A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Obwieszczenia o zakończeniu postępowań z dnia 17.07.2019

18.07.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 21.06.2019 r zostały zakończone postępowania administracyjne wszczęte na wniosek:
 
1. Polskiej Spółki Gazownictwa z s. ul. Gazowa 16, 31 - 060 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Marcina Kitę pn.: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem" obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 1918/3, 880, 1925/10 obręb Stara Wieś.
 
2. Orange Polska S.A. z s. al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, działającej przez pełnomocnika pana Pawła Puch pn.: "Budowie telekomunikacyjnej sieci kablowej wraz z rozbiórką odcinka linii napowietrznej" obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 597/4, 597/2, 597/5, 597/1, 634/2, 644 obręb Młynne.

3. Dariusza Kęski pn.: "Budowie  sieci gazowej wysokiego ciśnienia i rozbiórki istniejącej " obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 596, 597/4, 597/2, 597/5, 597/1, 634/2, 644 obręb Młynne.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 17.07.2019 r. do 24.07.2019 r.

Po upływie zakreślonego terminu, Wójt Gminy Limanowa wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowania.

Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

Liczba wyświetleń: 331
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30