A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner dla-mieszkanca

Zimowe utrzymanie dróg

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Limanowa w sezonie 2016/2017”

Drogi na terenie Gminy Limanowa utrzymywane są w III kategoriach:
I kategoria – to kompleksowe utrzymanie dróg -
gdzie odśnieżanych jest 56 dróg odcinków dróg podzielonych na 21 zadań częściowych. Wykonawcy odpowiedzialni za utrzymanie za utrzymanie poszczególnych dróg:

Nazwa zadania                                                    Nazwa odcinku drogi                                            Długość  odcinka drogi                                                Wykonawca
Zadanie 1                          Łososina Górna – Pasierbiec –Młynne,Młynne – Makowica                         /7.420 m/     /1.400 m/                        Firma Handlowo-Usługowa  Józef Kęska, Młynne
Zadanie 2                          Pasierbiec – Wierzch Góry,Makowica – Wieś                                            /2.000 m/   /1.640 m/                          Dariusz Polański, Rupniów
                                        Makowica – Wierzchowina                                                                       /600 m/                                       
Zadanie 3                          Bałażówka Poza Górę,Bałażówka do świetlicy                                          /1.200 m/  /800 m/                               Firma Handlowo-UsługowaJózef Kęska, Młynne
                                        Walowa Góra droga główna – odBałażówki do świetlicy i kamieniołomu       /1.723 m/                                           
Zadanie 4                          Kisielówka Dolna do Szelca                                                                     /2.000 m/                                            Dariusz Polański, Rupniów
                                        Piekiełko – Kisielówka OSP,                                                                    /2.350 m/
                                        Pasierbiec Mroczkówka                                                                           /1.310 m/             
Zadanie 5                          Młynne – Łososina Górna (do mostu),                                                       /745 m/                                              Firma Handlowo-UsługowaJózef Kęska, Młynne
                                        Młynne – Królikówka,                                                                               /1.185 m/
                                        Młynne – Załpa,                                                                                       /2.600 m/
                                        Młynne – Młyn ,                                                                                       /1.600 m/
                                        Koszary – Łososina Górna                                                                        /1.400 m/
Zadanie 6                          Siekierczyna I –Stara Wieś-Majeż,                                                            /5.364 m/                                         Firma Handlowo-Usługowa  „MTK”, Stara Wieś
                                        Siekierczyna – Limanowa do ul. Walecznych,                                            /2.918 m/
                                        Siekierczyna Raszówki Jabłoniec                                                     
Zadanie 7                          Stara Wieś – Leśniówka,                                                                          /1.390 m/                                        Firma Usługowa „KOPAREX”,Pisarzowa
                                        Stara Wieś – Ćwikówka,                                                                           /300 m/
                                        Stara Wieś – Golców Wodykówka,                                                            /2.300 m/
                                        Stara Wieś – Podlipowe,                                                                          /1.050 m/
                                        Stara Wieś – Wola – Rola                                                                        /1.330 m/
Zadanie 8                          Stara Wieś II – Morgi – Opalona,                                                               /3.970 m/                                       Firma Handlowo- Usługowa „TOK-ZIEM”, Siekierczyna
                                        Siekierczyna Dwór,                                                                                  /550 m/
                                        Siekierczyna Rondo – Lisia Góra –Morgi                                                    /2.850 m/                                      
Zadanie 9                          Kłodne do szkoły i stacji PKP,                                                                  /2.250 m/                                       Konsorcjum firm pod nazwą:LIDER- „WEKALL”,
                                                                                                                                                                                                          PARTNER-„WÓDMEX”, Pisarzowa
                                        Męcina – Miczaki,                                                                                    /2.897 m/
                                        Męcina – Podgórze                                                                                   /2.440 m/     
Zadanie 10                        Męcina –Zakrętek                                                                                      /900 m/                                         Firma Handlowa-Usługowa „ERMONT”, Męcina
                                        Męcina – Wysokie                                                                                   /3.050 m/
                                        Wysokie – Karczkówka                                                                            /1.000 m/
                                        Wysokie – Długołęka                                                                                /2.000 m/
                                        Męcina – Szczepieciec                                                                             /1.300 m/
                                        Wysokie – Przyszowa                                                                              /1.260 m/
Zadanie 11                        Mordarka – Sarczyn-Limanowa od  ul. Polnej – Kopciówka/                          /4.910 m/                                      Konsorcjum firm pod nazwą:LIDER- „WEKALL”, PARTNER-
                                                                                                                                                                                                          „WÓDMEX”, Pisarzowa
Zadanie 12                       Mordarka do zbiornika,                                                                                /860 m/                                        Konsorcjum firm pod nazwą:LIDER- „WEKALL”, PARTNER-
                                                                                                                                                                                                          „WÓDMEX”, Pisarzowa
                                       Mordarka do oczyszczalni,                                                                          /600 m/
                                       Mordarka za Kaimem                                                                                  /950 m/
Zadanie 13                       Pisarzowa Serafinowska,                                                                            /1.570 m/                                      Konsorcjum firm pod nazwą:LIDER- „WEKALL”, PARTNER-
                                                                                                                                                                                                          „WÓDMEX”, Pisarzowa
                                       Dworska,                                                                                                   /3.000 m/
                                       Pisarzowa Stacja PKP –Góry Wyżne                                                           /2.940 m/
Zadanie 14                       Pisarzowa Działy – Męcina,                                                                         /4.240 m/                                     Konsorcjum firm pod nazwą:LIDER- „WEKALL”, PARTNER-
                                                                                                                                                                                                          „WÓDMEX”, Pisarzowa                          
                                       Pisarzowa Płanki,                                                                                       /1.640 m/
                                       Kanina – Przyszowa,                                                                                    /900 m/
                                       Kanina – Berdychów,                                                                                   /1.000 m/
                                       Pisarzowa Łąki                                                                                             /620 m/
Zadanie 15                      Sowliny-od ul. Widok do  ul. Willowej i Granicznej do Sowliny- Kącina              /4.290 m/                                    Dariusz Polański, Rupniów
Zadanie 16                      Sowliny od ul.Zielonej                                                                                   /2.340 m/
                                      Sowliny Czachurówka I ,                                                                                 /610 m/
                                      Sowliny Czachurówka II ,                                                                                /450 m/                                     Firma Usługowa „KOPAREX”, Pisarzowa
Zadanie 17                       Nowe Rybie – Kamionna,                                                                               /1.750 m/                                   Dariusz Polański, Rupniów
                                       Nowe Rybie – Podłupiska,                                                                             /2.100 m/
                                       Nowe Rybie – Kółko Rolnicze –Szyk,                                                             /2.800 m/
                                       Stare Rybie – szkoła – Podgórze                                                                    /4.100 m/
Zadanie 18                       Lipowe od ul. Biedronia do ul.Krakowskiej, Lipowe od                                       /4.195 m/                                    Firma Usługowa „KOPAREX”, Pisarzowa
                                       Grunwaldzkiej do Słopnic,
                                      Lipowe od przekaźnika do osiedla Oleksych                                                     /2.185 m/ 
Zadanie 19                      Rupniów – Bednarki,                                                                                       /3.700 m/                                  Firma Handlowo-Usługowa  Józef Kęska, Młynne
                                      Rupniów – Marna Wieś                                                                                  /5.324 m/
Zadanie 20                      Rupniów – Kokoszki,                                                                                      /1.366 m/                                   Firma Handlowo-Usługowa Józef Kęska, Młynne
                                      Kisielówka Sowińskie OSP – Pasierbiec – Stara Karczma                                 /3.870 m/
Zadanie 21                      Stara Wieś I – Dutkówka,                                                                                /1.600 m/                                   Firma Handlowo-Usługowa
                                                                                                                                                                                                            „MITEX IMPORT-EXPORT”,Łukowica
                                      Stara Wieś I – Skorupówka,                                                                             /1.500 m/
                                      Stara Wieś I – Łąki                                                                                         /1.050 m/
II Kategoria – to awaryjne odśnieżanie dróg – uruchomienie na wypadek obfitych opadówśniegu i zamieci. Zadanie dotyczy 21 sołectw i obejmuje łącznie prawie 100 odcinków dróg
ujętych w przetargu. Wykonawcami prac w poszczególnych sołectwach są:
1
Firma Usługowa „TRANSKOP”, Młynne 125, 34-600 Limanowa
Bałażówka, Koszary, Łososina
Górna, Makowica, Młynne,
Pasierbiec, Sowliny
2
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „GÓRKA”
Pisarzowa 285, 34-654 Męcina
Kanina, Kłodne, Mordarka,
Pisarzowa, Wysokie
3
Dariusz Polański, Rupniów317, 34-652 Nowe Rybie
Kisielówka, Nowe Rybie,
Rupniów, Stare Rybie
4
Firma Handlowo-Usługowa ”TOK-ZIEM” PawełTokarczyk, Siekierczyna 470, 34-600 Limanowa
Siekierczyna I, Siekierczyna II,
Stara Wieś I, Stara Wieś II

 
III kategoria – „Zwrot Paliwa” – sołtysi wraz z Radą Sołecką w uzgodnieniu z mieszkańcami, którzy wyrażają chęć oraz dysponują odpowiednim sprzętem, uzgadniają odśnieżanie dróg osiedlowych w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy odśnieżający w tej kategorii nie otrzymują wynagrodzenia w formie gotówki, a jedynie zwrot paliwa w wysokości ustalonej z sołtysem i Radą Sołectwa. Ten sposób odśnieżania odbywają się w charakterze sąsiedzkim,uprzejmościowym – nieżądaniowym czy roszczeniowym.Osoba odpowiedzialną z ramienia Urzędu Gminy Limanowa do kontaktu z Wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie poszczególnych odcinków dróg gminnych jest Wojciech Raczek, tel. 18/ 337 22 52 wew.144 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Komunikacji UG Limanowa).Za odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Limanowa odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, tel. 18/337 23 81 lub 600 982
564.
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30