A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner dla-mieszkanca

Ostrzeżenia meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21/2017
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne:
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 25/26.01 miejscami od -18°C do -15°C. Temperatura minimalna w nocy 26/27.01 od -23°C do -20°C, lokalnie spadek temperatury do -25°C. Temperatura maksymalna w dzień 26.01 od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15/2017
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne:

Od godz. od godz. 03:00 dnia 13.01.2017 do godz. 11:00 dnia 13.01.2017- prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, z porywami do 70 km/h, z kierunków południowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14/2017
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne:

Od godz. 17:00 dnia 12.01.2017 do godz. 07:30 dnia 13.01.2017Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący  zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od     -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C. W rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11/2017

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie na terenie województwa małopolskiego – subregion południowy.
Do godz. 11:00 dnia 11.01.2017 prognozuje się temperaturę minimalną  od -18°C do -15°C temperatura max -8°C. Wiatr  10 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
 
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
•unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
•ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
•osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
•śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
 
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.
 
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6/2017

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie na terenie województwa małopolskiego – subregion południowy.

Od godz. 22:00 dnia 05.01.2017 do godz. 10:00 dnia 06.01.2017 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -22°C do -15°C. Wiatr od 10 km/h do 25km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30