczki,
 • wykonanie nowych drzwi.

Koszt inwestycji to 28 500,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 13 000,00 zł pozyskanym przez Gminę Limanowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Kapliczka zlokalizowana w pasie drogowym, po lewej stronie drogi krajowej nr 28 z Limanowej do Nowego Sącza. Fundatorem tej kapliczki przed laty był Pan Józef Kotlarz, właściciel ok. 60 ha ziemi, a kapliczka stanowiła granicę jego majątku w II połowie XIX w. Zbudowana na planie prostokąta, murowana z kamienia i cegły, posadowiona na kamiennym cokole, przykryta dwuspadowym dachem, krytym dachówką ceramiczną. W szczycie, w prostokątnej płytkiej niszy ceglanej znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Wewnątrz na kamiennym postumencie znajduje się drewniany ołtarzyk  ze współczesnym ludowym obrazem na szkle z przedstawieniem Chrystusa Frasobliwego, na ścianach również obraz Serca Najświętszej Maryi Panny oraz obraz Matki Boskiej Bolesnej.
 
Kapliczka w Wysokiem znalazła się wśród 52 obiektów (na 154 złożone wnioski z całej Małopolski), które otrzymały wsparcie finansowe w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2021”. Celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów, stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. W sumie na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 550 000 zł, do rozdysponowania pomiędzy wyróżnione arcydzieła małej architektury sakralnej Małopolski.
]]>
Fri, 26 Nov 2021 13:08:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/odbior-odnowionej-kapliczki-w-wysokiem Aktualności
Odbiór techniczny wyremontowanej drogi w Kisielówce https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/odbior-techniczny-wyremontowanej-drogi-w-kisielowce 22 listopada br. do użytku oficjalnie oddana została kolejna wyremontowana gminna droga. W  końcowym odbiorze zadania uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz przedstawiciel Wykonawcy zadania.
 
Zakres remontu drogi wewnętrznej „Kisielówka - Kokoszki” na odcinku w km 0+000 – 1+040 obejmował:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • rozebranie ławy z kamienia, cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
 • wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
 • wykonanie ławy pod odwodnienie, ułożenie ścieków z drogowych.
 
Koszt zadania to 223 905,63 zł brutto.
 
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o
]]>
Thu, 25 Nov 2021 11:11:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/odbior-techniczny-wyremontowanej-drogi-w-kisielowce Aktualności
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/igrzyska-mlodziezy-szkolnej-w-tenisie-stolowym-dziewczat-i-chlopcow W dniu 24 listopada 2021 w Młynnem odbyły się Mistrzostwa Gminy Limanowa - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. Przy stołach spotkali się reprezentanci  szkół gminnych  rywalizując w zawodach indywidualnych i drużynowych. Uczestnicy turnieju oprócz walki o nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy toczyli sportowy bój o awans na zawody powiatowe.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA IGRZYSKA DZIECI Z ROCZNIKA 2007 I MŁODSZYCH

Dziewczęta Drużynowo 
I miejsce – SP Wysokie
II miejsce – SP Młynne
III miejsce – SP Kanina
IV miejsce –  SP nr 2 Siekierczyna  

 Dziewczęta Indywidualnie: 


 
I miejsce – Klaudia Kotlarz /SP Wysokie/ 

 II miejsce – Magdalena Fitrzyk  /SP Młynne/
 III miejsce – Oliwia Kotlarz /SP Wysokie/

Chłopcy Drużynowo:  I miejsce –  SP nr 1 Wysokie
II miejsce – SP  Młynne
III miejsce – SP nr 2 Siekierczyna
IV miejsce  – SP Kanina

Chłopcy Indywidualnie: I miejsce – Jarosław Ubik /SP Młynne/ 
II miejsce –  Piotr Judka /SP Wysokie/ 
III miejsce – Paweł Łącki /SP Młynne/
 
Każda z drużyn uczestniczących w turnieju otrzymała nagrody, dyplomy oraz puchary, które wręczył Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Młynnem Bożeną Golonką.  Nagrody otrzymali również najlepsi zawodnicy w rozgrywkach indywidualnych. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, zwycięzcom życzymy powodzenia na zawodach powiatowych, a gospodarzom turnieju czyli Szkole Podstawowej w Młynnem dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów.      
 
]]>
Thu, 25 Nov 2021 08:16:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/igrzyska-mlodziezy-szkolnej-w-tenisie-stolowym-dziewczat-i-chlopcow Sport i turystyka
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa w dniu 29 listopada 2021 r. https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-gminy-limanowa-w-dniu-29-listopada-2021-r Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie petycji wniesionej w interesie publicznym.
5. Zakończenie posiedzenia.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/.
 
 
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
Leszek Twaróg
]]>
Wed, 24 Nov 2021 11:21:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-gminy-limanowa-w-dniu-29-listopada-2021-r Aktualności
Walenty Szubryt odznaczony przez Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/walenty-szubryt-odznaczony-przez-biskupa-tarnowskiego-andrzeja-jeza Dei Regno Servire. Tak nazywają się diecezjalne odznaczenia, medale, które w uroczystość Chrystusa Króla biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył 34 diecezjanom.

Walenty Szubryt oraz  33 osoby z całej diecezji odebrały wyróżnienia za służbę Królestwu Bożemu. Tu, na ziemi, pracę w Kościele i dla wspólnoty, ale przez to dla Jezusa i urzeczywistniania jego królestwa w sercach ludzi. Wszyscy z wyróżnionych wykazywani się ponadstandardowym zaangażowaniem w życie parafii. Wśród wyróżnionych są kościelni, szafarze, członkinie róż, rad parafialnych, zespołów synodalnych, i wielu innych.

- Ci, którzy zostają odznaczenia medalem Dei Regno Servire to ci, którzy swoim życiem budują Królestwo Boże tutaj na ziemi. Pragnę serdecznie wam wszystkim podziękować za wasze zaangażowanie, oddanie się sprawie umacniania Królestwa Bożego najpierw w sobie samych, potem w rodzinach, wspólnotach parafialnych i świeckich przestrzeniach życia - mówił biskup Andrzej Jeż w homilii.


Więcej o laureatach medalu Dei Regno Servire w numerze 48. „Gościa Tarnowskiego”.

źr. Gość Tarnowski]]>
Mon, 22 Nov 2021 14:11:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/walenty-szubryt-odznaczony-przez-biskupa-tarnowskiego-andrzeja-jeza Aktualności
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-limanowa Wójt Gminy Limanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Limanowa.

ZARZĄDZENIE  NR  205/2021
Wójta  Gminy  Limanowa
  z  dnia  18 listopada  2021 r.
 
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Limanowa.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ),  art.  11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz  Zarządzenia nr 140/2018 Wójta Gminy Limanowa z dnia 05 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy Limanowa oraz na wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarządzam,  co następuje:
 
§ 1.
 
Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Limanowa.
 
§ 2.
 
1.  Treść ogłoszenia  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa, w BIP w dziale „ Zamówienia publiczne i ogłoszenia”, na stronie internetowej Gminy Limanowa w zakładce Aktualności oraz  na profilu Gminy Limanowa - Facebook.
 
 
§ 3.
 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.]]>
Fri, 19 Nov 2021 13:51:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-limanowa Aktualności
Spotkanie na temat programów ekologicznych dla mieszkańców gminy https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/spotkanie-na-temat-programow-ekologicznych-dla-mieszkancow-gminy Zapraszamy mieszkańców gminy Limanowa na spotkanie dotyczące programów priorytetowych: Czyste Powietrze oraz Agroenergia, które odbędzie się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Spotkanie poprowadzą:
Ekodoradca gminny – Karolina Gancarczyk
Ekodoradca powiatowy – Anna Galarowicz

Program Priorytetowy "CZYSTE POWIETRZE"

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Beneficjentami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl oraz pod nr tel. 511 900 353 u Ekodoradcy gminnego.Program Priorytetowy "ARGOENERGIA"

Program Priorytetowy „Agroenergia” ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich zdolności wytwórczych w sektorze rolniczym. Beneficjentami programu są osoby fizyczne lub osoby prawne, będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha, prowadzące gospodarstwo rolne na okres minimum roku od złożenia wniosku w projekcie.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2022 oraz pod nr tel. 18 33 37 854 u Ekodoradcy powiatowego.

]]>
Fri, 19 Nov 2021 11:45:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/spotkanie-na-temat-programow-ekologicznych-dla-mieszkancow-gminy Aktualności
Zaproszenie na wykład Ks. dr Jerzego Smolenia „Jak zadbać o kondycję psychiczną w jesieni życia” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/zaproszenie-na-wyklad-ks-dr-jerzego-smolenia-jak-zadbac-o-kondycje-psychiczna-w-jesieni-zycia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej oraz Urząd Gminy Limanowa zapraszają na wykład Ks. dr Jerzego Smolenia pt. "Jak zadbać o kondycję psychiczną w jesieni życia", który odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godzinie 17.00 w świetlicy w Pasierbcu.
 
Ks. dr Jerzy Smoleń - Urodzony 19.07.1968 w Dobrej koło Limanowej. Wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie, ceniony psycholog, psychoonkolog. Ksiądz Smoleń aktywnie działa także w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej „Budzić Nadzieję” w Dobrej.

]]>
Fri, 19 Nov 2021 10:25:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/11/zaproszenie-na-wyklad-ks-dr-jerzego-smolenia-jak-zadbac-o-kondycje-psychiczna-w-jesieni-zycia Kultura