Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Męcina

15.11.2022
Wójt Gminy Limanowa na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest KW Nr 33615 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
Pomieszczenia o pow. 20,00 m2 przeznaczone do wynajęcia znajdują się w piwnicach budynku Domu Nauczyciela położonego na działce ew. nr 1027 w Męcinie  pod numerem 544, wyposażone w instalację elektryczną.              
Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na garaż. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
Minimalną stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022  r.
Czynsz za wynajem  jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację. 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl) oraz przez ogłoszenie na portalu „Limanowa.in” w zakładce Gmina Limanowa.


Liczba wyświetleń: 470
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne