A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Obwieszczenie o zakończeniu postępowań

21.06.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 21.06.2019 r zostało zakończone postępowania administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa z s. ul. Gazowa 16, 31 - 060 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Marcina Kitę pn.:
 
1. "Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 856/1, 857, 1207, 860/2, 1202/2, 589, 1201/2, 1202/1, 858, 1214/1, 1214/7, 1204/1, 1214/6, 1204/10, 1203/12, 1203/11, 1208/13 obręb Pisarzowa"

2. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, obejmującego tern działek o numerach ewidencyjnych: 149/2, 149/4, 149/7, 155/1, 148/3, 154/3, 152, 153, 160/6, 160/5, 474/2, 474/1, 161, 121/1, 121/2, 123, 122, 124, 131, 245, 150, 151, 130/2 obręb Koszary."

3. "Budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem", obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 394/1, 316, 196/4, 196/2 obręb Młynne

4. "Budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem", obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 948/1 oraz 948/2 obręb Mordarka.

 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 21.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

Po upływie zakreślonego terminu, Wójt Gminy Limanowa wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowania.

Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 


Liczba wyświetleń: 334
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30