Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl [email protected] Copyright 2024 Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/zyczenia-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz radni 


Z okazji Dnia Samorządowca pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za Waszą codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Wasze starania i trud wkładany w rozwój naszej gminy zasługują na najwyższe uznanie. Dzięki Waszej determinacji i oddaniu, nasze lokalne projekty nabierają kształtu, a wspólne marzenia stają się rzeczywistością. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które z powodzeniem podejmujecie, dbając o dobro mieszkańców i rozwój naszej małej ojczyzny.
Życzymy Wam dużo zdrowia, siły i wytrwałości w dalszej pracy. Niech każde Wasze działanie przynosi satysfakcję i spotyka się z wdzięcznością mieszkańców. Oby wszystkie plany i projekty, które realizujecie, przynosiły wymierne korzyści i przyczyniały się do dalszego rozwoju naszej gminy.

Dziękujemy za Waszą pracę, poświęcenie i serce, które wkładacie w działalność samorządową.
 
Z wyrazami szacunku,
 
Daniel Łącki                                         Jan Skrzekut
Przewodniczący Rady                        Wójt gminy Limanowa
gminy Limanowa                                                           
]]>
Mon, 27 May 2024 12:15:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/zyczenia-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego Aktualności
„Koncert dla mamy i taty” zorganizowany przez oddział przedszkolny w SP Stara Wieś https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/koncert-dla-mamy-i-taty-zorganizowany-przez-oddzial-przedszkonly-w-sp-stara-wies W dniu 24.05.2024oddziale przedszolnym w Szkole Podstawowej w Starej Wsi odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.

Dzieci przygotowały dla swoich rodziców program artystyczny pt. „Koncert dla mamy i taty”. Zebranych gości serdecznie przywitała Dyrektor Natalia Kordeczka, po czym głos zabrały dzieci. Przedszkolaki ubrane w kolorowe stroje pięknie śpiewały, grały i tańczyły, a następne składały życzenia swoim rodzicom i obdarowywały ich kwiatami oraz samodzielnie wykonanymi laurkami. W wyjątkowej, wzruszającej atmosferze, dzieci wspaniale wystąpiły, wcielając się w role najprawdziwszych małych artystów. Niejednej mamie łza zakręciła się w oku. Była to bardzo wyjątkowa uroczystość pełna uśmiechu, radości i dumy. Przedszkolaki spisały się na medal, a za swój występ zostały nagrodzone gromkimi brawami.

W imieniu Szkoły w Starej Wsi Wszystkim rodzicom życzymy zdrowia, samych słonecznych dni, radości i zadowolenia z pociech.
A przedszkolakom gratulujemy tak fantastycznego występu.


]]>
Mon, 27 May 2024 08:36:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/koncert-dla-mamy-i-taty-zorganizowany-przez-oddzial-przedszkonly-w-sp-stara-wies Oświata
Odbiór chodnika w Pasierbcu https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/odbior-chodnika-w-pasierbcu W dniu 23.05.2024 r. odebrano wykonany ciąg pieszy- chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 340458K Młynne Pasierbiec w m. Pasierbiec z modernizacją drogi - kwota robót budowlanych 698 000,24 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Grażyna Duda, Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna:

Roboty polegały na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 340458K Młynne Pasierbie, w m. Pasierbiec od Świetlicy w stronę kościoła na długości około 400 metrów, oraz wykonaniu remontu zatoki autobusowej. „Cieszymy się, że udało nam się zrealizować bardzo wyczekiwaną od wielu lat inwestycję drogową, która poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych na tym odcinku drogi. Dziękuję sołtysowi Marii Twaróg, byłemu radnemu gminy Stanisławowi Sajdakowi za zaangażowanie w powstanie inwestycji oraz mieszkańcom Pasierbca, którzy mieli swoje działki przy tej drodze za udostępnienie terenu, gdyż bez tego nie udałoby się wykonać tego zadania.” – komentuje wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut. Prócz wójta w odbiorze uczestniczyli: Zastępca Wójta Wopjciech Pazdan, Przewodniczący Rady Gmin y Limanowa Daniel Łąck, soltys Pasierbca Maria Twaróg, kierownik wydziału inwestycji UG Limanowa Stanisław Piegza, Stanisław Sajdak, probosz Pasierbca Bogdan Stelmach oraz przedstwiciele wykonawcy. Drugi odbiór tego dnia to - Modernizacja przepustu na drodze w Makowicy - kwota robót budowlanych 79 827,00 zł, który wykonała Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys Pisarzowa 532, 34-654 Męcina:
Roboty zostały wykonane na drodze „Makowica nad Świetlicą”. Roboty polegały na naprawie i odmuleniu przepustów, odtworzeniu zabezpieczenia wlotów i wylotów przepustów, odtworzenie wymytego korpusu drogi uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu. Wykonanie tych prac było bardzo ważne ze względu na to, iż w najbliższym czasie planujemy wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na tej drodze, a prace musiały być wykonane przed położeniem nowej nawierzchni. w obdiorze uczestniczyła sołtys Makowicy Rozalia Kuchta oraz w/w włodarze gminy. ]]>
Fri, 24 May 2024 13:15:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/odbior-chodnika-w-pasierbcu Aktualności
Informacja o posiedzeniu II sesji Rady Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/informacja-o-posiedzeniu-ii-sesji-rady-gminy-limanowa ZAPROSZENIE
                                                                      
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa
serdecznie zapraszam
do uczestniczenia w II sesji
Rady Gminy Limanowa
,
która odbędzie się w dniu 29 maja 2024 r. /środa/
o godz. 1000  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.  
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. powołania Komisji Rewizyjnej,
 2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 3. powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
 4. powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 5. powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
 6. powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
Przerwa w obradach
 
 1. udzielenia dotacji dla Parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 2. udzielenia dotacji dla Parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Nowym Rybiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 3. udzielenia dotacji  dla Parafii  św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 4. udzielenia dotacji  dla Parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 5. udzielenia dotacji dla Parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Nowym Rybiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 6. udzielenia dotacji  dla Parafii  św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 7. zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Limanowa za 2023 r.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
 4. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
 Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Łącki
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk.  Podstawą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w posiedzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi.
]]>
Fri, 24 May 2024 10:44:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/informacja-o-posiedzeniu-ii-sesji-rady-gminy-limanowa Aktualności
Wypłata stypendiów socjalnych w 2024 roku https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/wyplata-stypendiow-socjalnych-w-2024-roku Wójt Gminy Limanowa informuje o wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Limanowa.

Wypłata stypendium odbędzie się dnia 27.05.2024 r.

Po decyzje można zgłaszać się do Urzędu Gminy Limanowa, pok.31. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W tym roku stypendium trafi do 325 uczniów. Na ten cel zostanie przeznaczonych 379.620,00 zł.]]>
Fri, 24 May 2024 08:08:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/wyplata-stypendiow-socjalnych-w-2024-roku Aktualności
XII Gminny Konkurs o Janie Pawle II „Szukałem Was – idziemy za Tobą” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/xii-gminny-konkurs-o-janie-pawle-ii-szukalem-was--idziemy-za-toba 23 maja br. miało miejsce podsumowanie XII edycji Gminnego Konkursu o Janie Pawle II „Szukałem Was – idziemy za Tobą”. W tym roku 34 uczniów z dwunastu szkół rywalizowało w dwóch kategoriach tematycznych: konkursie wiedzy oraz konkursie plastycznym będącym artystyczną interpretacją wiersza Karola Wojtyły pt. „Zdumienie” zawartego w zbiorze „Tryptyk rzymski”.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Dyrektor GZOS Edyta Król, kierownik Wydziału Kultury i Promocji Wojciech Korabik oraz proboszcz parafii Męcina ks. Witold Machalski. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem, wzorem lat ubiegłych, objął Wójt Gminy Limanowa. Podsumowania dokonał Dyrektor Szkoły Grzegorz Krzak, a zaproszeni goście wręczyli laureatom nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.W konkursie wiedzy o Janie Pawle II w kategorii klas 4-8 bezkonkurencyjny okazał się Michał Piastusiński (Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie),II miejsce zajęła Daria Górszczyk (Szkoła Podstawowa w Pisarzowej),
zaś na III uplasowała się  Anna Koza (Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi)

W konkursie „Plastyczna interpretacja dzieła św. Jana Pawła II – Tryptyk rzymski – Medytacje. Zdumienie” w kategorii klas 4-6 I miejsce przyznano Julii Łomnickiej (Szkoła Podstawowa w Kłodnem),II miejsce otrzymała Aleksandra Jabłońska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie),
zaś III przypadło w udziale Gabrieli Pałce (Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie).

Natomiast w kategorii klas 7-8 laureatką I miejsca została Zofia Opiela (Szkoła Podstawowa w Mordarce),II zajęła Liliana Górska (Szkoła Podstawowa w Pasierbcu),
a III – Antoni Woźniak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie).

Mimo upływu lat i następujących po sobie pokoleń Gminny Konkurs o Janie Pawle II „Szukałem Was – idziemy za Tobą” cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że tak wiele szkół z terenu gminy wyraziło chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Żywimy nadzieję, że dzięki temu osoba i nauczanie Jana Pawła II nigdy nie pójdą w zapomnienie.
]]>
Thu, 23 May 2024 11:54:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/xii-gminny-konkurs-o-janie-pawle-ii-szukalem-was--idziemy-za-toba Oświata
Czasowa zmiana organizacji ruchu w obrębie rynku 25 maja! https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/czasowa-zmiana-organizacji-ruchu-w-obrebie-rynku-25-maja
W najbliższą sobotę 25 maja od godziny 6:00 do godz. 15:00 zostaje wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w obrębie limanowskiego rynku, w związku z „Świętem 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej połączonym z Przysięgą Wojskową”.

W godz. od 6:00 do 15:00 rynek miasta zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. W tym czasie nie będzie także możliwe parkowanie pojazdów w obrębie płyty rynku.
W związku z uroczystością przedsiębiorców prowadzących działalność w obrębie rynku, uprasza się o usunięcie na czas trwania wydarzenia stojaków reklamowych.
 
 
 
Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych objazdów.
]]>
Thu, 23 May 2024 06:04:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/czasowa-zmiana-organizacji-ruchu-w-obrebie-rynku-25-maja Aktualności
Dziedzictwo św. Jana Pawła II Pamięć i wdzięczność w 104 rocznicę urodzin i 10 rocznicę kanonizacji https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/dziedzictwo-sw-jana-pawla-ii-pamiec-i-wdziecznosc-w-104-rocznice-urodzin-i-10-rocznice-kanonizacji W ubiegłym tygodniu, w piątek, 17 maja, w Bibliotece Publicznej w Męcinie odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone św. Janowi Pawłowi II, zatytułowane ,,Dziedzictwo św. Jana Pawła II. Pamięć i wdzięczność. W 104. rocznicę urodzin i 10. rocznicę kanonizacji". Wydarzenie to zgromadziło tłumnie mieszkańców, pragnących uczcić pamięć tego wielkiego Polaka i świętego. Zaproszonym gościem i prelegentem był jezuita, profesor dr hab. Stanisław Cieślak SJ z Krakowa.Preludium do wykładu był występ słowno-muzyczny w wykonaniu grupy Seniorów ,,Tradycja" z Męciny. Seniorzy zaprezentowali wzruszający program, w którym recytowali poezję Jana Pawła II oraz śpiewali pieśni związane z jego życiem i pontyfikatem. Ich występ wprowadził zebranych w atmosferę zadumy i refleksji, przypominając o bogactwie duchowym, jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II.

Spotkanie otworzył dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał, podkreślając rolę i dokonania Papieża dla świata. - Jan Paweł II to niezwykły człowiek, który nie tylko był duchowym przywódcą miliardów ludzi, ale i ikoną moralności i siły w obliczu niewyobrażalnych wyzwań - mówił dyrektor. Następnie głos zabrał Wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, który zaakcentował, że należy do pokolenia JPII, dlatego jego nauki stanowią dla niego cenny drogowskaz i punkt odniesienia. Na wieczór poświęcony naszemu rodakowi przybył o. dr Krzysztof Homa SJ, jezuita z Krakowa, Przewodniczący Rady Gminy, Daniel Łącki, Wiceprzewodniczącymi Rady Rafał Woźniak,  radni gminni: Iwona Kuzak-Stachowicz, Zdzisław Kądziołka, Wacław Wiewióra - Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, Stanisław Rząsa – emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej, Maria Trzupek - Instruktor ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej, Stanisława Oleksy, artystka z Męciny z zespołem seniorów ,,Tradycja”, Bolesław Kochański – artysta, rzeźbiarz z żoną Izabellą, poeta Ryszard Jabłoński oraz mieszkańcy Męciny i okolic.Zasługi Papieża przypomniał jezuita, ksiądz Stanisław Cieślak SJ z Krakowa, który w poruszający sposób przedstawił życie, nauki oraz duchowe dziedzictwo Jana Pawła II. Podkreślił znaczenie jego pontyfikatu nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale także dla całego świata. Akcentował jego głęboką wiarę, niezłomną postawę wobec trudności oraz nadmieniał o licznych inicjatywach podejmowanych na rzecz pokoju i dialogu międzykulturowego. Jezuita wskazał także na osobistą więź, jaką wielu ludzi na całym świecie odczuwało i nadal odczuwa wobec świętego Papieża. Kapłan zwrócił uwagę na przełomowe wydarzenia, takie jak: zamach na Papieża, śmierć, beatyfikacja i kanonizacja. Szczególne miejsce w swoim wystąpieniu poświęcił pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski, podczas których padały mocne, jakże aktualne słowa i apel do rodaków.

Na krakowskich Błoniach, 10 czerwca 1979 r., Jan Paweł II wołał: „… Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.Jezuita zwrócił też uwagę na szczególną więź, jaka łączyła Papieża z młodymi. W tym miejscu przytoczył wymowne i pamiętne słowa, które wypowiedział podczas spotkania z młodzieżą przy pomniku Westerplatte w 1987 roku.

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych”.

Dopełnieniem wykładu była prezentacja multimedialna, która wprowadzała słuchaczy w różne etapy życia Karola Wojtyły, począwszy od jego młodości, poprzez lata kapłaństwa, biskupstwa, aż do pontyfikatu i kanonizacji. Prezentacja zawierała liczne zdjęcia oraz cytaty z wypowiedzi i pism św. Jana Pawła II, co dodatkowo wzbogaciło odbiór przekazu.

Po wykładzie dyrektor biblioteki oraz wójt gminy podziękowali Księdzu za wystąpienie. Przybyły miejscowy poeta, Ryszard Jabłoński, złożył na ręce kapłana kilka swoich wierszy poświęconych pamięci Jana Pawła II. Wspomnienia o naszym wielkim Rodaku wywołały wśród słuchaczy głęboką refleksję nad spuścizną duchową Papieża Polaka.Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń: ,,Życzymy, życzymy” oraz ulubioną piosenkę Papieża: ,,Barkę”. W kuluarach długo jeszcze trwały dyskusje i wymiana wspomnień.

Całe spotkanie dostarczyło wielu wzruszeń i było okazją do wspólnego przeżywania pamięci o św. Janie Pawle II oraz wyrażenia wdzięczności za jego życie i dzieło. Uczestnicy wychodzili z biblioteki z głębokim poczuciem, że dziedzictwo tego wielkiego Polaka wciąż żyje w sercach ludzi i inspiruje kolejne pokolenia.

W ramach podpisanej umowy z uczelnią Ignatianum w Krakowie o. dr Krzyszof Homa przywiózł ze sobą znaczną ilość publikacji o religijnej i naukowej tematyce oraz sporo gadżetów. Każdy z uczestników spotkania mógł  sobie zabrać bezpłatnie wybraną pozycję i gadżet.]]>
Tue, 21 May 2024 08:48:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/dziedzictwo-sw-jana-pawla-ii-pamiec-i-wdziecznosc-w-104-rocznice-urodzin-i-10-rocznice-kanonizacji Kultura
„Janie Pawle II, jesteś w naszych sercach” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/janie-pawle-ii-jestes-w-naszych-sercach Osiemnaście lat temu, dokładnie 20 maja 2006 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie przyjęła imię Jana Pawła II i tym samym uczyniła go swoim Patronem. Od tamtej pory jest on dla nas duchowym nauczycielem i przewodnikiem. Staramy się odkrywać i rozumieć głębię Jego nauki. Chcemy, by był dla nas wzorem do naśladowania w dobrych uczynkach, w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów.

W tym roku uroczyste obchody Święta Patrona naszej szkoły zainaugurowane zostały Mszą Św. o godzinie 9.00 celebrowaną przez ks. proboszcza Witolda Machalskiego. Po Eucharystii zaproszeni goście, rodzice i cała społeczność szkolna w reprezentacyjnym pochodzie udali się do budynku szkoły, by tam kontynuować obchody.Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny, mający na celu przybliżenie  postaci i nauczania Papieża Polaka w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów. W klimat wspomnień wprowadziła nas Ania i Kasia z klasy 2 A, które zaśpiewały „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II. To właśnie ten utwór łączył ludzi podczas pielgrzymek do naszego kraju. Piękne recytacje uczniów przeplatały się z wykonaniami utworów muzycznych. Występowi towarzyszyły chwilę wzruszenia, zadumy, refleksji, ale również dobrego humoru. Dopełnieniem działań związanych z obchodami Dnia Patrona były lekcje wychowawcze dotyczące życia i twórczości Jana Pawła II.W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król, Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Wojciech Korabik, przedstawiciele Rady Rodziców Aneta Oleksy – Gębczyk, Grażyna Wastag oraz Marcin Nadbrzeżny. Przemawiający goście wyrażali podziw dla osiągnięć i działań szkoły. Zawarli podziękowania za pielęgnowanie w młodych ludziach najwyższych wartości i idei oraz rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy.Ten dzień pokazał nam, że emocje związane z osobą Jana Pawła II nie stygną, lecz wzruszają i skłaniają do refleksji. Jego idee i myśli są wiecznie żywe w codziennym działaniu. Nasz Patron uczy szacunku do każdego człowieka, motywuje do pogłębiania swojej wiedzy i ciągłego stawiania sobie wymagań. Jego nauczanie jest  dla naszych wychowanków drogowskazem, które będziemy pielęgnować i stale przypominać coraz to młodszym pokoleniom. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tego wybitnego Polaka.
 ]]>
Mon, 20 May 2024 12:58:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/janie-pawle-ii-jestes-w-naszych-sercach Oświata
Zapraszamy na obchody święta 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/zapraszamy-na-obchody-swieta-11-malopolskiej-brygady-obrony-terytorialnej W dniach od 25 do 26 maja 2024 roku Małopolscy Terytoriasi obchodzić będą Jubileusz 6-lecia. Uroczystość została podzielona na dwa dni.
 
W sobotę 25 maja o godzinie 11.00 na Rynku w Limanowej odbędą się uroczyste obchody Święta 11 MBOT połączone z przysięgą wojskową. Podczas uroczystości zaprezentują się pododdziały, będzie także okazja do zapoznania się ze sprzętem wojskowym Sił Zbrojnych RP, a dla najmłodszych uczestników czekać będą gry i zabawy w strefie edukacyjno-zabawowej oraz Wawel Truck. Wszystkich zapraszamy na poczęstunek w postaci tradycyjnej żołnierskiej grochówki oraz skosztowania pieczywa z polowej piekarni. Przybyłych gości prosimy o parkowanie pojazdów w wyznaczonych miejscach.
 
W niedzielę 26 maja o godzinie 10.00 w miejscowości Wierzbno odbędzie się rekonstrukcja skoku spadochronowego Patrona 11 MBOT gen. bryg. L. Okulickiego, podniesienie flagi państwowej, złożenie kwiatów pod pomnikiem Cichociemnych. Zapraszamy do wspólnego - rodzinnego świętowania.
Chętnych do spróbowania swoich sił w mundurze zapraszamy do spotkania z rekruterami WOT
https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl
Najbliższa możliwość wstąpienia w szeregi terytorialsów już od 21.06.2024 w ramach projektu "Wakacje z WOT".
 
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” została sformowana w 2018 roku. Liczy ponad 2 200 żołnierzy i składa się z czterech batalionów lekkiej piechoty (w Krakowie-Rząsce, Oświęcimiu, Tarnowie i Limanowej) oraz samodzielnych kompanii. Brygada utrzymuje w gotowości siły i środki w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON. Dowodzi nią płk Marcin Siudziński.
]]>
Mon, 20 May 2024 12:22:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2024/05/zapraszamy-na-obchody-swieta-11-malopolskiej-brygady-obrony-terytorialnej Inne