Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl [email protected] Copyright 2023 Dzień Języków Obcych w szkole w Nowym Rybiu https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/10/dzien-jezykow-obcych-w-szkole-w-nowym-rybiu W minionym tygodniu  w klasach I - VIII  w szkole podstawowej w Nowym Rybiu był obchodzony Dzień Języków Obcych.Podczas trzech  dni  na lekcjach języka angielskiego, uczniowie oglądali prezentacje multimedialne na temat różnych krajów, tworzyli grafiki, flagi państw Europejskich, rozwiązywali zagadki językowe, grali w gry oraz wsłuchiwali się w różne utwory muzyczne z różnych krajów świata.
Ponadto chętni uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy oraz tworzyli scenki tematyczne.Wszyscy uczniowie i nauczyciele przekonali się, że warto uczyć się języków obcych.

Zapraszamy do galerii.]]>
Mon, 02 Oct 2023 11:03:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/10/dzien-jezykow-obcych-w-szkole-w-nowym-rybiu Oświata
Za nami XXXI sesja Rady Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/za-nami-xxxi-sesja-rady-gminy-limanowa W dniu 28 września 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Limanowa.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: Ryszard Terlecki - Wicemarszałek Sejmu RP, Jan Hamerski – Senator RP, Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Tadeusz Witecki – prezes OSP Wysokie.


W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 


W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie:

-zmian w budżecie,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie,
-udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski,
-wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Męcina,
-zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Limanowa, objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
-zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
-zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa. 

Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:

- budową drogi na Kamionną w Nowym Rybiu i przejęciem jej przez powiat limanowski,
- renowacją kapliczki w Kłodnem,
- budową sieci kanalizacji sanitarnej w Koszarach oraz odtwarzaniem nawierzchni dróg,
- koncepcją budowy Sali gimnastycznej w Młynnem,
- modernizacją drogi Łososina Górna – Dzielec – Laskowa,
- problemem hałasu ze strzelnicy zlokalizowanej w Limanowej – rejon Łososina Górna,
- przekazywaniem informacji radnym o odbiorach inwestycji w sołectwie.
 
Radni i sołtysi gminy złożyli wyrazy podziękowania za realizowane inwestycje drogowe w gminie, jak również bieżące utrzymanie dróg.Rada gminy poparła inicjatywę zakupu działki i budowy wieży widokowej na szczycie góry Jaworz w Męcinie. Podziękowano za realizację wieży widokowej na górze Kamionna, która jest współfinansowana przez 5 samorządów.Na przedstawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut.
 
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy zachęcił do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
   
 ]]>
Fri, 29 Sep 2023 12:21:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/za-nami-xxxi-sesja-rady-gminy-limanowa Aktualności
Przerwa w dostawie wody w miejscowości Koszary https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/przerwa-w-dostawie-wody-w-miejscowosci-koszary 30.09.2023 tj. sobota w godz.od 8.00-12.00.
Za utrudnienia przepraszamy]]>
Fri, 29 Sep 2023 11:24:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/przerwa-w-dostawie-wody-w-miejscowosci-koszary Aktualności
Trwają prace związane z położeniem nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/trwaja-prace-zwiazane-z-polozeniem-nowej-nawierzchni-mineralno--bitumicznej Informujemy, że w dniach 28–29.09.2023 r. będą prowadzone prace związane z położeniem nowej nawierzchni  mineralno – bitumicznej   na drogach:

1.Męcina – Paszkowiec,
2. Męcina –Wygoniska.

W  związku z pracami występować będą utrudnienia w ruchu drogowym w godzinach od 7.30 do 17.00.  Bardzo prosimy o stosowanie zwyczajowo przyjętych objazdów oraz o cierpliwość podczas prac. 

Inwestycje wykonuje firma LIMDROG z Limanowej.]]>
Wed, 27 Sep 2023 10:47:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/trwaja-prace-zwiazane-z-polozeniem-nowej-nawierzchni-mineralno--bitumicznej Aktualności
Dyżury doradcy PGNiG w Październiku 2023 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/dyzury-doradcy-pgnig-w-pazdzierniku-2023 Zbliżają sie kolejne terminy dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa, tj. piątek  06,20,27 października w godz. 8.30 - 13.30.

W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.:

-możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
-procesu przyłączenia do sieci,
-zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza,
-cen gazu i energii elektrycznej,
-zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert.Doradca pomoże również w skojarzeniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu całego kosztorysu przedsięwzięcia.
 
Przedstawicielem PGNiG odbywającym dyżury w Urzędzie Gminy Limanowa jest Robert Gargula tel. 663850282.

Doradca PGNiG przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Limanowa w pokoju 32 w budynku A - jest to pomieszczenie sąsiadujące z oddziałem Banku Spółdzielczego. Do budynku A można wejść również bezpośrednio z ulicy Matki Boskiej Bolesnej.]]>
Wed, 27 Sep 2023 09:44:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/dyzury-doradcy-pgnig-w-pazdzierniku-2023 Aktualności
Bezpieczni na drodze- Szkoła Podstawowa w Mordarce https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/bezpieczni-na-drodze-szkola-podstawowa-w-mordarce Bezpieczeństwo uczniów to nasz priorytet. Już od pierwszego dzwonka podejmujemy działania w tym kierunku. Z tego względu od lat ściśle współpracujemy ze służbami mundurowymi. Czynnie uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „ Bezpieczna droga do szkoły” , która na stale wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

W tym roku to szczególne wydarzenie miało miejsce 26 września. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mordarce odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz ratownicy Auto Moto Klub Limanowa.Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potem odbyła się praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię. Następnie ratownicy szczegółowo omówili i zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy, po czym chętni przystąpili do działań praktycznych. Ponadto pokazali najmłodszym sprzęt do ratowania życia, który wykorzystują podczas wypadków drogowych.
Po krótkim przeszkoleniu podjęliśmy działania na rzecz akcji.Dzieci pod czujnym okiem policjantów przystąpiły do kontroli drogowej. Akcja polegała na zatrzymywaniu kierowców. Kierowcy jadący zgodnie z przepisami otrzymywali uśmiechnięte odblaski, a łamiący przepisy zamiast mandatu pieniężnego karani byli zjedzeniem plasterka cytrynki.

Dzieci otrzymały od ratowników upominki, które zapewne będą przypominać im o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Dzięki życzliwości policjantów  mogły wsiąść na motory policyjne.
Wyrazy podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji.
]]>
Wed, 27 Sep 2023 08:44:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/bezpieczni-na-drodze-szkola-podstawowa-w-mordarce Oświata
Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/pierwsze-posiedzenie-obwodowych-komisji-wyborczych-na-terenie-gminy-limanowa Uprzejmie informuję, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu  Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r. zostały powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Limanowa.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II wyznaczył również termin pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych na dzień 29 września 2023 r.
Mając powyższe informacje na uwadze zapraszam na pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 29 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Limanowa (adres: Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B) – sala konferencyjna. Członkowie poszczególnych komisji w następujących godzinach.

  Obodowe Komisje Wyborcze  numer od 1 do  5 o godz. 16.00,
Obodowe Komisje Wyborcze  numer od 6 do  10 o godz. 16.15,
Obodowe Komisje Wyborcze  numer od 11 do  15 o godz. 16.30,
Obodowe Komisje Wyborcze  numer od 16 do  20 o godz. 16.45

Tematem posiedzenia będzie:
 
-Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.
-Ustalenie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów.
-Informacja o szkoleniu. 

Proszę o niezawodne wzięcie udziału w posiedzeniu.
 
Osoba do kontaktu – Agata Talar, tel. 18 263 00 26.


W załączniku poniżej Klauzura członka komisji wyborczej.                                                                                                                                Wójt Gminy Limanowa
                                                                                                                                                 Jan Skrzekut
]]>
Tue, 26 Sep 2023 12:37:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/pierwsze-posiedzenie-obwodowych-komisji-wyborczych-na-terenie-gminy-limanowa Aktualności
Nowe Świadczenie Wspierające dla osób z niepełnosprawnościami już od 1 stycznia 2024 r. https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/nowe-swiadczenie-wspierajace-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-juz-od-1-stycznia-2024-r Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

-wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
-zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
-likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 63 ust. 16 w/w ustawy o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.) - organ właściwy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 43, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. w terminie do dnia 10 października 2023 r. informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

W ramach wykonania tego obowiązku, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej przekaże poszczególnym opiekunom, o których mowa powyżej, stosowne, pisemne informacje. Niezależnie od tego informujemy o zmianach wszystkich zainteresowanych:

 
Świadczenie wspierające


Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 
Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt .

 

Uwaga: Wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki:

na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna,
na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

– będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia (nie mniej niż 70 pkt).

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości - 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla danej osoby poziomu potrzeby wsparcia - w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku (a nie, jak w docelowym rozwiązaniu, od dnia posiedzenia zespołu). Takie rozwiązanie zapewni w początkowym okresie obowiązywania ustawy możliwość otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania na wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (art. 65 ust. 3 u.ś.w.).

Szczegółowych informacji o świadczeniu wspierającym udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Pakiet osłonowy

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również także szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego. Obejmują one:

opłacanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające – warunkiem jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; co istotne ww. ubezpieczeniami będą mogli być objęci również ci opiekunowie, którzy wcześniej nie pobierali powyższych świadczeń opiekuńczych warunkiem jest jednak wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami otrzymującą świadczenie wspierające oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna (objęcie ww. ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS, na wniosek opiekuna składany do ZUS),
możliwość uzyskania przez opiekuna zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto planowane jest również uruchomienie programu aktywizacji zawodowej dla opiekunów, którzy pobierali ww. świadczenia opiekuńcze.
 
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła (w art. 43) również istotne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych: specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie 3 niniejszej informacji.

 

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy
o świadczeniach rodzinnych:

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1) /osoba z niepełnosprawnościami od ukończenia 18 roku życia będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego/,
uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - co oznacza, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne,
w konsekwencji uchylenia warunku rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uchylono również art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, uchylono również w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby (składki do KRUS na dotychczasowych zasadach będą przez organy właściwe opłacane tylko w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotychczasowych –art. 63. ust. 15 u.ś.w.),
uchylenie art. 17 ust. 1a, czyli przepisu, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
uchylenie art. 17 ust. 1b, czyli przepisu warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności,
uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
uchylenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczającego zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych.

 

Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie przysługiwać:

-matce albo ojcu,
-innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
-opiekunowi faktycznemu dziecka,
-rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (uwaga: dotyczy to osób-opiekunów: wymienionych w art. 17 ust. 1-3, osób będących rodziną zastępczą oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka). Warunkiem będzie złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

 

Uwaga: Opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o przepis przejściowy - art. 63 u.ś.w.).

 

Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna i została ona uregulowana w art. 63 ust. 12 u.ś.w. (dotyczyć będzie jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.).

 

Przepisy przejściowe

Wprowadzając istotne zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylając specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych zostało uregulowane w art. 63 u.ś.w.

Przepis ten przewiduje, że:


w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 63 ust. 1 u.ś.w.),
osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),

- ww. osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy),

prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.).

 

Uwaga: Przepisy przejściowe o świadczeniu wspierającym wprowadzają również dodatkową, negatywną przesłankę, która przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują, jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 6 u.ś.w.).

W konsekwencji tego przepisu wprowadzone zostały także przepisy proceduralne określające:

zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w sytuacji gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Następnie ustalenie prawa do ww. świadczeń w wyniku podjęcia zawieszonego postępowania następuje po dokonaniu przez ZUS rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 7-8 u.ś.w.).
zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Już zatem samo złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w brzmieniu dotychczasowym (art. 63 ust. 9-10 u.ś.w.).

uznanie za nienależnie pobrane świadczenia: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, wypłaconego opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające. Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

 

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

 

W celu realizacji ww. przepisów gminne organy właściwe będą miały zapewniony, drogą elektroniczną, poprzez odpowiednie usługi wymiany danych w ramach Emp@tii, dostęp do danych ZUS o złożonych wnioskach/przyznanych świadczeniach wspierających. Nie zwalnia to opiekuna osoby z niepełnosprawnościami z obowiązku zgłaszania zmian mających wpływ na prawo do pobieranych w gminie świadczeń opiekuńczych. Na opiekunie ciąży zatem obowiązek zgłoszenia w szczególności faktu złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego/jego przyznania pod rygorem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna wraz z odsetkami.

 ]]>
Tue, 26 Sep 2023 11:26:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/nowe-swiadczenie-wspierajace-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-juz-od-1-stycznia-2024-r Inne
XIV Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 17–18 stycznia 2024 roku https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/xiv-targi-sadownictwa-i-warzywnictwa-tsw-1718-stycznia-2024-roku Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w halach Targów Kielce największą w Polsce branżową imprezą dla producentów owoców i warzyw! 
 
Najnowocześniejsze maszyny specjalistyczne, rozwiązania usprawniające pracę i oszczędzające energię oraz duży kongres z branżowymi konferencjami – czternasta edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa spełni oczekiwania najbardziej wymagających producentów owoców i warzyw. Wydarzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce w środę i czwartek 17 i 18 stycznia 2024 roku.
 
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, organizowane przez Oficynę Wydawniczą Oikos, w styczniu 2023 roku po raz pierwszy odbyły się na terenie Targów Kielce. Trzynasta edycja została przeniesiona do Kielc z ośrodka w Nadarzynie koło Warszawy, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Swoją ofertę zaprezentowało 311 firm, w tym 50 zagranicznych z 15 krajów, m.in. z Holandii, Włoch, Belgii, Francji, ze Szwajcarii, z Meksyku, Austrii i Luksemburga. Zapoznało się z nią blisko 12,5 tysiąca zwiedzających, a więc rekordowa liczba na tle wszystkich poprzednich edycji. Wystawcy byli zadowoleni z licznych odwiedzin, ale chwalili też przestrzeń i komfortowe warunki. Wielu już wtedy zarezerwowało powierzchnię na kolejną odsłonę TSW w 2024 roku. Ta zaś zapowiada się imponująco i nabiera jeszcze większego rozmachu.
 
Najnowsze technologie dla producentów owoców i warzyw
Hale Targów Kielce 17 i 18 stycznia 2024 roku wypełnią się najnowocześniejszymi i już cieszącymi się uznaniem maszynami i urządzeniami do prac w uprawach warzyw i owoców. Pojawią się kombajny, sadzarki, sprzęty usprawniające zbiór czy maszyny do pielenia i usuwania zbędnych gałęzi. Ważne miejsce zajmą opryskiwacze dostosowane do pracy między rzędami drzew i krzewów, w których zastosowano rozwiązania służące oszczędzaniu cieczy roboczej. Nie zabraknie też ogrodniczych nowinek technicznych  – maszyn autonomicznych. Z nowościami przygotowanymi na kolejny sezon będzie można się zapoznać na specjalnie przygotowanych dwóch poletkach pokazowych:  sadowniczym i jagodowym, co jest novum na TSW. Kolejną nowością będzie strefa zajęta przez rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w ogrodnictwie.
Niezwykle istotne dla plantatorów warzyw i owoców są nawozy, środki ochrony, kwasy humusowe, a także sadzonki i nasiona, na TSW ogrodnicy będą mogli uzyskać wszelkie informacje o najnowszych i najskuteczniejszych tego rodzaju produktach.
 
Kongres z branżowymi konferencjami
Wieloletnią tradycją TSW są konferencje branżowe. W ubiegłym roku prelekcje i panele dyskusyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę organizatorzy targów postanowili na czternastej ich edycji urządzić kongres. W jego ramach zaplanowano spotkania zarówno cykliczne, jak i organizowane po raz pierwszy. Do wydarzeń znanych już z poprzednich lat zaliczają się:

– Konferencja Sadownicza,
– Konferencja Warzywnicza,
– XI Konferencja Truskawkowa,
– II Konferencja Jagodowa.

Po raz pierwszy odbędą się zaś:

– Konferencja Maszynowa,
– Konferencja Szkółkarska,
– Konferencja „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie”,
– Konferencja „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów”.

Po kilkuletniej przerwie na TSW powróciło także wyczekiwane Sadownicze Forum Ekonomiczne. Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszej wiedzy i nawiązania kontaktów ze specjalistami.
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa są największym wydarzeniem o charakterze targowo-konferencyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do Kielc na ich czternastą edycję 17 i 18 stycznia 2024 roku!
 
Więcej informacji na: www.tsw.pl
 
#targitsw
#kongrestsw
#targikielce
 ]]>
Mon, 25 Sep 2023 08:23:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/xiv-targi-sadownictwa-i-warzywnictwa-tsw-1718-stycznia-2024-roku Inne
Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Limanowa-28 września 2023 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/zaproszenie-na-xxxi-sesje-rady-gminy-limanowa28-wrzesnia-2023 Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXXI sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. /czwartek/ o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Wystąpienia zaproszonych gości.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie,
d)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski,
e)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Męcina,
f)zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Limanowa, objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
g)zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
h)zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
i)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa.
7.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
9.Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński
 
 
 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk.  Podstawą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w posiedzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi.
 
]]>
Mon, 25 Sep 2023 06:17:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/09/zaproszenie-na-xxxi-sesje-rady-gminy-limanowa28-wrzesnia-2023 Aktualności