A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Radni ślubowali, Wójt objął stanowisko

23.11.2018
Podczas I sesji Rady Gminy Limanowa, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. nowo wybrani radni Gminy Limanowa oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut złożyli ślubowanie.
 
O godz. 9.00 radni gminy wraz z Wójtem Gminy uczestniczyli w uroczystej mszy św., która odprawiona została w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, następnie o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa rozpoczęły się obrady.


 
I sesję Rady Gminy Limanowa prowadził najstarszy wiekiem radny – Stanisław Kita. W sesji uczestniczyli odchodzący Wójt – Władysław Pazdan, Wójt elekt- Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy – Marian Mąka, Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu gminy.
 
Na wstępie Agata Talar – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Limanowej, wręczyła zainteresowanym zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Limanowa,  Radny senior odczytał rotę ślubowania i kolejno każdy radny gminy uroczyście złożył ślubowanie.
 
Radnymi gminy zostali:

Marek Borucki
Antoni Frączek
Sylwester Hasior
Jerzy Jabłoński
Stanisław Kita
Zuzanna Kolawa
Cecylia Kochańczyk
Zdzisław Kądziołka
Marek Kapitan
Władysław Lachor
Daniel Łącki
Stanisław Młyński
Andrzej Malinowski
Bogusław Pazdur
Bogdan Pałka
Adam Ryś
Stanisław Sajdak
Walenty Szubryt
Leszek Twaróg
Iwona Wojak-Ćwik
Rafał Woźniak
 
Następnie Jan Skrzekut wypowiadając rotę ślubowania, oficjalnie objął stanowisko Wójta Gminy Limanowa.


 
Odchodzący ze stanowiska Wójt Gminy Władysław Pazdan pogratulował Janowi Skrzekutowi objęcia funkcji Wójta Gminy, podziękował wszystkim za minione lata współpracy,  a swojemu następcy życzył  powodzenia w kierowaniu gminą.


 
W dalszej części posiedzenia, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie z procedurą, Przewodniczącego Rady  i Wiceprzewodniczących Rady, wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną, w skład której wchodzili radni: Iwona Wojak-Ćwik, Cecylia Kochańczyk i Daniel Łącki.
 
Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa wybrany został Stanisław Młyński, a Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Walenty Szubryt i Stanisław Kita.


 
Ponadto na I sesji Rady Gminy radni uchwalili wynagrodzenie dla Wójta Gminy Jana Skrzekuta, podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę.


Liczba wyświetleń: 2114
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30