A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

,,Z Ziemi Limanowskiej ku Niepodległości” - projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi

05.07.2018
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi otrzymała dofinansowanie na projekt pt.: ,,Z Ziemi Limanowskiej ku Niepodległości” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Projekt pt.:,,Z Ziemi Limanowskiej ku Niepodległości” skupia się wokół wydarzeń związanych z niepodległością na Ziemi Limanowskiej i jest połączeniem teoretycznych wykładów i lekcji, na których omawiane będą wydarzenia, postaci, cmentarze i pamiątki znajdujące się na Limanowszczyźnie ze spacerem historycznym, questem i wyjazdami edukacyjnymi, tak aby uczestnicy mogli zobaczyć te miejsca, o których będą słuchać. Projekt będzie ubogacony warsztatami artystycznymi dla dzieci i koncertami pieśni patriotycznych. Podsumowaniem  będzie publikacja, zawierająca streszczenia wykładów i lekcji oraz zdjęcia z wyjazdów "Śladami Niepodległości po Ziemi Limanowskiej" wraz z opisem, który można potraktować jak przewodnik po miejscach związanych z niepodległością na Limanowszczyźnie.


Na projekt składają się:
I. wykłady historyczne dla młodzieży, osób dorosłych i seniorów :
1. Wykład historyczny pt.: Bazylika Limanowska - kościół - pomnik Konstytucji III Maja - symbol niepodległości" - wykładowca dr Józef Szymon Wroński;
2. Wykład historyczny pt.: "Projekty cmentarzy wojennych z lat 1915 - 1918 autorstwa Gustawa Ludwiga w X Okręgu Cmentarnym "Limanowa" wygłoszony przez dr Agnieszkę Partridge,
3. Wykład historyczny pt.: "Ziemia Limanowska i jej mieszkańcy na drodze ku Niepodległej" wygłoszony przez prof. zw. dr hab. Mariusza Wołosa,
4. Wykład historyczny pt.: "Rola lotnictwa w operacji łapanowsko - limanowskiej 1914 r." wygłoszony przez prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Olejko,
5. Wykład historyczny Karola Wojtasa pt.: "Ksiądz Kazimierz Łazarski i jego wkład w budowanie świadomości narodowej mieszkańców Ziemi Limanowskiej",
6. Wykład dra Przemysława Stanko pt.: "Udział mieszkańców Starej Wsi w odzyskaniu niepodległości"
7. Wykład mgr Sylwestra Rękasa pt.: "Antoni Górszczyk - nauczyciel, żołnierz, patriota - działalność niepodległościowa, bojowa i społeczna dyrektora szkoły w Pisarzowej".
II. Lekcja historyczna dla uczniów szkół podstawowych:
1. "Żywa lekcja historii" - spotkanie uczniów szkół podstawowych z ludźmi którzy pasjonują się historią I wojny światowej, kolekcjonerami broni z tego okresu.
2. Lekcja historyczna pt.: "Limanowianie na frontach I wojny światowej" przeprowadzona przez mgr Tomasza Jacka Lisa.
III. Warsztaty ArtPatriotyzm - dla dzieci i młodzieży
Biblioteka i jej 6 Filii planuje zorganizować cykl warsztatów artystycznych, po dwa warsztaty w każdej placówce, tak aby dzieci z całej gminy miały możliwość uczestnictwa. Łącznie odbędzie się 14 warsztatów. Planowane warsztaty to
- Warsztaty ceramiczne - tworzenie ozdób przestrzennych i płaskich (np. medalionów tematycznych, płaskorzeźb, kubków, misek),
- Warsztaty etno - malowanie ludowych wzorów na tkaninie (np. koszulce, torbie lnianej), szkle lub drewnie.
Zajęcia będą mieć temat przewodni związany z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas malowanie toreb czy koszulek pojawią się motywy patriotyczne, symbole, wzory. Podobnie z zajęciami ceramicznymi - patriotyczne wzory, motywy, symbole związane np. z pieśniami patriotycznymi będą odbite w glinie i uformowane w dowolnym kształcie.
IV. Wycieczki edukacyjne - planowane są trzy wycieczki: dla osób dorosłych i seniorów, dla dzieci i dla niepełnosprawnych.
Trasa wycieczki będzie obejmować najważniejsze miejsca, pamiątki, cmentarze, upamiętniające postaci i walki o niepodległość na Ziemi Limanowskiej.
Szczegółowa trasa:
Limanowa:
- Bazylika – elementy patriotyczne w architekturze: tablica erekcyjna, orzeł, witraż „ Polonia rediviva” itp.
- Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej - zwiedzanie Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem pamiątek związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości na naszym terenie,
- Tablica pamiątkowa na domu, w którym 7/8 grudnia 1914 r. nocował ze swym sztabem Józef Piłsudski - Limanowa Ul. M.B. Bolesnej nr 35 .
- Jabłoniec – cmentarz wojenny nr 368. Pochowano na nim żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy zginęli w dniach 7-12 grudnia 1914 w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej.
Laskowa: cmentarz wojenny nr 358
Kamionka Mała: Cmentarz wojenny nr 357
Łososina Górna: Pomnik legionistów - Poświęcony jest legionistom Józefa Piłsudskiego
Tymbark: Cmentarz wojenny nr 365
Stróża: Oficerska Szkoła Strzelecka w Stróży – placówka szkoleniowa, powołana w 1913 w celu szkolenia kadry oficerskiej dla przyszłych polskich formacji wojskowych
Szczyrzyc: Cmentarz wojenny nr 362
Chyszówki: Przełęcz Rydza-Śmigłego - Na przełęczy znajduje się kamienny obelisk z 1938 r., oraz krzyż, postawione na pamiątkę walk Legionów Polskich (w 1914 r.), dowodzonych przez Edwarda Rydza-Śmigłego (późniejszego marszałka Polski)
Poręba Wielka - Orkanówka – muzeum biograficzne W. Orkana. Po wybuchu wojny wstąpił do Legionów. Po wojnie działał w Związku Podhalan, należał do Związku Literatów Polskich
Szczawa: Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej
Kamienica Gorczańska: Działalność Maksymiliana Marszałkowicza działacza gospodarczego i politycznego.
V. Koncerty:
1. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu krakowskich artystów, związanych z Ziemią Limanowską, będzie miał charakter lekcji śpiewania z pomocą wydrukowanych tekstów piosenek (format A4, czcionka Arial 16). Artyści będą animatorami intonującymi i prowadzącymi wspólne śpiewanie. Repertuar to pieśni i piosenki związane z 100-tną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918- 2018 – od pieśni sztandarowych jak Kadrówka czy Pierwsza Brygada ,przez żołnierskie piosenki legionowe jak O mój rozmarynie, Białe róże- aż po żartobliwe i przekorne utwory jak np. Leguny w niebie , Armata, Pobór na dziewczynki. Będą utwory znane i te, które poznać warto. Nie zabraknie też akcentów związanych z historią Legionów na Limanowszczyźnie. Koncert odbędzie się w Szkole Podstawowej w Pisarzowej.
2. Koncert pieśni patriotycznych połączony z wykładem dr Przemysława Stanko w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi,
VI. Wieczornica patriotyczna z udziałem młodzieży i mieszkańców w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi,
VII. Quest historyczny na cmentarz z okresu I wojny światowej - Golców - opracowanie Karol Wojtas.
VIII. Spacer historyczny na cmentarz wojenny z I wojny światowej na Jabłońcu - przewodnik Karol Wojtas.
IX. Publikacja - Trwały efekt projektu w postaci publikacji, dokumentującej projekt "Z Ziemi Limanowskiej ku
Niepodległości". Publikacja będzie zawierać streszczenia z wykładów historycznych, lekcji - najważniejsze informacje oraz relację z wycieczki "Śladami Niepodległości po Ziemi Limanowskiej" - fotorelacja z opisem miejsc, pomników, obiektów historycznych z Ziemi Limanowskiej. Publikacja będzie zebraniem informacji historycznych związanych z niepodległością na Limanowszczyźnie w jednej broszurze.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
 


Liczba wyświetleń: 407
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30