A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Zwrot podatku akcyzowego - do 28 lutego możliwość składania wniosków

26.02.2018
Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Limanowa, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 lutego 2018 r. - 28 lutego 2018 r.
Wnioski, należy wypełnić starannie i czytelnie podając: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP lub PESEL, numer dowodu osobistego, wykazując powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie Gminy Limanowa, a jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów rolnych – konieczna jest pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy (punkt VIII wniosku). Warto również w punkcie VII podać numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata zwrotu podatku. Wniosek bezwzględnie musi być czytelnie podpisany i opatrzony datą jego wypełnienia. Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od  1 sierpnia 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  1 – 28 lutego 2018 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Limanowa w godzinach pracy urzędu.

Wnioski dostępne są w serwisie internetowym Gminy Limanowa, a także w budynku Urzędu Gminy.

Przypominamy, że:
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku 86 l
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku 1,00 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku 86,00 zł.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu kwietniu br.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy Limanowa w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu 18 337 22 52 wew. 132.  
Poniżej w załączniku do pobrania druk wniosku.


Liczba wyświetleń: 741
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30