Urząd Gminy Limanowa http://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2019 Odbiór drogi w sołectwie Bałażówka http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/odbior-drogi-w-solectwie-balazowka W dniu 16 września dokonano oficjalnego odbioru nowego odcinka drogi w Bałażówce. Do użytku oddany został 350 metrowy odcinek drogi, na którym położona została nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3 m.  Inwestycja realizowana była przez firmę KADBUD z Mszany Dolnej, a odbiór prac drogowych odbył się w obecności przedstawicieli wykonawcy zadania oraz władz gminy, na czele z Wójtem Gminy Janem Skrzekutem.

Realizacja zadania kosztowała 286.770,15 zł i pokryta została w całości z budżetu gminy Limanowa. W ramach zadania poprawiony został także stan techniczny  mostu zlokalizowanego w ciągu drogi.
]]>
Tue, 17 Sep 2019 08:08:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/odbior-drogi-w-solectwie-balazowka Aktualności
Informacja o VIII Sesji Rady Gminy http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/informacja-o-viii-sesji-rady-gminy W dniu 12 września 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się VIII sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także zaproszeni gości: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego.
 
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.Radni gminy zapoznali się z informacją z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I-półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.


W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w trzech kwestiach: budowy chodnika wraz
  z zatokami w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Mordarka, budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Wysokie oraz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1579K w miejscowości Siekierczyna,
 • wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie.
 
Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
 • inwestycją przebudowy mostu w ciągu drogi Młynne - Makowica,
 • bieżącą naprawą dróg gminnych i osiedlowych,
 • zakupem wozu bojowego dla OSP Wysokie,
 • wykonaniem przejść dla pieszych w Pisarzowej.
Ponadto radni i sołtysi wyrazili słowa podziękowania za wykonane już zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej w gminie. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.
 ]]>
Tue, 17 Sep 2019 06:10:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/informacja-o-viii-sesji-rady-gminy Aktualności
"Dziczyzna" - warsztaty kulinarne w Pasierbcu http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/dziczyzna-warsztaty-kulinarne-w-pasierbcu W czwartek 12 września w świetlicy w Pasierbcu odbyły się  warsztaty kulinarne pn. "Dziczyzna". Inicjatywa której podjęły się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Pasierbca miała na celu kultywowanie dziedzictwa lokalnego.

Było to kolejne przedsięwzięcie zorganizowane w ramach operacji „Zakup wyposażenia, organizacja warsztatów oraz imprez kulturalnych w gminie Limanowa” ze środków z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW objętego na lata 2014-2020 realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Wraz z Paniami z KGW Pasierbiec w warsztatach gościnnie wzięło udział Koło Gospodyń Wiejskich z Łososiny Górnej. Warsztaty zapewniły uczestnikom zarówno warsztat teoretyczny jak i praktyczny z zakresu przygotowania potraw ze zwierzyny łownej, co wymaga wiedzy i umiejętności. Warsztaty były również okazją do podzielenia się doświadczeniem kulinarnym i przypomnieniem wielu potraw, które są w niektórych rodzinach tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.  ]]>
Tue, 17 Sep 2019 05:54:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/dziczyzna-warsztaty-kulinarne-w-pasierbcu Kultura
Spotkania informacyjne na obszarze LSR oraz planowane nabory wniosków http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/spotkania-informacyjne-na-obszarze-lsr-oraz-planowane-nabory-wnioskow Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące realizacji LSR, które odbędą się na obszarze Gmin wchodzących w skład LGD według poniższego harmonogramu.

Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa. Jednocześnie informujemy, że udział w zaplanowanych dyżurach jest dodatkowo punktowany, podczas oceny wniosków.
 
LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje również o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy, dotyczących następujących przedsięwzięć:  
 
1.1.3. Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu.
1.1.4. Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.
1.1.7. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.
Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 01.10.2019r. - 15.10.2019r.

1.1.9. Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- -rekreacyjnej.
1.1.10. Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego.
1.1.11. Promocja i udostępnianie produktów lokalnych.
1.2.1. Edukacja najmłodszych mieszkańców obszaru LGD, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
1.2.4. Edukacja i promocja w zakresie dziedzictwa rękodzielniczego.
1.2.7. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.
Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 01.10.2019r. do 21.10.2019r.
 
Szczegółowe informacje odnośnie naborów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przy ul. Piłsudskiego 20 w Limanowej oraz pod numerem telefonu 787-917-005.
 ]]>
Wed, 11 Sep 2019 07:32:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/spotkania-informacyjne-na-obszarze-lsr-oraz-planowane-nabory-wnioskow Inne
Para Prezydencka w Szkole Podstawowej w Pasierbcu http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/para-prezydencka-w-szkole-podstawowej-w-pasierbcu Dnia  9 września w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Pasierbcu odbyła się uroczystość związana z corocznymi obchodami Europejskiego Dnia Języków. EDJ przypada wprawdzie na dzień 26 września, ale tego roku obchodzono go w innym terminie ze względu na potwierdzoną wcześniej obecność wyjątkowego gościa – Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser- Dudę. Pierwsza Dama odpowiedziała na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Rozalii Kuchty.  
Wizyta miała charakter nieoficjalny i była zainicjowana przez młodzież w minionym roku szkolnym. Uczniowie  pod opieką nauczyciela języka niemieckiego Alicji Banat, której opiekunem praktyk studenckich była właśnie obecna Pani Prezydentowa, zredagowali list, w którym wyrazili swoje marzenie o odwiedzeniu Pałacu Prezydenckiego. Taka możliwość została im stworzona w kwietniu 2018 r. Już wtedy Pani Prezydentowa wyraziła chęć złożenia rewizyty w szkole w Pasierbcu. Właśnie wczoraj uczniowie, dyrekcja i nauczyciele  mieli zaszczyt powitać w progach szkoły Agatę Kornhauser – Dudę. Panią Prezydentową ujęło zaproszenie w formie przyśpiewki na ludową nutę, której autorem słów był opiekun Zespołu Regionalnego „Pasierbiocki” Sławomir Bryniak. Zespół funkcjonuje już od ponad 10 lat. Swoimi występami uświetnia niemal każdą uroczystość szkolną i środowiskową.
 Wczoraj również Małżonkę Prezydenta powitała kapela słowami przyśpiewki :
„Wielkie święto dzisiaj w naszej szkole mamy, dzisiaj Pierwszą Damę w jej progach witamy. Cieszymy się szczerze i dumę czujemy, że takiego gościa dzisiaj przyjmujemy.
 Jest gospodarz gminy i dyrekcja nasza, niech szanownych gości do środka zaprasza!”.
 
Spotkanie przybrało charakter wyjątkowej zabawy językami obcymi. Cała społeczność szkolna od najmłodszych oddziałów przedszkolnych po klasę ósmą, wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi włączyła się do programu uroczystości poprzez zabawę ruchową i śpiew. Atmosfera była nad wyraz serdeczna, dominowało uczucie radości ze spotkania. W trakcie uroczystości miał miejsce jeden moment kulminacyjny, który na długo zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom spotkania. Otóż w drzwiach hali sportowej, gdzie odbywała się akademia stanął Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda. Wszyscy obecni zamarli ze zdumienia. Doprawdy nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, nawet sami organizatorzy. Chociaż scenariusz nie uwzględniał takiego punktu programu  Dyrekcja Szkoły szybko opanowała sytuację i spontanicznie w sposób oficjalny w imieniu wszystkich powitała Głowę Państwa. Nastąpiła szybka wymiana pozdrowień, a serdecznościom nie było końca.


 
Dzieci przygotowały wcześniej wiele pytań do Pani Prezydentowej. Niestety nie starczyło czasu na zadanie wszystkich. Interesowały je zwłaszcza te z dziedziny języków obcych, dopytywały o sprawdzone i efektywne metody przyswajania języków obcych. Nie zabrakło też pytań o charakterze osobistym typu: Czy ma Pani zwierzątko? Jaki kolor Pani lubi? Ulubiona lektura szkolna...
Na pytania udzielał odpowiedzi Pan Prezydent. Do wspomnień i refleksji skłoniło zwłaszcza pytanie o najpiękniejsze chwile z dzieciństwa. Nastąpił czas indywidualnych rozmów i na wręczenie przygotowanych, wykonanych przez uczniów i miejscowych artystów upominków.


 
W imieniu Urzędu Gminy na ręce Pary Prezydenckiej Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Wojciech Pazdan oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król wręczyli prezent i przekazali pozdrowienia od mieszkańców Gminy Limanowa.


 
Każdy uczestnik miał możliwość przyjrzeć się z bliska gościom i zrobić z nimi wspólne zdjęcie. Niestety czas był bardzo ograniczony nad czym czuwali koordynatorzy wizyty z Kancelarii Prezydenta RP. To ważne spotkanie zostało odnotowane w zeszytach uczniowskich i już stało się  historycznym wydarzeniem.
 
(tekst: SP w Pasierbcu)
(zdj.: prezydent.pl/fot.: Grzegorz Jakubowski - KPRP oraz SP w Pasierbcu)                                                                                            ]]>
Tue, 10 Sep 2019 10:28:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/para-prezydencka-w-szkole-podstawowej-w-pasierbcu Oświata
Masz Głos w swoim regionie http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/masz-glos-w-swoim-regionie Masz Głos w swoim regionie
W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.
 
W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Dla swoich warto
Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Przekonali się o tym mieszkańcy i mieszkanki już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji – w tym Kraków z województwa małopolskiego. Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie regionu, gdzie tylko w ostatniej edycji uczestnicy akcji Masz Głos m.in. badali małoletnich Ukraińców i prowadzili szkolenia wspierające wychowawców burs szkolnych (Kraków), cykl warsztatów dla młodzieży, podczas których młodzi przygotowali własną diagnozę miejsca w którym żyją (Gładyszów), przygotowali projekt uchwały wspólnie z mieszkańcami (Zakopane). Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość. W ubiegłym roku z województwa małopolskiego byli to Fundacja Lepsze Niepołomice i władze Niepołomic za rozpoczęcie walki ze smogiem.
 
Masz Głos na wyciągnięcie ręki
Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy  podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie małopolskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Homo Faber która zajmuje się prawami człowieka, pracuje z grupami wykluczonymi, wspiera integrację społeczną.
 
Kojarzymy się dobrze
Rezultaty współpracy regionalnej między uczestnikami akcji a organizatorami akcji Masz Głos to nie tylko efekty ich pracy, z których korzystają społeczności lokalne, ale także w zwiększenie kompetencji uczestniczek i uczestników. Podkreślają też, że odkąd działają w akcji Masz Głos, częściej przekonują i mobilizują pozostałych mieszkańców do swoich projektów, są bardziej widoczni w środowisku jako grupa czy organizacja i łatwiej nawiązują dialog z samorządem oraz mediami lokalnymi. Wśród skutków zaangażowania w akcję wymieniają także załatwienie sprawy istotnej dla swojej społeczności, owocną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacjami z innych regionów w Polsce a uczestniczącymi w Masz Głos. 
 
Niepołomicki Alarm Smogowy
„Mamy satysfakcję, że dzięki naszym działaniom na ulicach Niepołomic coraz częściej można spotkać osoby starsze w maseczkach antysmogowych. A linia podziału politycznego, tak bardzo obecna w różnych sferach naszego życia, w przypadku walki ze smogiem nie obowiązuje” – mówi Paweł Pawłowski z Fundacji Lepsze Niepołomice, która na początku 2019 roku powołała Niepołomicki Alarm Smogowy — grupę mieszkańców, której celem jest nagłaśnianie problemu jakości powietrza. Temat podchwyciły lokalne media — pojawiło się sporo artykułów, w tym specjalny dodatek w lokalnej prasie. Efektem jest petycja do władz, którą podpisało 10 000 ludzi!
 
Zacznij od szkolenia
Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać - to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, poświęcone pierwszym krokom w aktywności lokalnej, a dla bardziej zaawansowanych o Samorząd to My. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się 13 września, o godzinie 10:00, Fundacja Zustricz Karmelicka 34/100, Kraków. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-krakowie/
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.
]]>
Tue, 10 Sep 2019 09:47:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/masz-glos-w-swoim-regionie Inne
Narodowe Czytanie w Pisarzowej http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/narodowe-czytanie-w-pisarzowej Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna zainicjowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, promowanie bogactwa polskiej literatury oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

Co roku w akcję włączają się miłośnicy literatury czytając dla publiczności wybrane fragmenty dzieł literackich ogłoszonych przez prezydenta RP. Uczestnicy przedsięwzięcia mają także możliwość stemplowania własnych dzieł okolicznościową pieczęcią, przygotowaną przez kancelarię prezydencką.Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc. 
 
W tym roku Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. 
 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
 8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
 
–  Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.
 
Gminna Biblioteka Publiczna jak co roku włącza się w tą piękną akcję. W tym roku Narodowe Czytanie odbyło się  w bibliotece w Pisarzowej. Biblioteka publiczna we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Ks. J. Górszczyka w Pisarzowej przygotowała dwie nowelki. Uczniowie wspólnie z dyrektor szkoły, Magdaleną Strzebońską i nauczycielkami, polonistkami: Jadwigą Kuś i Lidią Biernat opracowali nowelkę ,,Sachem” Henryka Sienkiewicza, natomiast ,,Katarynkę” Bolesława Prus czytali samorządowcy:  wójt gminy Limanowa - Jan Skrzekut, Edyta Król – dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, Jacenty Musiał – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz bibliotekarki: Małgorzata Cięciel i Krystyna Trzupek.


 
- Czytanie jest dziś ważniejsze nią kiedykolwiek w przeszłości. Książka rozwija, czyni nas kreatywnymi, jest podwaliną naszego sukcesu – przekonywał wójt Jan Skrzekut.
Do codziennego czytania, zwłaszcza dzieciom zachęcał dyrektor Jacenty Musiał: Czytanie  dziecku powinno być codzienną regułą, a nawet naszym obowiązkiem, gdyż nie da się przecenić korzyści płynących z codziennej lektury.

Szczególne słowa uznania należą się Tomaszowi Tokarczykowi, właścicielowi Wioski Indiańskiej w Męcinie za użyczenie indiańskich strojów, które posłużyły za dekorację.
 
 ]]>
Tue, 10 Sep 2019 09:19:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/narodowe-czytanie-w-pisarzowej Kultura
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/komunikat-glownego-lekarza-weterynarii Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw
 
W związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje  o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach ww. obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. W innym przypadku minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72h. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.  

W przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej.
]]>
Tue, 10 Sep 2019 07:37:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/komunikat-glownego-lekarza-weterynarii Inne
W Kłodnem świętowano dożynki http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/w-klodnem-swietowano-dozynki W niedzielę 8 września mieszkańcy Kłodnego uroczyście świętowali zbiór tegorocznych plonów . Na uroczystości dożynkowe, których inicjatorem była Rada Sołecka oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich licznie przybyli mieszkańcy miejscowości.

Niezwykłe dla wsi wydarzenie rozpoczęło się mszą w kościele pw św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chomranicach. Mszy św. przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław Pachowicz, który skierował do rolników słowa podziękowania za trud ich pracy i ogrom poświęcenia wnoszony w całoroczną pracę, która owocuje właśnie dożynkami.
Po mszy św. uroczysty kolorowy  korowód dożynkowy wyruszył z Chomranic w kierunku Kłodnego, gdzie wspólnie świętowano zbiór tegorocznych plonów. Nad całą uroczystością czuwał starosta dożynek  - radny gminy Limanowa oraz sołtys Kłodnego Władysław Lachor.


W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodnem Roman Ciesielczyk oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał wraz z małżonką Dorotą Musiał.
Aktywnie w organizację uroczystości włączyły się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodnem na czele z Przewodniczącą Halina Piotrowską, które dla uczestników niecodziennego dla wsi wydarzenia przygotowały regionalny poczęstunek.
]]>
Mon, 09 Sep 2019 10:59:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/w-klodnem-swietowano-dozynki Kultura
Upamiętniono tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce w Mordarce przed 80 laty http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/upamietniono-tragiczne-wydarzenia-jakie-mialy-miejsce-w-mordarce-przed-80-laty W sobotę 7 września w Mordarce „ Na Cieniawie” odbyła się kameralna uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę mordu popełnionego przez Niemców na 11 obywatelach Limanowej. W obchodach udział wzięli  m.in. Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Zastępca Kierownika Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa Grzegorz Krzak, przedstawiciel IPN O/Kraków  Marcin Krzek-Lubowiecki, przedstawiciel Sądeckiego Sztetla  Leopold Kucharczyk, były radny Limanowej Mieczysław Sukiennik, sołtys Mordarki  Kazimierz Wojtas, lokalni historycy oraz przedstawiciele rodzin Sukienników i Stokłosów, które udostępniły Gminie Limanowa  teren pod obelisk.Po złożeniu wiązanek kwiatów oraz zapaleniu zniczy uczestnicy odśpiewali hymn Polski, po którym głos zabrał Wójt Gminy Limanowa. W krótkich słowach przypomniał okoliczności zbrodni popełnionej przez Niemców 7 września 1939 roku na 11 niewinnych obywatelach Limanowej. Jednym z nich był mistrz kominiarski Jan Semik, który po ucieczce władz miejskich, pełnił obowiązki burmistrza Limanowej. Ujął się on za aresztowanymi i bitymi przez żołnierzy niemieckich Żydami, przez co wraz z nimi został rozstrzelany. Prawdopodobnie był on pierwszym Polakiem, który stracił życie ratując Żydów w Polsce.

Wójt Jan Skrzekut w szczególny sposób podziękował rodzinom Sukienników oraz Stokłosów za udostępnienie działki pod przyszły obiekt upamiętniający to tragiczne wydarzenie z przeszłości, wyrażając  nadzieję, że Instytut Pamięci Narodowej – zgodnie z obietnicą – ufunduje w najbliższym czasie kamień oraz tablicę pamiątkową.Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Mieczysław Sukiennik wspominając swojego dziadka Wojciecha Sukiennika, który w czasie wojny pomagał Żydom. Na zakończenie uroczystości lokalny historyk Karol Wojtas przytoczył wspomnienia nauczycielki szkoły podstawowej w Mordarce Zofii Szumilas, która długi czas opiekowała się wraz z uczniami miejscem kaźni. Wspomnienia dotyczące  wydarzeń sprzed 80 lat  przekazała jej nieżyjąca już córka Jana Semika -  Teresa Ryś.
Sobotnie spotkanie przypomniało uczestnikom o historycznej prawdzie oraz było okazją do zadumy i  refleksji  nad tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Mordarce we wrześniu 1939 r.]]>
Mon, 09 Sep 2019 08:51:00 +0000 http://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2019/09/upamietniono-tragiczne-wydarzenia-jakie-mialy-miejsce-w-mordarce-przed-80-laty Aktualności