A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

17.06.2003 Sesja Rady Gminy Limanowa W Urzędzie Gminy Limanowa w dniu 18 czerwca 2003 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Limanowa, na której podjęte zostały uchwały w sprawach:zmian w budżecie gminy na 2003 r.zmiany w statucie gminy,określenia zakresu i formy inf... 14.06.2003 Gmina Limanowa Laureatem II Edycji Konkursu W dniu 14 czerwca br. w Sejmie RP Kapituła konkursu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom" pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego ogłosiła wyniki II edycji rankingu.W konkursie udział wzięło 200 gmin. N... 22.05.2003 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W sali narad Urzędu Gminy odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym wyrażono pozytywną opinię odnośnie wydania 12 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych or... 23.04.2003 Sesja Rady Gminy Rada Gminy Limanowa na sesji odbytej w dniu 24 kwietnia br. stosunkiem głosów 16 "za" i 5 "wstrzymujących się" udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.Podjęcie uchwały o absolutorium poprzed... 07.04.2003 Gmina ponownie zasypana Z powodu intensywnych opadów śniegu połączonych z silną wichurą w nocy z 7 na 8 kwietnia br. gmina Limanowa ponownie została zasypana.Większość dróg gminnych jest nieprzejezdna z powodu zawiei i zamieci śnieżnych tworzącyc... 27.03.2003 Obrady Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VI sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie statutu gminy. Przyjęcie nowego statutu podyktowane zostało zmianami dotyczącymi działalności gmin od obecnej ka... 25.03.2003 Obrady Komisji Finansów W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego na którym dokonano analizy wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Przygotowane przez Wydział Finansów sprawozdanie po przeprowadzonej analiz... 24.03.2003 Obrady Komisji Rady W sali konferencyjnej Urząd Gminy Limanowa odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, na którym dokonano a... 20.03.2003 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, na którym dokonano oceny realizacji budżetu gminy za 2002 rok.Po zapoznaniu się z przygotowanym przez Wydział Finansowy sprawozdaniem o real... 16.03.2003 Spotkanie dotyczące integracji europejskiej Z inicjatywy Biura Integracji Europejskiej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 16 marca o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyło się spotkanie poświęcone upowszechnianiu idei integracji eu... 10.03.2003 Narada Dyrektorów Szkół W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się spotkanie dyrektorów Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół z Władzami Gminy.W trakcie narady przedstawiono układy wykonawcze budżetów poszczególnych szkół na rok 2003 oraz omówiono wy... 03.03.2003 Spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy i Krzyża na Górze Paproć W Urzędzie Gminy odbyło się kolejne robocze spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy i Krzyża na Górze Paproć, przy górskim szlaku turystycznym z Limanowej do Tymbarku. Społeczny Komitet, nad którym patronat sprawuje Gmin... 26.02.2003 Obrady Komisji Statutowej W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na którym dokonano analizy przygotowanego przez Wydział Organizacyjny projektu nowego statutu gminy opracowanego w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie... 24.02.2003 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym zapoznano się z działalnością Miejsko - Gminnego Punktu Konsultacyjnego w 2002r., a prowadzonego wspólni... 19.02.2003 Ubezpieczenia społeczne rolników W dniu 20.02.03 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Limanowej odbyła się konferencja na temat: "Ubezpieczenia społeczne rolników".Organizatorzy: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z/ s w Karniowicach Oddział ... 09.02.2003 Drogi przejezdne Po intensywnej akcji odśnieżania dróg w dniach 6 - 9 lutego br. wszystkie drogi na terenie gminy są już przejezdne. Mimo to, jazda w dalszym ciągu jest utrudniona z uwagi na duże zwały śniegu leżące na poboczach dróg i błot... 06.02.2003 Przywracanie normalności Po ustaniu opadów śniegu i zmniejszeniu się wichury, na drogach gminnych i osiedlowych trwa intensywne odśnieżanie na miarę możliwości posiadanego sprzętu na terenie gminy.Do większości osiedli można już dotrzeć pieszo ora... 05.02.2003 Zasypana gmina W nocy z 5 na 6 lutego 2003 wystąpiły intensywne opady śniegu połączone z silnym wiatrem, co spowodowało zasypanie wszystkich wsi na terenie gminy.Od wczesnych godzin rannych trwa usuwanie śniegu na drogach lokalnych i osiedlowyc... 02.02.2003 Narada sołtysów W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się narada sołtysów z udziałem Bronisława Dutki - Posła na Sejm RP, Józefa Oleksego - Przewodniczącego Rady Gminy oraz Władysława Pazdana - Wójta Gminy, na której złożono sołtysom podzi... 26.01.2003 Obrady Rady Gminy W Urzędzie Gminy odbyła się V sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu Gminy na 2003r.Budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 26,7 mln zł, natomiast po stronie wydatków - kwotą 25,1 mln z... 22.01.2003 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej W dniu 23 stycznia 2003r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się I posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2003 Wójta Gminy Limanowa z dnia 14 stycznia 2003r.W trakc... 19.01.2003 Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, na którym dokonano analizy projektu budżetu Gminy na 2003r.Po zreferowaniu przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy założeń planu w odniesie... 15.01.2003 Obrady Komisji Rady W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, na których dokonano analizy projektu budżetu... 29.12.2002 Sesja Rady Gminy W dniu dzisiejszym odbyła się IV sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2002r., polegających na przeniesieniu kredytów między działami: Rolnictwo i Łowiectwo, Transport i Łączność, Oświata... 15.12.2002 Sesja Rady Gminy W dniu 16 grudnia 2002r. odbyła się III sesja Rady Gminy na której podjęto uchwałę o obsadzeniu wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4. W miejsce Franciszka Biedy z "Samorządowego Przymierza - Razem" wszedł Józef S...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30