A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Obwieszczenia o zakończeniu postępowania

21.06.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 21.06.2019 r zostało zakończone postępowania administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Gazowniczy w Krakowie, gazownia w Limanowej z s. ul. Ks. Łazarskiego 16 reprezentowanej przez FHU "JĘDREK" Henryk Jędrzejek pn.:

1. "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalenego jednorodzinnego", obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 1651, 1649, 1684/12,1684/11, 1645 obręb Męcina

2.  "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalenego jednorodzinnego", obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 1569/3, 1570/2, 1570/4, 1569/4 obręb Męcina

3. "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalenego jednorodzinnego", obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 505/8 obręb Kłodne


4. "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalenego jednorodzinnego", obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 1671/22, 1671/21, 1671/25, 1671/23, 1671/18, 1671/15, 1671/19, 1671/6 obręb Pisarzowa
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 21.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

Po upływie zakreślonego terminu, Wójt Gminy Limanowa wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowania.

Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

 


Liczba wyświetleń: 342
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30