Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl [email protected] Copyright 2024 Budowa przedszkola wraz z żłobkiem i zapleczem sportowym w Starej Wsi https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/budowa-przedszkola-wraz-z-zlobkiem-i-zapleczem-sportowym-w-starej-wsi Szanowni Państwo,
z uwagi na niepełne medialne doniesienia o unieważnieniu postępowania na budowę przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego w Starej Wsi - Roli i rozpowszechniane na ich podstawie informacje mające zasiać jedynie u Państwa wątpliwości w powstanie tej inwestycji, wyjaśniam, że to zadanie powstanie w założonym czasie i pełnym zakresie. Na stronach urzędu gminy (BIP) zostało już ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe dokładnie na ten sam zakres co w przypadku poprzedniego, które zostało unieważnione. Mając już kilkuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych postępowań, analizując oferty złożone w pierwszym przetargu oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową można założyć, że w kolejnym ogłoszonym właśnie postępowaniu otrzymamy niższe oferty w tym może i taką spełniającą nasze początkowe założenia. Gospodarne wydawanie środków to jeden z moich priorytetów i mam nadzieję, że podjęte na podstawie rzetelnej oceny sytuacji działania pozwolą zaoszczędzić gminne środki, które będą mogły zostać przeznaczone na inne potrzeby których jak wiadomo nie brakuje. Jako optymista mam nadzieję, że ten medialny szum, wzbudzony zapewne przez osoby chcące za wszelka cenę zaistnieć i zasiać jak najwięcej wątpliwości, zamiast pierwotnego celu przyczyni się do większego rozpropagowania naszego przetargu co może przełoży się na większą liczbę oferentów i lepsze niższe oferty. 
Z poważaniem
Jan Skrzekut
Wójt gminy Limanowa
 

 
Poniżej dodatkowe informacje o procedowanym właśnie nowym postępowaniu przetargowym:
"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Limanowa"
Gmina Limanowa ponownie ogłosiła przetarg na budowę budynku przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego.
Inwestycja jest finansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej Krajowy Plan odbudowy – Program Maluch +,  Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH oraz ze środków własnych Gminy Limanowa.
Termin składania ofert 5 marca 2024 r. godz. 11.00
Termin realizacji zamówienia : 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
Link do postępowania: 
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/65c97cd7-4e04-49df-806a-60e0b15c3474

Zakres objęty zamówieniem obejmuje w szczególności:
  • budowę budynku przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego wraz z wewnętrznymi  i zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami oraz zagospodarowaniem terenu według załączonej dokumentacji technicznej i zgodnie z załączonymi warunkami,
  • dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia budynku według załączonego zestawienia opisanego szczegółowo w pliku o nazwie „Zestawienie wyposażenia podstawowego” - podane w opisie poszczególne parametry należy traktować jako wartości minimalne,
  • budowę zjazdu z Drogi Powiatowej 1609K do działek 1281/3,1282/2,1279, wraz z przebudową zatoki autobusowej w m. Stara Wieś według załączonej dokumentacji technicznej i zgodnie z załączonymi warunkami,
  • wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej kd160 na kd250 z odtworzeniem terenu do stanu z przed robót,
  • wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku wraz z bramami przesuwnymi i furtkami według rysunku „pzt wykonawczy zmiana” (częściowa rezygnacja z balustrady przewidzianej w projekcie technicznym budynku na rzecz przedmiotowego ogrodzenia)
]]>
Wed, 21 Feb 2024 07:06:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/budowa-przedszkola-wraz-z-zlobkiem-i-zapleczem-sportowym-w-starej-wsi Aktualności
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodnem i Męcinie https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-klodnem-i-mecinie Rozpoczęły się prace budowlane przy zadaniu pn„ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłodne i Męcina” w ramach zadania budżetowego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kłodne i Męcina”.
Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj a jego wykonawcą jest Firma WOLIMEX. Przewidywany termin zakończenia prac to 01.10.2024 roku. Koszt zadania to 4.014.966,00zł brutto – kwota obejmuje Projekt i roboty budowlane. Długość kanalizacji to (7162,5mb ) ponad 7km.]]>
Tue, 20 Feb 2024 13:44:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-klodnem-i-mecinie Aktualności
Zapraszamy na robocze Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/zapraszamy-na-robocze-posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-gminy-limanowa Szanowni państwo
Członkowie komisji rewizyjnej


 
 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na robocze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. /środa/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

 
 
Tematem posiedzenia będzie: 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Omówienie  zagadnień i pytań dotyczących  kontroli Komisji Rewizyjnej ujętych w planie kontroli przewidzianych w  I kwartale 2024 r.
4.Wolne wnioski i zapytania.
5.Zakończenie posiedzenia. Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/. 
 
                                                                                                             Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej
 
                                                                                                                          Cecylia Kochańczyk
]]>
Mon, 19 Feb 2024 10:54:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/zapraszamy-na-robocze-posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-gminy-limanowa Aktualności
Ocalić od zapomnienia - 80. rocznica egzekucji, której dokonali Niemcy na polskich zakładnikach. https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/ocalic-od-zapomnienia-80-rocznica-egzekucji-ktorej-dokonali-niemcy-na-polskich-zakladnikach

Więcej informacji na plakacie ]]>
Mon, 19 Feb 2024 10:49:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/ocalic-od-zapomnienia-80-rocznica-egzekucji-ktorej-dokonali-niemcy-na-polskich-zakladnikach Aktualności
Przypominamy o wymianie pieców https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/przypominamy-o-wymianie-piecow

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOTŁÓW I KOMINKÓW

Przypominamy, że zgodnie z zapisami przyjętej w 2017 r. Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, na terenie województwa małopolskiego obowiązują następujące ograniczenia:

do 30 kwietnia 2024 r. konieczna jest wymiana bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tzw. kopciuchów,

do końca 2026 r. należy wymienić kotły, które spełniają tylko podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

kocioł klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować bezterminowo,

od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać:

mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%);
drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata),

w przypadku montażu nowego kotła na pelet, drewno lub węgiel, powinien on spełniać wymagania ekoprojektu (ecodesign), ponadto kocioł na paliwo stałe musi posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny .Lista urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie:

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

od 1 lipca 2017 nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy),

od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80% (dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka),

kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Dane dotyczące klasy urządzenia (zarówno starego jak i nowego) powinny znajdować się na tabliczce znamionowej.

Przypomnimy, że sprzedawca ma obowiązek przekazania kopii świadectwa jakości zakupionego paliwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdemu klientowi.

Za kontrolę sprzedawców i dystrybutorów węgla na terenie województwa małopolskiego odpowiada Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie (ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, tel. 12 448 10 30). Inspektor może w trakcie kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości paliwa oraz pobrać próbki do badań. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawany węgiel nie spełnia wymagań jakościowych, sprzedawca podlega grzywnie od 50 tys. zł do 500 tys. zł lub pozbawienia wolności do 3 lat.

Natomiast jeśli sprzedawca nie przekaże kupującemu kopii świadectwa jakości węgla lub zawarte w nim parametry węgla będą niezgodne ze stanem faktycznym, może otrzymać karę od 10 tys. zł nawet do 100 tys. zł.


 ]]>
Mon, 19 Feb 2024 10:29:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/przypominamy-o-wymianie-piecow Aktualności
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty! https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024-rozpoczety Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.


Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia. XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. 

Szczegóły Konkursu w jego Regulaminie.

Ważne terminy: 

25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego 
08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

 http://Relacja z uroczystego finału XX edycji Konkursu w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie Film podsumowujący 20 edycję Konkursu Filmy wykonane w 2023 r. podczas wizytacji 16 finałowych gospodarstw

Film podsumowujący 20 edycję Konkursu https://www.youtube.com/watch?v=r09amSKQSH8

Filmy wykonane w 2023 r. podczas wizytacji 16 finałowych gospodarstw https://www.youtube.com/watch?v=aXDVyjBOVIU&list=PLYDnT6ptR0FOC8bioxr2XlKETuuVR4RB8


]]>
Fri, 16 Feb 2024 08:36:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024-rozpoczety Inne
Dyżury doradcy PGNiG - Marzec 2024 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/dyzury-doradcy-pgnig-marzec-2024 Najbliższy dyżur doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa,tj. piątek  1,15,22 marca w godz. 8.30 - 13.30.


W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.:


-możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
-procesu przyłączenia do sieci,
-zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza,
-cen gazu i energii elektrycznej,
-zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert.Doradca pomoże również w skojarzeniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu całego kosztorysu przedsięwzięcia.
 
Przedstawicielem PGNiG odbywającym dyżury w Urzędzie Gminy Limanowa jest Robert Gargula tel. 663850282.

Doradca PGNiG przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Limanowa w pokoju 32 w budynku A - jest to pomieszczenie sąsiadujące z oddziałem Banku Spółdzielczego. Do budynku A można wejść również bezpośrednio z ulicy Matki Boskiej Bolesnej.
]]>
Fri, 16 Feb 2024 08:17:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/dyzury-doradcy-pgnig-marzec-2024 Aktualności
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/turniej-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Limanowej informuje, że  Miejsko - Gminne eliminacje konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędą się w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 10-tej w świetlicy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie.


Regulamin konkursu nie uległ  zmianie i w OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:
 

I grupa    - uczniowie szkół podstawowych klas I-IV,
II grupa   - uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII,
III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 
Zgodnie z regulaminem do konkursu należy z danej grupy wiekowej zgłosić osoby w terminie do dnia 8 marca 2024 r. Uczestników należy zgłaszać pisemnie na nasz adres, lub telefonicznie na nr 18 3372 105 do Sekretarza Zarządu Miejsko- Gminnego Dh. Karol Golonki.  Zakres tematyczny oraz pomocną literaturę znajdziecie państwo na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
           

                                                                                             
                                                                                     
 
                                                                                                                            Ze strażackim pozdrowieniem]]>
Fri, 16 Feb 2024 08:08:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/turniej-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom Aktualności
Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe - aktualizacja https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/zwrot-podatku-vat-dla-gospodarstw-domowych-wykorzystujacych-paliwa-gazowe-aktualizacja Podstawowe informacje

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwo gazowe.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego oraz propan-butanu lub innych rodzajów gazu palnego, dostarczanych za pomocą sieci gazowej, a także biogazu rolniczego ( art.3 pkt 3a ustawy Prawo energetyczne).

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i poniosła koszty wynikające z faktur/y.


Warunki uzyskania zwrotu VAT


Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.


Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r. – uwzględniało się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres poczty elektronicznej (e-mail), wskazany we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku o refundację podatku VAT, informację o przyznaniu refundacji można odebrać w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka.

Wniosek o refundację składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
po dniu 30 września 2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.


Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Sposób złożenia wniosku

Organem właściwym do złożenia wniosku o refundację podatku VAT dla mieszkańców Gminy Limanowa jest Wójt Gminy Limanowa. Z upoważnienia Wójta Gminy Limanowa  postępowania w przedmiotowym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej z siedzibą przy ulicy M.B. Bolesnej 18B, tel: 33 73 657.

Wniosek składa się:

na piśmie
Wzór wniosku jest dostępny poniżej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę – Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany
Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę – Wyślij pismo ogólne

przy użyciu aplikacji mObywatel
Pobranie aplikacji mObywatel
Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję „Złóż wniosek”, a następnie wybrać właściwy wniosek.]]>
Fri, 16 Feb 2024 07:33:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/zwrot-podatku-vat-dla-gospodarstw-domowych-wykorzystujacych-paliwa-gazowe-aktualizacja Aktualności
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 w Gminie Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024-2028-w-gminie-limanowa Gmina Limanowa od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2024 r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 214.000,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania
w 2024 r. wynosi: 582.000,00 zł.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza obecnie kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1.200,00 zł dla osoby
w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),
dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o tę formę pomocy,
w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które wskazuje pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków w zależności od potrzeb ulegać będzie zmianom. Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej.


]]>
Fri, 16 Feb 2024 07:22:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/02/posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024-2028-w-gminie-limanowa Aktualności