A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Informacja o XXVI sesji Rady Gminy Limanowa

13.04.2018
W dniu 11 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W ramach interpelacji i wniosków radni zgłosili sprawy związane z modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych, jak również kwestią naboru dzieci z gminy do szkół miejskich.

W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie:
  1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 r.
  2. zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa.
W ramach inicjatywy uchwałodawczej podjęta została również uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Limanowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej. Podjęcie wskazanych uchwał związane jest z zamiarem ubiegania się przez Gminę Limanowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowy dróg gminnych Męcina-Kłodne-Stańkowa oraz Kłodne-Sośliny wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec”, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Równocześnie do wykazu przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej gminy wprowadzono zadania, które uzyskały dofinansowanie w ramach projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej, a mianowicie:

1. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rupniowie wraz z przebudową boiska i zagospodarowaniem terenu”,
2. „Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Starym Rybiu”,
3. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kisielówce na cele publiczne (świetlica wiejska) warz z zagospodarowanie działki”.
Dofinansowanie ze wskazanego projektu zostało przyznane również na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie”.
           
Ponadto w punkcie wolne wnioski i zapytania radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Limanowa.
           

Liczba wyświetleń: 633
6

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30