Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2021 96 tysięcy złotych dofinansowania na Cmentarz Wojenny w Starej Wsi Golcowie https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/96-tysiecy-zlotych-dofinansowania-na-cmentarz-wojenny-w-starej-wsi-golcowie Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpatrzył pozytywnie wniosek złożony przez Gminę Limanowa w ramach programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju". Na realizację zadania pn.: Odtworzenie krzyża pomnikowego i niezbędne prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 369 w Starej Wsi Golcowie zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 96 000,00 zł.

Celem programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju" jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.
Zadanie ma głównie na celu odtworzenie krzyża pomnikowego, który pierwotnie znajdował się na cmentarzu wojennym nr 369 w Starej Wsi Golcowie. W ramach projektu przewidziana jest odbudowa od postaw krzyża pomnikowego, który pierwotnie znajdował się na cmentarzu, lecz uległ całkowitemu zniszczeniu i usunięciu. Krzyż pomnikowy jest wyjątkowy ze względu na swoją niespotykaną konstrukcję i rozmiary. Obecność ww. krzyża będzie już ze znacznej odległości sygnalizować w krajobrazie obecność zabytkowego cmentarza. Cmentarze wojenne posiadają główne miejsce jak np. kaplica, pomnik, lub właśnie krzyż, w związku z czym podejmowane są próby odtworzenia krzyża pomnikowego, który pierwotnie znajdował się na cmentarzu i stanowił jego główny akcent. Zadanie to ma na celu również renowację nagrobków znajdujących się na cmentarzu oraz zabytkowego przydrożnego znaku, który wskazywał w jakim kierunku znajduje się cmentarz.Niestety nie można stwierdzić, kiedy krzyż został całkowicie zlikwidowany. W momencie wpisania cmentarza do rejestru zabytków, w 1989 roku, krzyż już z całą pewnością nie istniał. Wg dokumentacji historyczno-odtworzeniowej, opracowanej w 2015 r. przez Jerzego Drogomira na podstawie archiwalnych szkiców można stwierdzić, że krzyż pomnikowy posiadał niespotykaną konstrukcję i rozmiary. Był wysoki na 10,35 m, a rozpiętość ramion wynosiła ok. 4 m. Jego konstrukcja również wyróżniała się na tle innych znanych krzyży pomnikowych). Ponadto, założeniem tego zadania jest odnowienie nagrobków, które wymagają podstawowych prac konserwatorskich, jak również renowacja drogowskazu znajdującego się w niedalekiej odległości od cmentarza (za przystankiem przy drodze głównej).

CMENTARZ WOJENNY położony jest w Stara Wieś, gm. Limanowa, pow. limanowski, woj. małopolskie, na wschodnim stoku góry Golców (752 m n.p.m.), na wysokości między 710 a 715 m n.p. Obok cmentarza biegnie niebieski szlak turystyczny. Powierzchnia cmentarza : 0,0600 ha. Na cmentarzu znajdują się groby poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Pastwa Polskiego, osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych bez względu na narodowość - na cmentarzu pochowano żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, walczących na tym terenie pod koniec 1914 roku, podczas działań związanych z Bitwą pod Limanową. Na cmentarzu w 16 grobach pojedynczych i 10 masowych, spoczywa 76 poległych - 47 żołnierzy z armii austro-węgierskiej (w tym 15 znanych) oraz 32 z armii rosyjskiej (wyłącznie nieznanych).
 
"Cmentarz wojenny nr 369 w Starej Wsi Golcowie ma duże znaczenie kulturalne w gminie Limanowa. Jest to jedyny cmentarz wojenny, który znajduje się na terenie gminy. Uczniowie miejscowej szkoły podstawowej cyklicznie odwiedzają cmentarz, co stanowi dla nich pewien element zakrojonego na szeroką skalę programu wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży w gminie Limanowa, który jest aktualnie realizowany we wszystkich gminnych szkołach. Nieopodal cmentarza przebiega niebieski szlak turystyczny, jeden ze szlaków wiodących przez Beskid Wyspowy, którym w ciągu roku bardzo tłumnie wędrują turyści, nie tylko z naszego regionu." - podkreśla Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut - "mieszkańcy wielokrotnie prosili mnie o interwencję w sprawie przywrócenia krzyża i renowacji cmentarza. Jestem bardzo zadowolony, że środki na powyższe działania udało nam się w końcu pozyskać, tym bardziej że stanowią one, aż 80 % całości inwestycji. Cieszę się, że cmentarz odzyska swój pierwotny wygląd, nadając wyższą rangę historycznym wydarzeniom i przyczyni się do wzrostu świadomości oraz patriotyzmu wśród mieszkańców."


 
]]>
Tue, 13 Apr 2021 10:10:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/96-tysiecy-zlotych-dofinansowania-na-cmentarz-wojenny-w-starej-wsi-golcowie Aktualności
Ptasia grypa w gospodarstwie w Półrzeczkach, g. Dobra https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/ptasia-grypa-w-gospodarstwie-w-polrzeczkach-g-dobra

]]>
Mon, 12 Apr 2021 08:37:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/ptasia-grypa-w-gospodarstwie-w-polrzeczkach-g-dobra Inne
Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Pisarzowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/wykaz-nieruchomosci-do-oddania-w-najem-pisarzowa 3.2021                                                                                                                                                                                                                          Limanowa, dnia 08 kwietnia 2021 r.
 
 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w najem:

 1. Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem:
Część pow. 10 m2 działki ew. nr 1186/2 o pow. 0,09 ha objęta KW nr NS1L/00019707/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem usługowo-handlowym.
 1. Powierzchnia do wydzierżawienia części powyższej działki o pow. 10 m2 pod usytuowanie modułów automatów do sprzedaży usług pocztowych.
 2. Minimalną stawkę za 1 m2 wydzierżawianej powierzchni określa zarządzenie nr          9/2021  Wójta Gminy Limanowa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zwaloryzowaniu.
 3. Czynsz będzie płatny miesięcznie z góry za bieżący miesiąc, w terminie 28 dni od daty doręczenia Najemcy prawidłowo wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT, na konto Wynajmującego każdorazowo wskazane na fakturze.
 4. Minimalne stawki czynszu z tytułu najmu podlegają corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl.) oraz na oficjalnym funpage Gminy Limanowa na facebooku.]]>
Fri, 09 Apr 2021 13:12:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/wykaz-nieruchomosci-do-oddania-w-najem-pisarzowa Aktualności
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa w dniu 14 kwietnia 2021 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-gminy-limanowa-w-dniu-14-kwietnia-2021 Szanowni państwo
Członkowie komisji rewizyjnej

 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa
z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. /środa/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Opracowanie i podpisanie wystąpienia pokontrolnego – Kontrola celowości zakupu i wykorzystanie sprzętu komunalnego.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie posiedzenia.
 
            Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./.
 
 
Przewodnicząca Komisji
          Rewizyjnej
 
                                                                                  Cecylia Kochańczyk
]]>
Fri, 09 Apr 2021 09:58:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-gminy-limanowa-w-dniu-14-kwietnia-2021 Aktualności
„Umów wizytę w urzędzie skarbowym"- akcja informacyjna Urzędu Skarbowego https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/umow-wizyte-w-urzedzie-skarbowym-akcja-informacyjna-urzedu-skarbowego
"Mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym kraju zależy nam, aby informacje dotyczące wyżej wymienionych usług dotarły do jak największej liczby podatników. Są one bowiem przygotowane nie tylko dla podniesienia komfortu i jakości obsługi podatników, ale także w celu podniesienia bezpieczeństwa podatników i pracowników w szczególności w trakcie trwającej pandemii." - informuje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej.   

Za pomocą specjalnie przygotowanych narzędzi ina stronie internetowej, można umowić wizytę w Urzędzie lub elektronicznie złożyć wniosek.  

Link do strony :  https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php?idUrzad=1201
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z przygotowanych udogodnień. ]]>
Fri, 09 Apr 2021 08:22:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/umow-wizyte-w-urzedzie-skarbowym-akcja-informacyjna-urzedu-skarbowego Aktualności
Podejrzenie ptasiej grypy w gospodarstwie w Kamionce Małej, g. Laskowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/podejrzenie-ptasiej-grypy-w-gospodarstwie-w-kamionce-malej-g-laskowa
]]>
Thu, 08 Apr 2021 08:15:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/podejrzenie-ptasiej-grypy-w-gospodarstwie-w-kamionce-malej-g-laskowa Inne
Dofinansowanie do wymiany pieców na ekogroszek https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/dofinansowanie-do-wymiany-piecow-na-ekogroszek „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Limanowa poprzez wymianę kotłów na źródła wykorzystujące paliwa stałe” (ekogroszek) dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do końca września 2021 r. 

Mamy jeszcze 54 wolne miejsca na wymianę nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na nowe niskoemisyjne źródło ogrzewania. 

Chętnych zapraszamy do złożenia ankiety, która będzie podstawą do zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego celem poddania budynku ocenie energetycznej (mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów za wykonanie audytu). Obowiązkiem mieszkańca będzie udostępnienie budynku, w którym planowana jest wymiana pieca w celu przeprowadzenia audytu przez osobę wyznaczoną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi maksymalnie 8 000,00 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od indywidualnego zapotrzebowania na moc cieplną pieca, która została określona w przeprowadzonej ocenie energetycznej i wynosi 350,00 zł/kW oraz w przypadku wymiany instalacji grzewczej, nie więcej niż 1 000,00 zł.
 
Dotacja udzielana jest osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do budynku mieszkalnego.
     
Więcej informacji udzielą Państwu pracownicy Wydziału Inwestycji i Funduszy  Europejskich w Urzędzie Gminy Limanowa p. nr 1D lub pod nr telefonu 18/ 263 00 36.   

Dofinansowanie na wymiane pieca na inne źródła energi m.in. gaz można uzyskać w ramach programu " Czyste Powietrze".
Więcej o programie na naszej stronie w artykule https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/10/doradca-programu-czyste-powietrze-w-urzedzie-gminy-limanowa]]>
Thu, 08 Apr 2021 07:48:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/dofinansowanie-do-wymiany-piecow-na-ekogroszek Aktualności
Do piątku możliwość aplikowania na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/do-piatku-mozliwosc-aplikowania-na-wolne-stanowisko-w-urzedzie-gminy-limanowa ZARZĄDZENIEM  NR  36/2021 z  dnia  16 marca  2021 r.

Wójt Gminy Limanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Gminy Limanowa.
Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo poniżej w załaczniku. 

         ]]>
Wed, 07 Apr 2021 07:10:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/do-piatku-mozliwosc-aplikowania-na-wolne-stanowisko-w-urzedzie-gminy-limanowa Aktualności
4 miliony na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/4-miliony-na-budowe-hali-sportowej-przy-szkole-podstawowej-nr-1-w-mecinie złożyła trzy wnioski  na następujące zadania:
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowa 
- Działy wraz z urządzeniami na sieci oraz instalacją zalicznikową zasilania przepompowni (wnioskowana kwota 7 559 157,00 zł);
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina 
- Podgórze etap II wraz z urządzeniami na sieci oraz instalacją zalicznikową zasilania przepompowni (wnioskowana kwota 4 184 172,00 zł);
3)  budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem  przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Męcinie (wnioskowana kwota 6 500 000,00 zł).
Pragniemy poinformować, że Gmina Limanowa otrzymała kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Uzyskana kwota to 4 mln zł z przeznaczeniem na budowę  hali sportowej wraz z wyposażeniem  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.
Nowoczesna hala wyposażona będzie w  boisko umożliwiające grę w piłkę halową,  siatkówkę, koszykówkę  oraz inne dyscypliny sportowe. Obiekt wyposażony będzie w niezbędne zaplecze socjalne tj. szatnie,  sanitariaty, magazyny sprzętu sportowego oraz pomieszczenie dla nauczycieli. Planuje się również wyposażenie obiektu w trybuny mieszczące ponad 100 widzów. 
Projektowaną halę będzie można dodatkowo wykorzystać do organizacji imprez środowiskowych o charakterze rekreacyjnym oraz kulturalnym. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W z wiązku z otrzymanyumi środkami na budowę nowej hali, w konsultacji z dyrekcją szkoły oraz mieszkańcami, rozważane są możliwości adaptacyjne starej sali sportowej.

Planowany termin realizacji inwestycji to wrzesień 2021 -  grudzień 2022.      
]]>
Wed, 07 Apr 2021 05:59:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/4-miliony-na-budowe-hali-sportowej-przy-szkole-podstawowej-nr-1-w-mecinie Aktualności
Spisz się przez internet! - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/spisz-sie-przez-internet-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan  
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).
 
Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.   Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.
 
Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:
 • wywiadu telefonicznego,
 • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
 
Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.
 
Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.
 
Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.
 
Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!
 ]]>
Tue, 06 Apr 2021 12:41:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/04/spisz-sie-przez-internet-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan Aktualności