A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan H9 – 21.41S

22.07.2019
Wójt Gminy Limanowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Zarządzeniem Nr 105/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. przeznacza  do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego autobus marki Autosan H9 – 21.41S, rok produkcji 2002, będący własnością Gminy Limanowa.
 
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać  w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa z dopiskiem „Zakup autobusu szkolnego marki Autosan. Nie otwierać do dnia 13 sierpnia 2019 r. godz. 10:00”.  

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7:00- 15:00, nie później jednak niż do dnia 13 sierpnia 2019 r. godz. 9:45 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
 
Szczegółowe dane techniczne pojazdu oraz warunki przystąpienia do przetargu znajdują się  w Zarządzeniu Wójta Gminy Limanowa z  dnia 15 lipca 2019 r.  link do BIP  oraz w załączniku poniżej.
                                                                                                    


Liczba wyświetleń: 280
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30