A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Aktualności

26.03.2002 Zakwalifikowano kandydatów na rachmistrzów W Urzędzie Gminy Limanowa dokonano weryfikacji kandydatów na rachmistrzów i zakwalifikowano spośród 159 osób - 84 osoby na szkolenia rachmistrzów, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniach 8 - 12 i 15 - 19... 19.03.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Zarząd Gminy Limanowa na kolejnym posiedzeniu dokonał zmian w budżecie gminy na 2002 rok. Następnie ustalił wytyczne do sporządzenia projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2002/2003. Po rozpatrzeniu wniesionych próśb ... 12.03.2002 Mądra Gmina W dniu 14 marca 2002 r. Pan Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa wziął udział w rozstrzygnięciu trzeciej edycji konkursu pod nazwą "Mądra Gmina" zorganizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracj... 09.03.2002 Zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych W Urzędzie Gminy Limanowa zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.Wpłynęło 158 wniosków na 81 miejsc. Informacja o weryfikacji telefonicznie - tel. 337-12-61 lub osobiście w Gminnym Biurze Spisowym po 25 marca 20... 05.03.2002 Obrady Zarządu Gminy Zarząd Gminy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002 r.Na wniosek Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarząd Gminy z... 26.02.2002 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja rozpatrzyła kilka wniosków o dofinansowanie z Funduszu Przeciwalkoholwego i zdecydowała o dofinansowaniu dzi... 23.02.2002 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXV sesja Rady Gminy na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2002 r. oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy. Ponadto na wniosek Zarz... 20.02.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zapoznał się z informacjami przygotowanymi przez GZOS odnośnie liczby uczniów w poszczególnych szkołach w rozbiciu na klasy zerowe, szkoły podstawowe, gimnazja i Liceum Techniczne, liczby pra... 19.02.2002 Zamówienia publiczne W Urzędzie Gminy Limanowa przeprowadzone zostało szkolenie odnośnie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.Szkolenie prowadził Pan Bolesław Basiński przedstawiciel Klubu Sądeckiego Stowarzyszenia Wspierania Inicja... 18.02.2002 Podziękowanie za pracę W siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Limanowej odbyła się podniosła uroczystość związana z wręczeniem dyplomu uznania za długoletnią pracę nauczycielską zasłużonej emerytowanej Dyrektorce Szkoły Podstawowej w Ru... 17.02.2002 Szkolenie agroturystyczne W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się szkolenie poświęcone technice i obsłudze konsumentów oraz problematyce związanej z gastronomią w turystyce wiejskiej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Wspierania Wsi, a jeg... 06.02.2002 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, na której podjęte zostały uchwały w sprawach: przekształcenia Liceum Technicznego w Męcinie w 3-letnie Liceum Profilowane, zmian w budżecie gminy polegających n... 05.02.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy Limanowa przyjął i zaakceptował projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, który zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy na sesji planowanej do odbycia w dniu 25 lutego br. Pona... 29.01.2002 Obrady Zarządu Gminy Zarząd Gminy na kolejnym posiedzeniu ogłosił przetarg na wykonanie robót wykończeniowych przy części przyziemia segmentu B wraz z wykonaniem szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi. Wartość zadania około 100.000,- zł. O... 27.01.2002 Spotkanie KGW z władzami gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Limanowej odbyło się spotkanie noworoczne władz gminy z aktywem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.W spotkaniu uczestniczyli: Wójtowie Gminy Władysław Pazdan i Jacenty Musiał, Przewodni... 26.01.2002 Spotkanie z pracownikami GZUP Gminny Zespół Użyteczności Publicznej zorganizował spotkanie pracowników podległych placówek kulturalnych tj. bibliotek i świetlic z terenu Gminy Limanowa w sali konferencyjnej UG Limanowa.W zebraniu uczestniczył Zastępca Wó... 22.01.2002 Obradował Zarząd Gminy Na odbytym posiedzeniu Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał w sprawie przekształcenia Liceum Technicznego w Męcinie w 3 - letnie Liceum Profilowane oraz w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy odnośnie regulaminu wynagradzania n... 20.01.2002 Narada dyrektorów szkół W Urzędzie Gminy odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów poświęcona omówieniu układu wykonawczego budżetów szkół na 2002 r. Zwrócono uwagę dyrektorom szkół na potrzebę oszczędnego i racjonalnego ... 19.01.2002 Narada sołtysów W Urzędzie Gminy odbyła się narada sołtysów, na której omówiono problemy związane z ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz dokonano podsumowania zebranych podatków i zobowiązań pieniężnych p... 19.01.2002 Przegląd Grup Kolędniczych W sobotę w Domu Kultury w Starej Wsi odbył się VI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. W przeglądzie wzięło udział 12 grup kolędniczych prezentując obrzędy związane z tradycją Bożego Narodzenia na terenie Limanowszczyzny. W... 14.01.2002 Krzyż na Górze Paproć Prawdopodobnie w bieżącym roku wybudowany zostanie Krzyż na Górze Paproć. Takie ustalenie zapadło na spotkaniu Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy i Krzyża na Górze Paproć w Urzędzie Gminy Limanowa. Na Górze paproć stoi ju... 13.01.2002 Bezdomne psy W ostatnim okresie czasu zgłaszane są sygnały o wałęsających się psach w niektórych wsiach na terenie gminy. Psy te stanowią zagrożenie dla ludności, a szczególnie dla dzieci chodzących do szkoły. Ostatnio zanotowano przyp... 05.01.2002 Drogi przejezdne Dzięki wytężonej pracy mieszkańców wsi oraz wydatnej pomocy gminy udało się przywrócić możliwość dojazdu do większości wsi na terenie gminy.Panująca odwilż sprawia, że przejezdność na drogach jest utrudniona, gdyż tw... 02.01.2002 Usuwanie skutków zimy W gminie trwają intensywne prace związane z udrażnianiem dróg gminnych i osiedlowych zasypanych w dniach 2 i 3 stycznia br. Aktualnie przywraca się przejezdność do wsi: Pasierbiec, Młynne, Rupniów, Stara Wieś - Siekierczyna. W dalszym ciągu niep...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30