A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Pasierbiec laureatem Konkursu "Najpiękniejsza małopolska wieś"

04.07.2018
Sołectwo Pasierbiec zajęło II miejsce w konkursie "Najpiękniejsza małopolska wieś" zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Za zdobycie II miejsca miejscowość otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania służące dalszemu rozwojowi  wsi. Konkurs "Najpiękniejsza małopolska wieś" zorganizowany został przez władze wojewódzkie po raz drugi. Kandydaturę miejscowości mogły zgłaszać gminy z terenu całej Małopolski.


 
Konkurs miał na celu m.in.  zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez takie działania jak: promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi, a także kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej.


 
Po złożeniu stosownego wniosku najpierw miała miejsce jego ocena formalna, a po niej ocena merytoryczna, gdzie specjalnie powołana w tym celu Komisja brała pod uwagę m.in.: liczba i jakość inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie kubaturowych obiektów publicznych i ich otoczenia, liczba i jakość inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności. liczba i jakość inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz funkcjonowaniem małej architektury, a także inicjatywy dotyczące ładu przestrzennego na posesjach prywatnych. Następnie trzecim i ostatnim etapem była wizja lokalna na miejscu celem potwierdzenia przedstawionych we wniosku danych. Przybyłej Komisji oprócz gospodarza terenu sołtys - Marii Twaróg towarzyszyli także gospodarz gminy Wójt - Władysław Pazdan oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska.
Ostatecznie liczba przyznanych punktów przez władze Województwa Małopolskiego pozwoliła Pasierbcowi zająć wysokie II miejsce wraz z nagrodą w wysokości 50 000 zł, która przyczynić ma się realizacji kolejnych inicjatyw mających na celu rozwój miejscowości.

Gratulujemy przyznanego tytułu i nagrody wszystkim, którzy na co dzień dbają o piękno i wizerunek Pasierbca, a w  szczególności sołtys wsi Pasierbiec - Marii Twaróg.

A poniżej zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej, które są potwierdzeniem, że przyznany tytuł  należał się właśnie wsi Pasierbiec.


Liczba wyświetleń: 925
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30