Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2021 Rozstrzygnięto XXV Przegląd Grup Kolędniczych z terenu Gminy Limanowa edycja on line https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/rozstrzygnieto-xxv-przeglad-grup-koledniczych-z-terenu-gminy-limanowa-edycja-on-line We wtorek 26 stycznia dokonano oceny prezentacji grup kolędniczych nadesłanych na XXV Przegląd Grup Kolędniczych z terenu Gminy Limanowa. Nagrania z programami kolędniczym na Przegląd on line przysłało siedem grup - dwie grupy dziecięce, dwie młodzieżowe oraz trzy grupy dorosłe.  
Komisja Artystyczna XXV Przeglądu Grup Kolędniczych z terenu Gminy Limanowa - edycja on line w składzie:
 
- Marta Smólczyńska - Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła w MCK "Sokół" w Nowym Sączu
- Aleksander Smaga - Główny specjalista ds. muzyki w MCK "Sokół" w Nowym Sączu
- Wojciech Korabik – Kierownik Wydziału Kultury i Promocji w Urzędzie Gminy Limanowa
 
obejrzała nadesłane na Przegląd nagrania dokonując oceny występów pod względem merytorycznym  i artystycznym w myśl regulaminowych zapisów przedsięwzięcia.
 
Po szczegółowym omówieniu wszystkich nadesłanych nagrań z występów kolędniczych Komisja Artystyczna wyłoniła laureatów Przeglądu przyznając następujące miejsca oraz nagrody pieniężne ufundowane  przez Wójta Gminy Limanowa:

w kat. grup dziecięcych:
I miejsce  i nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł -  Grupie Kolędniczej  z Szopką ze Szkoły Podstawowej nr 2 w SiekierczynieII  miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł - Grupie Kolędniczej Warsztaty Artystyczne "Czerwone Korale" z Pisarzowej
 
w kat. grup młodzieżowych:
II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł – Grupie Kolędniczej "Konorscoki" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi

Grupa Kolędnicza Trzej Królowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie  - nie została oceniona, gdyż występ był niezgodny z Regulaminem Przeglądu

w kat. grup dorosłych:
I miejsce i nagrodę pieniężną  w kwocie 1.100,00 zł  - Grupie Kolędniczej z Zespołu Regionalnego "Kijom Worci" z Pisarzowej  dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 1.000,00 zł:
- Grupie Kolędniczej z Zespołu Regionalnego "Starowiejski Hyr" ze Starej Wsi  
- Grupie Kolędniczej z Zespołu Regionalnego "Spod Kicek" z Mordarki
 

Ponadto Komisja najlepsze grupy zakwalifikowała na dalsze eliminacje -  Grupę Kolędniczą z Szopką ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie na 24.Ogólnopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE, a Grupę Kolędniczą z Zespołu Regionalnego "Kijom Worci" z Pisarzowej na OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRUP KOLĘDNICZYCH w ramach 49. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej, które również odbędą się w wersji on line.

Podziękowania za ocenę występów kolędniczych skierował do członków Komisji Artystycznej Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan.Uczestniczącym w Przeglądzie grupom kolędniczym dziękujemy za kultywowanie tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia i  udział w odmiennej niż zazwyczaj edycji on line Przeglądu.
]]>
Wed, 27 Jan 2021 09:06:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/rozstrzygnieto-xxv-przeglad-grup-koledniczych-z-terenu-gminy-limanowa-edycja-on-line Kultura
Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Limanowa ws. wyboru projektów służących rozwojowi sportu https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/zarzadzenie-nr-14-wojta-gminy-limanowa-ws-wyboru-projektow-sluzacych-rozwojowi-sportu  ZARZĄDZENIE Nr 14/2021
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru projektów zgłoszonych w ramach konkursu na realizację zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 8 uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 122, poz. 958) – Wójt Gminy Limanowa zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Po zapoznaniu się z propozycją podziału kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Limanowa na dofinansowanie projektów na realizację zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021 r., przedstawioną przez Komisję Konkursową, postanawiam dokonać wyboru projektów złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 5 stycznia 2021 r. na realizację tych zadań, do objęcia dofinansowaniem i dokonać podziału przeznaczonej na tej cel kwoty, w następujący sposób:
 
Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Propozycja dotacji przyznanej na projekt
1. Ludowy Klub Sportowy „Mordarka”  
Propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Limanowa, poprzez działalność szkoleniową, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej oraz organizacja zajęć sportowych.
40 000,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Pisarzowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie zawodów, imprez, szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej z terenu wsi Pisarzowa oraz reprezentowanie
Gminy Limanowa na zewnątrz
 
22 000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „Rupniów”  
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  na terenie gminy Limanowa poprzez działalność szkoleniową, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej oraz reprezentowanie gminy Limanowa na zewnątrz
22 000,00 zł
4.  
Ludowy Klub Sportowy „Słomka” Siekierczyna
Organizacja zawodów, imprez
sportowo-rekreacyjnych w Siekierczynie
15 000,00 zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Wierchy” Pasierbiec  
Dofinansowanie LKS „Wierchy” Pasierbiec
w ramach poprawy warunków uprawiania sportu w Gminie Limanowa. Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej we wsi Pasierbiec
30 000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „Patria” Młynne  
Szkolenie zawodników w biegu na orientację oraz organizacja imprez sportowych w zakresie biegu na orientację, biegów przełajowych
i tenisa stołowego
10 000,00 zł
7. Ludowy Klub Sportowy „Rybie”  
Realizacja projektu służącego poprawie warunków uprawiania sportu i poprawie wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w 2019 r. oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe
7.000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Kłodne”  
Poprawa warunków uprawiania sportu
i poprawa wyników we współzawodnictwie  sportowym na terenie Gminy Limanowa
w narciarstwie klasycznym
7.000,00 zł
9. Ludowy Klub Sportowy „Smolnik” Męcina  
Konkurs projektów na realizacje zadania polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021r.
3.000,00 zł
 
10.
Ludowy Klub Sportowy "Starówka" Stara Wieś Organizacja, prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Stara Wieś i udział w rozgrywkach Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej sezon 2020/2021 7.000,00 zł
 
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Kultury i Promocji.
 
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Limanowa, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.]]>
Tue, 26 Jan 2021 13:08:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/zarzadzenie-nr-14-wojta-gminy-limanowa-ws-wyboru-projektow-sluzacych-rozwojowi-sportu Aktualności
Dyżur doradcy PGNiG - w piątek 29 stycznia https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/dyzur-doradcy-pgnig-w-piatek-29-stycznia Po kilku tygodniach przerwy związanej z pandemią wznowione zostają dyżury punktu informacyjnego PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa. Najbliższy termin dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa to piątek 29 stycznia w godz. 8.30 - 13.30.
 
Doradca PGNiG dyżurował będzie w pok. nr 26 Urzędu Gminy Limanowa (na parterze - w prawo).
 
W czasie dyżuru udzielał on będzie informacji dotyczących m.in.:
  • możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,
  • procesu przyłączenia do sieci,
  • zasad rozliczania i dokonywania odczytów gazomierza,
  • cen gazu i energii elektrycznej,
  • zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz nowych ofert.
Doradca pomoże również w skojarzeniu spotkania mającego na celu sprawdzenie obecnego systemu ogrzewania, wyborze odpowiedniej oferty systemu ogrzewania paliwem gazowym oraz sporządzeniu kosztorysu przedsięwzięcia.]]>
Tue, 26 Jan 2021 08:01:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/dyzur-doradcy-pgnig-w-piatek-29-stycznia Aktualności
Zmiana funkcjonowania Kasy w Urzędzie Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/zmiana-funkcjonowania-kasy-w-urzedzie-gminy-limanowa Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego br. nastąpi zmiana w funkcjonowaniu Kasy w Urzędzie Gminy Limanowa, a obsługą kasową zajmować się będzie Bank Spółdzielczy w Limanowej. Punkt kasowy uruchomiony zostanie w budynku Urzędu Gminy - przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 18A.

Okienka kasowe znajdować się będą na parterze i czynne będą codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Limanowa tj. w godz. od 7.30 do 15.30. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy Limanowa w formie gotówkowej zwolnione będą z prowizji bankowej.

UWAGA - od 1 lutego każdy mieszkaniec dokonywał będzie płatności za tzw. opłaty stałe (podatek, śmieci, wodę i ścieki) na indywidualne numery kont. W tym celu przy okienku kasowym okazać będzie trzeba blankiet wpłaty, który mieszkańcy otrzymali wraz z nakazem podatkowym, czy informacją o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku opłat skarbowych (m.in. za wydanie zaświadczenia, odpisy, decyzje) wpłaty dokonywać można będzie na ogólne konto bankowe Urzędu Gminy Limanowa.

Wpłaty gotówkowe na rzecz gminy Limanowa będzie można również bez prowizji dokonywać w każdym oddziale Banku Spółdzielczego w tym m.in. w Męcinie, Łososinie Górnej oraz w Limanowej.]]>
Mon, 25 Jan 2021 14:47:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/zmiana-funkcjonowania-kasy-w-urzedzie-gminy-limanowa Aktualności
Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego - ankieta dotycząca potrzeb mieszkańców https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/pilotaz-centrum-wsparcia-doradczego-ankieta-dotyczaca-potrzeb-mieszkancow Szanowni Państwo,
pod koniec 2020 roku Gmina Limanowa wraz z dwunastoma samorządami z terenu powiatu limanowskiego, zawiązała partnerstwo w celu przystąpienia do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.

Projekt stworzy naszym samorządom szansę poprawy zdolności do efektywnej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

W celu jak najskuteczniejszego zdiagnozowania Państwa potrzeb i oczekiwań, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców obszaru Partnerstwa tj. Powiatu Limanowskiego, w tym w szczególności mieszkańców Gminy Limanowa o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej opinii na temat usług publicznych i potrzeb mieszkańców.

Państwa opinie pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Należące do Partnerstwa Miasta i Gminy na tej podstawie przygotują wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
ANKIETA DOSTĘPNA TUTAJ

Link aktywny będzie do dnia 15 lutego 2021 do godziny: 23:59.

Wyniki ankiety, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.  ]]>
Mon, 25 Jan 2021 10:25:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/pilotaz-centrum-wsparcia-doradczego-ankieta-dotyczaca-potrzeb-mieszkancow Aktualności
Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/konkurs-filozoficzny-odwaz-sie-byc-madrymsapere-aude Ruszyła II edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w konkursie uczniów szkół podstawowych (klas 4-8) oraz szkół średnich.

Idea konkursu jest owocem utrzymywanej od wielu lat pozycji lidera edukacji filozoficznej wśród szkół powiatu limanowskiego przez I LO im. Władysława Orkana.

Konkurs ma na celu rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia uczniów, formowanie ich wrażliwości poznawczej oraz moralnej, motywowanie do ciężkiej pracy i rozwoju osobistego oraz wspieranie utalentowanych młodych ludzi z Limanowszczyzny.
Konkurs trwa od 20 stycznia do 1 marca 2021 r. 
Poniżej szczegółowy Regulamin konkursu oraz załączniki.]]>
Mon, 25 Jan 2021 07:57:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/konkurs-filozoficzny-odwaz-sie-byc-madrymsapere-aude Oświata
Gmina Limanowa w statystykach za 2020 r. https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/gmina-limanowa-w-statystykach-za-2020-r Na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców zameldowanych pod adresem stałym w Gminie Limanowa wynosiła 26002.
W 2020 roku urodziło się 353 mieszkańców gminy, w tym 180 dziewczynek i 173 chłopców. Najwięcej dzieci przybyło w rodzinach w Starej Wsi (68).  Najmniej urodzeń zarejestrowano w  miejscowości Makowica (1).
 
W 2020 roku:
 * przybyło  577 osób :  224 osoby z poza terenu gminy zameldowały się  na pobyt stały  oraz urodziło się  353 dzieci  (ponadto na naszym terenie, na okres czasowy zameldowało się 168 osób) 
 * ubyło  385 mieszkańców:  poprzez wymeldowanie się z pobytu stałego - 165 osób oraz zmarło 220 osób ( 115 mężczyzn i 105 kobiet).
W roku 2020 zostało zawartych 200 małżeństw.

Najpopularniejszymi imionami wśród chłopców były:
- Antoni
- Tymon
- Franciszek
- Szymon
 zaś w przypadku dziewczynek:
- Emilia
- Liliana
- Maria
- Julia
Do najrzadszych imion, które były nadawane dzieciom należały : Olaf, Bożen, Kornel, Zoja, Sandra, Linda, Jagoda, Sara, Laura, Lea i Jasmina.]]>
Fri, 22 Jan 2021 14:47:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/gmina-limanowa-w-statystykach-za-2020-r Aktualności
Dzień Babci i Dziadka w Oddz. Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Mordarce https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/dzien-babci-i-dziadka-w-oddz-przedszkolnym-przy-szkole-podstawowej-w-mordarce Tradycyjnie jak co roku w Szkole Podstawowej w Mordarce przygotowano się do niepowtarzalnego Święta jakim jest „Dzień Babci i Dziadka”. Ze względu na sytuację epidemii, w tym roku obchody tego wyjątkowego dnia przybrały nieco inną formę. Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występy swoich ukochanych wnuków, jednak dzieci z klas 0 przygotowały dla Nich wyjątkową niespodziankę - recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, uczestniczyły w „quizach wiedzy” na temat swoich dziadków. Wszystkie ich starania Dziadkowie mogli obejrzeć na nagraniach, które wychowawcy zamieścili na szkolnej stronie Facebook.
Przedszkolaki włożyły całe serce w przygotowanie występu oraz upominków dla swoich ukochanych Babć i Dziadków.Ważnym działaniem było również wykonanie kartek edukacyjnych w ramach Akcji „ Wnuczka, Wnuczek edukuje – Babcia, Dziadek się stosuje” we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Limanowej. Przedszkolaki wykonały laurki z przesłaniem treści profilaktycznych dla Dziadków:

Droga Babciu, Dziadku drogi
ślę życzenia i przestrogi.
Szczęścia, zdrowia i rozsądku,
dla Was wszystkich bez wyjątku.
Bo oszuści jak ta zmora
upatrzyli dziś seniora.
Policjantem, urzędnikiem,
takim chcą Was nabrać trikiem.
Nie daj nabrać się na wnuczka
to kolejna jest ich sztuczka.
Urządzenia też chcą sprzedać
róbcie wszystko by się nie dać!
By nie zostać oszukanym,
przez swą ufność pokaranym.”
 
Mamy nadzieję, że Wszystkim Babciom i Dziadkom nasze występy umiliły ten trudny czas. Życzymy Wam dużo zdrowia, siły oraz uśmiechu na kolejne lata! Pamiętajcie również o swoim bezpieczeństwie! My dzieci wiemy, iż Wasze dobre i ufne serca już nigdy więcej nie dadzą się nabrać oszustom!


/Barbara Ryś/]]>
Fri, 22 Jan 2021 13:29:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/dzien-babci-i-dziadka-w-oddz-przedszkolnym-przy-szkole-podstawowej-w-mordarce Oświata
Rozbudowa infrastruktury turystycznej tematem spotkania Forum Gmin Beskidu Wyspowego https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/rozbudowa-infrastruktury-turystycznej-tematem-spotkania-forum-gmin-beskidu-wyspowego 19 stycznia Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut uczestniczył w posiedzeniu Forum Gmin Beskidu. Podczas spotkania zatwierdzony został program XII edycji akcji Odkryj Beskid Wyspowy oraz szeroko omawiany był temat wsparcia dla gmin położonych na terenach górskich.
 
W spotkaniu na zaproszenie  Czesław Szynalika - inicjatora i pomysłodawcy akcji "Odkryj Beskid Wyspowy" uczestniczył  Andrzej Gut-Mostowy - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, który przedstawił program wsparcia inwestycji turystycznych adresowany do samorządów górskich w ramach tarczy antykryzysowej, z którego  sfinansować lub dofinansować można będzie zadania związane z powstaniem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi. Andrzej Gut-Mostowy z zainteresowaniem odniósł się do projektu rozbudowy infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Wyspy", gdzie planuje się rozbudowę infrastruktury turystycznej m.in. budowę wież widokowych, bacówek, wiat turystycznych, ławo-stołów, tablic z mapami i drogowskazów, ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i parkingów.
 
W posiedzeniu przedstawicieli 21 samorządów z terenu pięciu powiatów woj. małopolskiego tworzących Forum Gmin Beskidu Wyspowego brała także udział Anna Salomończyk-Mochel - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiając temat związany z Bonem Turystycznym realizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. 
 
Podczas narady omówiono i ostatecznie zatwierdzono program tegorocznej XII edycji akcji "Odkryj Beskid Wyspowy", w ramach której Gmina Limanowa będzie organizatorem VIII Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”, który odbędzie się  w dniu 1 sierpnia w Pisarzowej oraz wyjścia turystów na górę Jaworz  w dniu 5 września.


   ]]>
Fri, 22 Jan 2021 08:41:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/rozbudowa-infrastruktury-turystycznej-tematem-spotkania-forum-gmin-beskidu-wyspowego Sport i turystyka
Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej Do dnia 15 lutego 2021 r. zgłaszać można uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Praktyczna wiedza uzyskana po opiniach i propozycjach zapewni właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich,  a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach i aktywnym zgłaszaniu uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo]]>
Thu, 21 Jan 2021 13:40:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2021/01/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej Inne