Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2020 Budowa linii kolejowej - zgłoszenie rozpoczęcia robót geologicznych https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/budowa-linii-kolejowej-zgloszenie-rozpoczecia-robot-geologicznych Informujemy, że dnia 31 lipca do Urzędu Gminy Limanowa wpłynęła informacja od Wykonawcy dotycząca zgłoszenia rozpoczęcia robót geologicznych, w związku z zadaniem pn. "Budowa linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nową Sącz  - Etap I:prace przygotowawcze" KONTRAKT nr 1 "Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz".
Termin rozpoczęcia prac:  13 sierpnia 2020 r.

Przewidywany termin zakończenia prac: 5 września 2020 r.

 
Poniżej pismo - informacja szczegółowa w sprawie:]]>
Wed, 05 Aug 2020 06:39:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/budowa-linii-kolejowej-zgloszenie-rozpoczecia-robot-geologicznych Aktualności
Strategia Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021-2027 - ANKIETA https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/strategia-rozwoju-gminy-limanowa-na-lata-20212027-ankieta Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy w latach 2021-2027. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno – gospodarczą Gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.
Zależy mi na tym, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i inwestycje realizowane na terenie Gminy, które będą służyły całemu społeczeństwu.
Chciałbym, aby Strategia Rozwoju Gminy stanowiła nasze wspólne dzieło, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i poprzez które wytyczone zostaną cele systematycznie i skutecznie realizowane w ciągu kilku najbliższych lat.  
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą wyłącznie w formie zbiorczej.
 
Wypełnione ankiety proszę składać w terminie do 28. września 2020 r. na jeden z poniższych sposobów:  
- osobiście w Urzędzie Gminy Limanowa (urna na parterze przy wejściu),
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18b,
34-600 Limanowa,
- pocztą elektroniczną (ankieta jest dostępna na stronie www.gminalimanowa.pl) na adres sekretariat@gminalimanowa.pl,
- za pośrednictwem sołtysa lub sekretariatu szkoły.
lub wypełniając ją on-line za pomocą przygotowanej ankiety https://forms.gle/E9wguCHSxsgznpGV9

Dziękuję bardzo za czas poświęcony na wypełnienie ankiety i pozdrawiam Wszystkich Państwa.

                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Limanowa 
                                                                                                                                                                                                     Jan Skrzekut


]]>
Tue, 04 Aug 2020 11:16:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/strategia-rozwoju-gminy-limanowa-na-lata-20212027-ankieta Aktualności
Kondolencje z powodu śmierci Czesława Jańczy https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/kondolencje-z-powodu-smierci-czeslawa-janczy Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadmość o śmierci w dniu 03.08.2020 w wieku 81 lat ś.p. Czesława Jańczy wieloletniego ( 1998-2014) Radnego Gminy Limanowa. 
Wyrazy najgłębokiego współczucia Rodzinie i bliskim składa Rada Gminy Limanowa na czele z przewodniczącym Stanisławem Młyńskim oraz Wójt Gmin y Limanowa Jan Skrzekut z pracownikami Urzędu Gminy. 

MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA odprawiona zostanie w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej w dniu 05.08.2020 roku o godzinie 14.00. Różaniec odprawiony zostanie o godzinie 13:30. 
]]>
Tue, 04 Aug 2020 10:18:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/kondolencje-z-powodu-smierci-czeslawa-janczy Aktualności
Bezpieczne wakacje - informacja od TAURON https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/bezpieczne-wakacje-informacja-od-tauron Wakacje, to czas wzmożonej aktywności związanej z pracami rolnymi, ale również z relaksem na świeżym powietrzu. Aby były one bezpieczne, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych, których tak wiele znajduje się w przestrzeni publicznej wokół nas.
Żniwa
Miesiące letnie są okresem nasilenia się wypadków skutkujących porażeniem ludzi przy pracach rolniczych. Najważniejsze to zdać sobie sprawę, że bezpieczeństwo zależy najbardziej od nas samych. I to również podczas wakacji, które wypoczywającym kojarzą się z beztroską i swobodą, ale rolnikom z nasileniem prac.
Żniwa, praca kombajnów i innych maszyn rolniczych mogą stwarzać zagrożenie dla ich operatorów. Źródłem tragedii jest najczęściej nieuwaga lub lekceważenie zagrożenia, czasem  również niesprawny sprzęt.
Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi najczęściej podczas przejazdu albo wykonywania prac pod lub w pobliżu linii energetycznych z nieuwzględnieniem dopuszczalnych i bezpiecznych odległości od przewodów. Trzeba przy tym pamiętać, że wysokość, na której znajduje się przewód bezpośrednio przy słupie może być większa, niż w środku przęsła i zależna również od temperatury otoczenia. Wysokość podwieszenia przewodów jest zawsze zgodna z obowiązującymi normami i bezpieczna przy zachowaniu odpowiedniej uwagi, jednak bezpieczna praca wymaga każdorazowo zwrócenia uwagi na usytuowanie i warunki dla konkretnej linii.
Rozsądny wypoczynek
Drugim ważnym obszarem dotyczącym bezpieczeństwa w letnie dni jest wypoczynek na świeżym powietrzu. Na urlopie i wakacjach trzeba zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa niezależnie od tego, jak bardzo nastawieni jesteśmy w tym okresie na rekreację i wypoczynek.
W związku z pandemią na popularności zyskały campingi i biwaki, w tym również usytuowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, gdzie wczasowicze podłączają się i wykonują prowizoryczne instalacje. Dzikie przyłącza zasilają przyczepy campingowe, urządzenia w namiotach lub sezonowe domki letniskowe. Tymczasem instalacje podwieszone bezpośrednio pod konstrukcje słupowe lub podłączenia do skrzynki przyłączeniowej są niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Powodują ryzyko porażenia prądem i pożaru. Co ważne, pobieranie energii, nawet krótkotrwałe bez uzgodnienia z dostawcą energii i bez zawarcia  umowy, jest nielegalnym poborem energii, ściganym z mocy prawa.
Bardzo niebezpieczne może być stawianie przyczep campingowych lub innych konstrukcji rekreacyjnych w pobliżu linii energetycznych lub bezpośrednio pod nimi. Lokalizację wszelkich obiektów, w tym również tymczasowych, znajdujących się w odległości do 15 metrów od linii wysokiego napięcia 110 kV właściciel działki zobowiązany jest uzgodnić z operatorem systemu dystrybucyjnego. Dla niższych poziomów napięć odległości graniczne, zapewniające bezpieczne posadowienie obiektów biwakowych wynoszą od 3 do 15 metrów. Przy planowaniu miejsc wypoczynku i aktywności sportowej (boiska sportowe, place zabaw, pola namiotowe oraz biwakowe) również organizatorzy wypoczynku powinni uwzględnić wskazane powyżej bezpieczne odległości od czynnych obiektów energetycznych.
Rekreacja i zabawa na zewnątrz również wymagają zachowania rozsądku i myślenia o bezpieczeństwie. Latawce, czy wędki źle użyte także mogą być przyczyną porażenia. Długie wędzisko może dotknąć przewodów, zaś stalowa linka, na końcu której znajduje się latawiec może w zetknięciu z przewodami być przyczyną porażenia. Bardzo ważne jest również zwrócenie uwagi przez dorosłych, czy dzieci podczas zabaw na zewnątrz nie próbują wchodzić na słupy energetyczne lub bawić się przy stacjach energetycznych.
Na stronie internetowej bezpieczniki.tauron.pl znajduje się kompendium wiedzy dotyczące bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej.]]>
Tue, 04 Aug 2020 07:07:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/bezpieczne-wakacje-informacja-od-tauron Inne
"Wokół chleba" - powrót do przeszłości z Czerwonymi Koralami z Pisarzowej https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/wokol-chleba-powrot-do-przeszlosci-z-czerwonymi-koralami-z-pisarzowej Warsztaty Artystyczne „Czerwone Korale” z Pisarzowej przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu Limanowskiego realizują projekt „Wszystko w twoich rękach”. Tym razem  tematyką zajęć było  pieczenie chleba.
 
Sobotnie zajęcia "Czerwone Korale" odbywały się w plenerze i miały tytuł " Wokół chleba - cz.1".  Jak mówi pomysłodawczyni oraz opiekunka "Czerwonych Korali" Małgorzata Górka "Głównym punktem były  żniwa. Kosą operował Pan Jacek, Babcia Antonina zademonstrowała natomiast, jak koszono jeszcze dawniej, czyli w epoce sierpa! Pod okiem starszych i zgodnie z ich instrukcjami podbieraliśmy zboże, robiliśmy powrósła i ze snopków stawialiśmy mendle. Po pracy był czas na juzynę, czyli podwieczorek, przynoszony w pole przez gospodynię dla żniwiarzy: ziemniaki okraszone skwarkami, wybierane z żeleźnioka, jedzone na liściach kapusty w towarzystwie kwaśnego mleka, do tego smakołyki: podpłomyki, kołacze, ciasto, jabłka."https://www.facebook.com/watch/?v=315756776437992
Pani Małgorzata składa podziękowania członkom Zespołu "Kijom Worci" za piękną lekcję tradycji, Panu Zbosiowi za dzierżawę zagona z owsem, Rodzicom za włączenie się do naszej przygody z przeszłością, Gabrysi Raczek za zdjęcia oraz Paniom  przygotowującym  juzynę za pyszne, historyczne smaki, odporne na kulinarne mody.
W następną sobotę zaplanowano drugą część warsztatów: młocka, dożynki, pieczenie chleba.
https://www.facebook.com/watch/?v=631590727779290

Czerwone Korale zapraszają na stronę na Facebooku  https://www.facebook.com/Pisarzowa.Stowarzyszenie.Artystow.Pelna.Skrzynia/
 
Przypominamy Warsztaty Artystyczne „Czerwone Korale” z Pisarzowej przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu Limanowskiego realizują projekt „Wszystko w twoich rękach”. Są to zajęcia edukacyjno - manualne skierowanie do dzieci i młodzieży. Wkład wolontariuszy, Pań Seniorek, członków Zespołu "Kijom Worci" i Rodziców znacząco podnosi atrakcyjność warsztatów. Wielką rolę odgrywa tu także dbałość o szczegóły: prowadzący i dzieci ubrani są w stroje, noszone przez dawnych mieszkańców lachowskiej wsi, tłem są muzealne wprost sprzęty i eksponaty, dzieci używają tylko naturalnych materiałów zdobniczych, a opowieści o dawnych zwyczajach i obrzędach, pełnych symboliki i mądrości - mimochodem stają się piękną lekcją tradycji i historii.

Spotkania to również dobra zabawa i wakacyjny odpoczynek, czego najlepszym chyba dowodem jest ilość dzieci w różnym wieku, spotykających się na zajęciach. Oczywiście podczas warsztatów obowiązuje zakaz spożywania współczesnych słodyczy i napojów, a smakołyki robione są przez dzieci na miejscu, zgodnie z tradycyjnymi, nierzadko wiekowymi przepisami.

]]>
Tue, 04 Aug 2020 06:55:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/wokol-chleba-powrot-do-przeszlosci-z-czerwonymi-koralami-z-pisarzowej Kultura
"Cudze chwalicie, swoje poznajcie" kampania promocjna Ministerstwa Rolnictwa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/cudze-chwalicie-swoje-poznajcie-kampania-promocjna-ministerstwa-rolnictwa Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.
Przychylamy się do prośby Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zachęcamy do korzystania z tej formy dystrybułowania produktów. 

]]>
Tue, 04 Aug 2020 06:28:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/cudze-chwalicie-swoje-poznajcie-kampania-promocjna-ministerstwa-rolnictwa Inne
III NABÓR DO PROJEKTU "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0" - do 26.08.2020 r. https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-do-26082020-r Trwa III nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0". Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przyjmowane są do dnia 26.08.2020 r. do godziny 16:00.

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego. 

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 m.in. poprzez:
- możliwość zgłoszenia się do Projektu osób bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności
- preferowanie podczas rekrutacji rodziców z niepełnosprawnościami oraz rodziców dzieci w wieku do lat 3 wymagających szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności (przyznawanie dodatkowych punktów na etapie oceny wniosków)
- uwzględnienie we wzorze wniosku o przyznanie wsparcia możliwości zgłoszenia specjalnych potrzeb (dostosowania przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienia tłumacza migowego, druku materiałów powiększoną czcionką i innych specjalnych potrzeb)
- analizę zgłoszonych specjalnych potrzeb i dostosowanie do nich działań realizowanych w ramach Projektu
- lokalizację Biura Projektu (na parterze budynku dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
- przekazywanie informacji o Projekcie w szczególności organizatorom działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
- udostępnienie Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie w wersji dla osób niedowidzących (powiększona czcionka) oraz zastosowanie dostępnej formuły przekazu treści
- dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.0, w szczególności do korzystania z niej przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu (wersja tekstowa i audio)
- udział pracowników Projektu w szkoleniach z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz z zakresu przygotowywania materiałów dostępnych dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" – Aktualności - III nabór.

https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-iii-nabor-138/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-653.html

 
W załącznikach poniżej: Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0".
 ]]>
Mon, 03 Aug 2020 12:39:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-do-26082020-r Inne
22. Międzynarodowy Memoriał Henryka Łasaka w Limanowej https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/22-miedzynarodowy-memorial-henryka-lasaka-w-limanowej Na terenie powiatu limanowskiego, a nie jak dotychczas w okolicach Suchej Beskidzkiej, zostanie przeprowadzony 22. Międzynarodowy Memoriał Henryka Łasaka.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka” odbędzie się 8 sierpnia 2020 r. w Limanowej. Impreza pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, współorganizowana jest przez Województwo Małopolskie, Powiat Limanowski, Miasto Limanowa, przy współpracy z gminami Limanowa, Kamienica, Łukowica, Słopnice.
 
Henryk Łasak urodził się w 1932 r. w miejscowości Las (koło Warszawy). Był wybitnym trenerem kolarskiej reprezentacji Polski, wychowawcą i szkoleniowcem medalistów olimpijskich oraz mistrzostw świata, m.in. Ryszarda Szurkowskiego i Stanisława Szozdy. Zginął w styczniu 1973 r. w wypadku samochodowym w Skomielnej Białej koło Suchej Beskidzkiej.
W 2019 r. wyścig wygrał Estończyk Norman Vahtra (Cycling Tartu)
Memoriał Henryka Łasaka to najwyżej klasyfikowany jednodniowy wyścig kolarski rozgrywany w Polsce, od lat zaliczany jest do najważniejszych punktów w międzynarodowym kalendarzu kolarskich imprez. Wyścig rokrocznie cieszy się dużą popularnością. Limanowa w tym roku przyjęła rolę gospodarza.
Na linii startowej w Limanowej spotykają się kolarze światowej klasy, zarówno utytułowani, reprezentujący różne państwa i renomowane ekipy, jak i młodzi zawodnicy, którzy mają w dorobku medale mistrzów świata i Europy. Kolarzom towarzyszyć będą kibice i fani wyścigów rowerowych z całej Polski. Trasę wyścigu, która będzie mierzyć ponad 30 km., zawodnicy przemierzą 4 razy.
Wyścig wiąże się z  czasowymi utrudnieniami  w ruchu drogowym w na terenie naszej gminy w Starej Wsi  oraz częściowo w miejscowości Lipowe za co w imieniu organizatorów przepraszamy prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość.


22 MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA
Program
08.08.2020 r. – sobota
06.00-10.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania (petit a l`hotel)
08.30-10.30 – akredytacja ekip i mediów (acreditation les equipes et les autres participantes)
08.30-10.30 – kontrola licencji (controle des licences)
08.30-11.00 - wydawanie aparatów radiowych (distibution des radio)
11.00-11.50 – odprawa techniczna (la Reunion Alec les directerus sportifs)
12.00-12.30 – podpisywanie listy startowej, prezentacja ekip (signature de la liste de deperte et la presentation des equipes)
12.45 - start ostry (depart reel)
16.18-16.40 – przyjazd na metę (arrive prevue)
10 min apres l`arrivee ceremonia dekoracji (ceremonie protocolaire)
16:00 -18.30 – kąpiel zawodników (les dusches)
16.00-18.30 – obiad dla wszystkich uczestników (diner pour toutes les participants)
16.30-20.00 – praca komisji sędziowskiej, wypłata nagród,
20.00 – rozwiązanie wyścigu
Sędziowie:
Skorek Paweł (lod) - Sędzia główny
Walczewska Marta (lod) - Komisarz 2
Dudkiewicz Dominik (lod) - Komisarz 3
 
 
 
 Lista Nagród
22 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Memoriał Henryka Łasaka"
08.08.2020
Dla Najlepszego
Miejsce Kwota brutto
1. 4 000,00
2. 2 000,00
3. 1 000,00
4. 500,00
5. 400,00
6. 350,00
7. 300,00
8. 250,00
9. 200,00
10. 100,00
11. 75,00
12. 75,00
13. 75,00
14. 50,00
15. 50,00
                                                                                            9 425,00
dla Najlepszego Orlika
Miejsce Kwota brutto
1. 2 000,00
2. 1 000,00
3. 500,00
                                                                                            3 500,00
Razem                                     12 925,00
 
Mały Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka"
 
7 sierpnia przy Miasteczku Rowerowym na ul. Kusocińskiego odbędzie się Mały Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka" . Zawody te tradycyjnie rozgrywane są w przeddzień Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, którego 22. edycja odbędzie się w sobotę 8 sierpnia, i przebiegać będzie ulicami Limanowej i sąsiednich miejscowości.

Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży rozgrywany będzie w 12 kategoriach, z przedziałem wiekowym od 3 do 14 lat.  Zawody te zostaną rozegrane również z podziałem na dziewczynki i chłopców. Celem organizowanego już kolejny raz wyścigu jest popularyzowanie kolarstwa wśród najmłodszych mieszkańców miasta, zagospodarowanie czasu wolnego oraz propagowanie zdrowego trybu życia.
 Zapisy odbywają się on-line do dnia 06.08.2020 r. (adres   email: przemek-kwarta@o2.pl), odbieranie numerów startowych od godziny 15:30.

Przebieg trasy oraz regulaminy poniżej w załącznikach.

ZAPRASZAMY!]]>
Mon, 03 Aug 2020 07:48:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/22-miedzynarodowy-memorial-henryka-lasaka-w-limanowej Aktualności
Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1613K w miejscowości Słopnice https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/utrudnienia-w-ruchu-na-drodze-powiatowej-nr-1613k-w-miejscowosci-slopnice Przedsiębiorsttwo Drogowo-Mostowe " LIMDROG" Sp.z o.o.Limanowa w uzdgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg informuje, że w związku z planowanymi robotami drogowymi związanymi z wykonaniem nawierzchni asfaltowej drogi całą szerokością jezdni na drodze powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice nastąpi czasowe wyłączenie z ruchu:
1) w dniach 03 – 05 sierpnia 2020 r. w godz. 7:00 – 20:00 na odcinku od osiedla „Rola Dolna” do skrzyżowania obok sklepu „Lewiatan”
2) w dniach 05 – 07 sierpnia 2020 r. w godz. 7:00 – 20:00 na odcinku od mostu na potoku „Czarna Rzeka”, powyżej Urzędu Gminy do osiedla „Liski”
Wyznaczeni pracownicy do kierowania ruchem przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. będą kierować ruchem oraz udzielać niezbędnych informacji.
Okres tymczasowego wyłączenia z ruchu niniejszych odcinków drogi może ulec zmianie w przypadku nastania niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 Mieszkańcy są upraszani o wyrozumiałość i cierpliwość. 


]]>
Mon, 03 Aug 2020 05:51:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/utrudnienia-w-ruchu-na-drodze-powiatowej-nr-1613k-w-miejscowosci-slopnice Inne
ŚWIADCZENIA DLA RODZINY NOWY OKRES 2020/2021 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/swiadczenia-dla-rodziny-nowy-okres-20202021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że wnioski do Programu "Dobry Start" oraz wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021, można składać drogą elektroniczną od dnia 01.07.2020r., natomiast od 1 sierpnia 2020r., w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B.
Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.
 
"Serdecznie zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal empatia lub portal PUE ZUS."- informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
                              "500 +" - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 
W tym roku kalendarzowym rodzice nie muszą ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, gdyż aktualny okres świadczeniowy - 2019/2021 trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
 
 
W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Z kolei dla zasiłku rodzinnego okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny.
 
                                   ZASIŁEK RODZINNY
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
                                 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 
W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
 

                                                 
                                    
                            DOBRY START

 
Mieszkańcy Gminy Limanowa otrzymają również w tym roku świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny - bez względu na dochód.
 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
–– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
–– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uwaga. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Świadczenie nie przysługuje także, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 
Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wnioski o to świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, który realizuje świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
Wnioski o świadczenie dobry start można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Wniosek można złożyć osobiście albo przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Formularze wniosków o świadczenie dobry start udostępni mieszkańcom Gminy Limanowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.
 
 
Przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Uwaga: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,
świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.
Ważne: Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości późniejszego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.
 


Dodatkowe informacje na temat świadczeń można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  uruchomiło specjalne zakładki poświęcone w/w formom wsparcia rodzin.
 
]]>
Mon, 03 Aug 2020 05:05:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/08/swiadczenia-dla-rodziny-nowy-okres-20202021 Aktualności