Urząd Gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2019 ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch” – Nordic Walking w plenerze z seniorami http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch--nordic-walking-w-plenerze-z-seniorami ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch” – wszyscy doskonale znamy to porzekadło. O tym, że ruch jest podstawą dobrego samopoczucia nie trzeba było przekonywać seniorów z Starej Wsi i Męciny, którzy w piątek, 17 maja, pod czujnym okiem doktor Anny Tyki uczyli się, jak właściwie dbać o zdrowie „Maszerując z kijkami”.  Warsztaty Nordic Walking cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Po teoretycznym wykładzie, cała grupa wyruszyła na zajęcia praktyczne w terenie.W zajęciach uczestniczył także dyrektor GBP w Starej Wsi – Jacenty Musiał i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, Dorota Musiał. Każdy z  uczestników otrzymał kijki i wnet place przed biblioteką w Męcinie i Starą Wsią przeistoczyły się w prawdziwe miejsca rekreacyjne. Nordic walking to idealne ćwiczenie dla każdego. W trakcie marszu pracuje aż 90 procent wszystkich mięśni.  Doktor Anna podała kilka wskazówek, które pomogły  wszystkim opanować sztukę chodzenia z kijkami i robić w tej dyscyplinie szybkie postępy. Pokazywała m.in. jak ważny jest odpowiednio dostosowany do naszego wzrostu rozmiar kijków. Prawidłowe ustawienie kijków  pozwala odpychać się właściwie, zapewniając w ten sposób skuteczną pracę zaangażowanych mięśni i umożliwia jednocześnie wykonanie pełnego zakresu ruchu poprzez maksymalny wymach ramion w tył. Prelegentka zwracała uwagę na rozgrzewkę, prawidłowe trzymanie kijków, rytm, odbicie, tempo marszu. Doktor Tyka na koniec pokazała również łatwe ćwiczenia, który każdy z nas może wykonać, a które pobudzają do pracy wszystkie mięśnie. W całej przygodzie z maszerowaniem istotną sprawą jest także odpowiednie obuwie. Najlepiej maszerować po naturalnym podłożu.  Nordic walking może uprawiać każdy - bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej! Jak zaznaczała doktor Tyka, nordic walking wykorzystuje się nawet do rehabilitacji niektórych schorzeń. Warsztaty z nornic walking dla seniorów były nie tylko garścią teoretycznej i praktycznej wiedzy, ale i świetną zabawą. Pozytywna energia, która udzieliła się każdemu, rozgoniła nawet burzowe chmury, które gromadziły się tego dnia. Teraz uczestnicy wiedzą już wszystko, co trzeba, by rozpocząć przygodę z nordic walking i doskonalić się w tej dyscyplinie oraz czerpiąc z treningu maksymalną przyjemność! 
Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach projektu ,,Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych 50+”]]>
Mon, 20 May 2019 10:11:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch--nordic-walking-w-plenerze-z-seniorami Kultura
30 maja kolejny dyżur punktu informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/30-maja-kolejny-dyzur-punktu-informacyjnego-programu-priorytetowego-czyste-powietrze Starostwo Powiatowe w Limanowej informuje, że w dniu 30.05.2019 r. w godzinach 1000 – 1400 będzie czynny punkt informacyjny dotyczący Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Przypominamy, że punkt informacyjny mieści się w siedzibie tut. Starostwa pod adresem: ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, bud. B, pok. 347 (3 piętro).

Osoby zainteresowane mogą uzyskać tu kompleksową informację na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych dostępnych form dofinansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Konsultacji będzie udzielać Pani Justyna Jesionek Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Krakowie.]]>
Mon, 20 May 2019 07:43:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/30-maja-kolejny-dyzur-punktu-informacyjnego-programu-priorytetowego-czyste-powietrze Aktualności
"Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowa" - odbiór końcowy wykonanych robót http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/zagospodarowanie-centrum-wsi-pisarzowa-odbior-koncowy-wykonanych-robot W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę realizacji pn.: "Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej" w/g umowy Or.272.14.2018 z dnia 19.04.2018 r. Wójt Gminy Limanowa informuje, że spotkanie powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót Komisji, odbędzie się 27 maja 2019 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 11.00 na działce na której zostało zrealizowane w/w zadanie.]]> Mon, 20 May 2019 06:40:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/zagospodarowanie-centrum-wsi-pisarzowa-odbior-koncowy-wykonanych-robot Aktualności Obwieszczenia o wszęciu postępowań http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/obwieszczenia-o-wszeciu-postepowan Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 15.05.2019 r zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu następujących lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1. "Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia i rozbiórki istniejącej sieci." Na nieruchomosciach położonych w Młynnem, nr ewidencyjny gruntu: 596,597/4,597/2,597/5, 597/1, 634/2, 644.

2. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i rozbiórki istniejącej sieci." Na nieruchomosciach położonych w Młynnem, nr ewidencyjny gruntu: 596,597/4,597/2,597/5, 597/1, 634/2, 644.

3. "Budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej wraz z rozbiórką odcinka linii napowietrznej". Na nieruchomościach położonych w Młynnem, nr ewidencyjny gruntu: 597/1,597/2, 597/4, 597/5, 634/2, 644.

4. "Budowa eloktroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4 kV oświetlenia przejscia dla pieszych w środku drogi powiatowej nr 1619k." Na nieruchomościach położonych w Rupniowie, nr ewidencyjny gruntów: 743/1, 743/10, 242/2.


 
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 17.05.2019 do 24.05.2019 r.


Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
]]>
Mon, 20 May 2019 06:12:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/obwieszczenia-o-wszeciu-postepowan Inne
Nadanie Sztandaru Szkole w Rupniowie oraz rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Patronie http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/nadanie-sztandaru-szkole-w-rupniowie-oraz-rozstrzygniecie-konkursu-wiedzy-o-patronie 16 maja 2019 roku Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie został uroczyście nadany Sztandar. O godzinie 9.15 przed budynkiem szkoły zebrali się uczniowie wszystkich klas. W odpowiednim porządku przeszli do kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie o godzinie 9.30 została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza parafii Nowe Rybie – księdza Jerzego Kulpy.


 
Około godziny 11.00 rozpoczęły się szkolne uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu szkoły pani dyrektor Danuta Dębska powitała zebranych gości: panią Małgorzatę Lenartowicz - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie, pana Jana Skrzekuta - Wójta Gminy Limanowa, ks. Jerzego Kulpę - proboszcza Parafii Nowe Rybie, panią Edytę Król - dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, pana Stanisława Adama Kitę - wiceprzewodniczącego Rady Gminy Limanowa i sołtysa Rupniowa, pana Wojciecha Korabika - kierownika Wydziału Kultury i Promocji, pana Henryka Zapałę - naczelnika OSP Rupniów, panią Marię Franczak – przewodniczącą KGW Rupniów, panią Rozalię Rojek - przewodniczącą KGW Rupniów-Bednarki, panią Małgorzatę Mróz - pedagoga Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, pana Stanisława Jacka Kołodziejczyka  z Towarzystwa Miłośników Zabytków Krakowa, pana Czesława Świątko - emerytowanego nauczyciela naszej szkoły, panie pełniące funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w poprzednich kadencjach: Krystynę Ziębę, Małgorzatę Kokoszkę, Radę Rodziców szkoły z przewodniczącą p. Edytą Franczak, absolwentów szkoły,  a zarazem autorów hymnu - Olgierda Halotę i Kacpra Ślusarczyka. Podziękowała wszystkim darczyńcom i przyjaciołom szkoły. Szczególną wdzięczność wyraziła wobec Rady Rodziców, która dzięki własnym inicjatywom zebrała potrzebną kwotę na zakup Sztandaru. Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar pani dyrektor Danucie Dębskiej, a ona wręczyła go pocztowi sztandarowemu uczniów.

Przekazanie sztandaru

Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy Sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów wszystkich klas. Kolejnym punktem była krótka prezentacja Sztandaru. Zebrani mogli zobaczyć, jak wygląda jego awers i rewers. Dyrektor pani Danuta Dębska przedstawiła jego wygląd: Sztandar, obszyty złotymi frędzlami, jest umieszczony na drzewcu z okuciami i głowicą. Na rewersie sztandaru: na biało czerwonym tle - naszych barwach narodowych, w centralnym miejscu umieszczono Godło Polski - orła w koronie, który jest znakiem początków Państwa Polskiego, dumy i autonomii. Kochamy naszą ojczyznę, staramy się znać i szanować jej historię, jej tradycje i symbole. Na awersie na szafirowym tle widnieje: nadruk wykonany techniką fotograficzną, jako wykadrowana kopia portretu patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego - "Autoportret szafirowy" z 1894r. Wokół złotymi literami nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie oraz pod portretem motto: "Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny" (cytat z  dramatu St. Wyspiańskiego „Powrót Odysa”).
Pani Dyrektor Danuta Dębska podkreśliła w swoim przemówieniu, jak wielkim wydarzeniem jest dzień nadania Sztandaru dla całej szkoły. Oświadczyła, że Sztandar, który miała zaszczyt przyjąć w imieniu naszej społeczności szkolnej, jest symbolem więzi integrującym szkołę i jej najbliższe środowisko. Będzie znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły, obecnych, jak i przyszłych uczniów. To również znak rozpoznawczy, symbol naszego zakorzenienia w historii i tradycji Polski - Naszej Ojczyzny. Zwracając się szczególnie do uczniów, podkreśliła, że dokonując życiowych wyborów powinni kierować się honorem, uczciwością, szacunkiem i skromnością oraz pamiętać o tym, że  są spadkobiercami dorobku historyczno-kulturowego Polaków i powinni czerpać z dziejów Polski to, co najpiękniejsze. Wzruszające przemówienie zamykało najważniejszą część uroczystości, jednak nie stanowiło jej końca.

Kolejnym miłym akcentem była część artystyczna przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Urszuli Pałki i Wioletty Bukowiec. Prowadzące  przeczytały fragmenty prac uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w Konkursie o Złote Pióro Dyrektora Szkoły. Ciewawym fragmentem tej części była projekcja filmu wyreżyserowanego przez uczniów, którego treść stanowiła wirtualna wędrówka po szkole. Zgromadzeni mogli podziwiać nauczycieli oraz uczniów podczas codziennej nauki i pracy. W projekcji nie zabrakło również miejsca na wspomnienia. Uczniowie w swoim filmie pochwalili się osiągnięciami oraz przedstawili relację z wydarzeń i konkursów, które miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w ostatnich kilkunastu latach. Ten uroczysty dzień uświetnili również pięknym śpiewem i recytacją wierszy patrona szkoły.             
Po części artystycznej zabrali głos zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości.Pozostawili również swoje wpisy w Kronice Szkolnej.


Wydarzenie nadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Rupniowie było dla całej  społeczności szczególnym wydarzeniem i pozostanie w pamięci rodziców, nauczycieli i uczniów na wiele lat.
 
W tym samym dniu w Szkole Podstawowej w Rupniowie odbył się XIII Gminny Konkurs o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku uczniowie wykazywali się wiadomościami na temat losów i twórczości artysty w konkursie wiedzy. Zmagania konkursowe odbyły się w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV – VI i VII, VIII, III gimnazjum. Uczestnicy pisali sześćdziesięciominutowy test, odpowiadali na pytania związane z malarstwem, dramaturgią, życiem prywatnym Stanisława Wyspiańskiego. Wiedza dzieci i młodzieży okazała się imponująca, doskonale poradzili sobie m.in. z rozpoznaniem tytułów obrazów artysty oraz szczegółami biograficznymi, dotyczącymi jego rodziny.


Wyniki konkursu:
 
kategoria klasy IV – VI:

I miejsce: Karol Furtak – Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
II miejsce: Mateusz Radzięta – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej
III miejsce: Emilia Zoń – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi II

wyróżnienia: Martyna Halota – Szkoła Podstawowa w Rupniowie
Klaudia Kotlarz – Szkoła Podstawowa w Wysokiem

 
kategoria klasyVII, VIII szkoły podstawowej i III giumnazjum:
I miejsce: Natalia Dutka – Szkoła Podstawowa w Męcinie I
II miejsce: Paulina Tobiasz – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej
III miejsce: Mariusz Jasica – Szkoła Podstawowa w Mordarce

wyróżnienie: Laura Woźniak – Szkoła Podstawowa w Kłodnem


 
Organizatorzy i młodzież szkolna składają podziękowania sponsorom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie konkursu i zakup nagród dla wszystkich uczestników. Sponsorami konkursu byli:
Urząd Gminy Limanowa
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej
Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut
Edyta Król - dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej
Stanisław Piegza – kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich
Wojciech Korabik – kierownik Wydziału Kultury i Promocji
Stanisław Młyński – przewodniczący Rady Gminy Limanowa
Stanisław Adam Kita – wiceprzewodniczący Rady Gminy Limanowa, sołtys wsi Rupniów
Usługi - Handel Mała Gastronomia Joanna Sułkowska

Koordynatorami konkursu byli następujący nauczyciele: Magdalena Raczek, Maria Smoter, Bogumiła Bubula i Monika Zaręba wraz z dyrekcją szkoły: Danutą Dębską i Robertem Piwowarczykiem.
 
]]>
Fri, 17 May 2019 12:45:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/nadanie-sztandaru-szkole-w-rupniowie-oraz-rozstrzygniecie-konkursu-wiedzy-o-patronie Oświata
IMGW-PIB ostrzega: burze z gradem http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/imgwpib-ostrzega-burze-z-gradem IMGW-PIB  wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy drobny grad. Ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj od godziny 12.00 do godziny 19.00

]]>
Fri, 17 May 2019 09:18:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/imgwpib-ostrzega-burze-z-gradem Inne
Sukcesy zawodników Patrii Młynne podczas majowych zawodów w orientacji sportowej http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/sukcesy-zawodnikow-patrii-mlynne-podczas-majowych-zawodow-w-orientacji-sportowej Zawodnicy Uczniowskiego klubu Sportowego Patria Młynne dobrze spisali się  podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów w biegu na orientację.

Podczas dwudniowych zawodów „Warszawska Mila” (Mazowsze) najlepsi w swoich kategoriach okazali się : Jacek Kozłowski i Jolanta Kozłowska.

Po kilkudniowym zgrupowaniu kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów (7 zawodników Patrii), zawodnicy tego klubu wzięli udział w Międzynarodowych Zawodach w Biegu na Orientację – „Baltic Cup”. Srebro po trzech dniach zmagań wywalczyła Klaudia Zelek, startująca w juniorkach. Trzy dni biegania, trzy etapy i w każdym na podium. To wystarczyło, aby pewnie ulokować się na drugim stopniu podium przez bardzo utalentowaną zawodniczkę z Młynnego.


Za tydzień wyjazd na II rundę Grand Prix Małopolski, a za dwa tygodnie kierunek Kwidzyń i Mistrzostwa Polski Młodzików.]]>
Fri, 17 May 2019 08:49:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/sukcesy-zawodnikow-patrii-mlynne-podczas-majowych-zawodow-w-orientacji-sportowej Sport i turystyka
Woda z wodociągów wiejskich Rupniów I i Nowe Rybie już zdatna do picia http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/woda-z-wodociagow-wiejskich-rupniow-i-i-nowe-rybie-juz-zdatna-do-picia
Po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody z w/w wodociągów przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z  o.o. w Limanowej w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza,  że:
 
- jakość wody w przedmiotowych wodociągach pod względem bakteriologicznym i fizycznym w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wyżej wymienionych wodociągów, określony decyzją  nr 10/NHK/19 i 11/NHK/19 z dnia 10.05.2019r.]]>
Thu, 16 May 2019 11:13:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/woda-z-wodociagow-wiejskich-rupniow-i-i-nowe-rybie-juz-zdatna-do-picia Aktualności
PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY MaGa - wyniki VI edycji http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/przeglad-artystyczny-maga-wyniki-vi-edycji Po trzech konkursach śpiewu, scenek teatralnych  oraz  tańca wiemy już która szkoła zwyciężyła w ogólnej klasyfikacji tegorocznej VI edycji Przeglądu Artystycznego MaGa. Godziny przygotowań i prób, nerwy i emocje -  to wszystko wiązało się z występami w każdym z konkursów. Teraz przyszedł czas na podsumowanie, bowiem VI edycja Przeglądu MaGa przeszła już do historii i pora na wyniki tegorocznych prezentacji.

Przypomnijmy - w ramach tegorocznej edycji Przeglądu  młodzi gminni artyści spotkali sie dnia 25 kwietnia podczas konkursu śpiewu, dnia 9 maja prezentując scenki teatralne oraz 14 maja na konkursie tańca. Łącznie w tegorocznych prezentacjach, które miały miejsce w świetlicy w Starej Wsi I  uczestniczyło ponad 300 uczniów z gminnych szkół.

Po zliczeniu punktów uzyskanych przez poszczególne placówki wiadomo już która szkoła została laureatem VI edycji Przeglądu MaGa - zdobywcą pierwszego miejsca i głównym laureatem została SZKOŁA PODSTAWOWA W MORDARCE z sumą 45 punktów. Tuż za nią, ze stratą jedynie dwóch punktów jest SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 W MĘCINIE. Miejsce trzecie należy do SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KANINIE, która zebrała 38 punktów.  
Do SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORDARCE trafi więc GŁÓWNE TROFEUM MAGA i nagroda pieniężna w kwocie 1.500,00 zł
Zespół "Ludowianki" z SP Mordarka, w trakcie wystepu który nagrodzony został w konkursie śpiewu I miejscem oraz tytułem "Grand Prix" (jedyne "Grand Prix" przyznane w tegorocznej edycji Przeglądu "MaGa"):


 
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 W MĘCINIE za zdobycie II miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1.300,00 zł
Grupa teatralna "Teatr Małych Wielkich Spraw" reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 w Męcinie podczas występu za który nagrodzona została I miejscem:


 
Za III miejsce uzyskane w ogólnej klasyfikacji Przeglądu SZKOŁA PODSTAWOWA W KANINIE otrzyma kwotę 1.000,00 zł  
Najmłodsza grupa z SP Kanina, która w konkursie teatralnym wywalczyła I miejsce:


 
Oficjalne wręczenie okolicznościowych czeków za zwycięstwo w VI edycji Przeglądu "MaGa", a także nagrody GRAND PRIX przyznanej w  konkursie śpiewu  grupie "Ludowianki" ze Szkoły Podstawowej z Mordarce nastąpi podczas GMINNEGO DNIA DZIECKA, który odbędzie się w sobotę 1 czerwca na stadionie sportowym w Starej Wsi.

Poniżej TABELA Z PUNKTACJĄ GENERALNĄ VI EDYCJI PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO "MaGa":


 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział i piękne prezentacje, a  opiekunom za przygotowanie dzieci i młodzieży do występów, zapraszając do udziału w przyszłorocznej edycji Przeglądu.
 
 ]]>
Thu, 16 May 2019 07:27:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/przeglad-artystyczny-maga-wyniki-vi-edycji Aktualności
II nabór do projektu "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0" http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/ii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20 Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0". Nabór do projektu trwa do 24 maja 2019!

 
Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności

 
]]>
Thu, 16 May 2019 06:29:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/05/ii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20 Aktualności