A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Wykład ks. dr Jerzego Smolenia o nerwicy natręctw w bibliotece w Starej Wsi

29.09.2017
W obecnym świecie, zabieganym w pogoni za pracą, karierą, pieniądzem, aby nadążać za najnowszymi trendami, wśród wielu osób obserwuje się w wyniku szybkiego tempa życia ogromne znerwicowanie. W związku z tym, iż temat ten jest niezwykle aktualny, w Gminnej Bibliotece w Starej Wsi w dniu 25 września odbył się wykład ks. dr Jerzego Smolenia na temat „Nerwica natręctw”, który wszystkim uzmysłowił ogromną skalę tego zjawiska wśród społeczeństwa.

Na spotkanie przybyli: Edward Bugajski – radny gminy Limanowa, Urszula Biernat – sołtys Starej Wsi, Grażyna Jacak Świerkosz  - prezes Limanowskiego Uniwersytetu III Wieku, Roman Ciesielczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodnem, Marek Twaróg – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi II, Dorota Musiał – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z pracownikami: Lidią Chwastek Biedroń, Magdaleną Wiktorek, Iloną Furtak oraz Marek Dudek – podróżnik, fotograf, bibliotekarka Lidia Piegza, główna księgowa biblioteki – Joanna Stanisz, Lach Monika – pracownik świetlicy oraz wielu mieszkańców z całej gminy Limanowa. Dyrektor biblioteki Jacenty Musiał przywitał zgromadzonych i krótko przedstawił wykładowcę, zwracając uwagę na dużą aktualność podejmowanej tematyki, która dotyczy coraz więcej osób.

Następnie głos zabrał wykładowca, który omówił szczegółowo problematykę choroby. Nerwica natręctw czyli zaburzenia obsesyjno – kompulsacyjne charakteryzuje się występowaniem natrętnych myśli – obsesji, (stąd nazwa nerwica natręctw myślowych) i czynności (kompulsji), którym nieodłącznie towarzyszy lęk. Nerwica natręctw zwana także skrupułami, dotyka około 2% ogólnej populacji i dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Aż 15% osób dotkniętych tą chorobą próbuje popełnić samobójstwo. Jest to choroba o wysokim stopniu rodzinnym. Nerwica natręctw to zaburzenie psychiczne, jednak wiele z jej objawów przekłada się także na sferę fizyczną, np. drżenie rąk lub nadmierna potliwość. Do tej pory nie znaleziono jednoznacznej przyczyny nerwicy natręctw. Na pewno duże znaczenie w rozwoju choroby mają w dużej mierze uwarunkowania genetyczne. Nerwica natręctw może być następstwem nieprzystosowania społecznego lub wyjątkowej wrażliwości. Wykładowca podkreślał, jak ważne jest poznanie przyczyn powstawania tej choroby i metod leczenia. Psycholog uczulał, że należy wiedzieć, jak reagować, by pomóc osobie dotkniętej tą chorobą. Choroba może objawiać się m.in. obsesyjnym myciem rąk, systematycznym usuwaniem przedmiotów, ich liczeniem, przesadnym dbaniem o czystość. Charakterystycznym objawem choroby jest także częste wracanie do domu, aby zamknąć drzwi, wyłączyć gaz, wodę. Oblicze nerwicy bardzo często uniemożliwia normalne funkcjonowanie, a niekiedy wręcz powoduje, że człowiek całkowicie się izoluje od społeczeństwa. Do tej pory nie odkryto konkretnego genu, który byłby odpowiedzialny za przyczynę powstania tego zaburzenia. Naukowcy podają, że powstanie nerwicy natręctw upatruje się także w pewnych uwarunkowaniach społecznych, a chorobę tę zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Za jej główną przyczynę uznaje się stres związany ze wzrastającym tempem życia. Natomiast u dzieci zaburzenia powstają na skutek braku rodzinnego wsparcia oraz błędów pedagogicznych, popełnianych często przez nauczycieli. Jako psycholog podkreślał, że nie wolno dyskredytować dziecka w oczach całej klasy, wytykać błędy, karać na oczach klasy, formułując zdania typu: „proszę powtórzyć jeszcze raz”, „przepisać 100 razy” itp. Poprzez takie niepedagogiczne praktyki dziecko bardzo wrażliwe, szybko wpada w skrupuły. Publiczne upokorzenia od najmłodszych lat powodują w latach późniejszych  lęk przed publicznymi wystąpieniami. Otoczenie, rodzina, szkoła wymaga, by dziecko było najlepsze i w wyniku tego dziecko popada w perfekcjonizm, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce. Dziecko uczy się nie dla siebie lecz dla wyników. Rodzice za mało chwalą dzieci, nie cieszą się ich sukcesami, poświęcają im za mało czasu i uwagi. Matki i ojcowie muszą dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wykładowca jako kapłan bardzo często spotyka się z osobami mającymi problem ze skrupułami na tle religijnym. Tacy ludzie w swoim postępowaniu wszędzie widzą grzech i bardzo surowo się oceniają. Szczególnie te problemy uwidaczniają się podczas spowiedzi św., gdzie wierni są tak zestresowani, że nie są w stanie skoncentrować się i mówić konkretnie o swoich słabościach. Dlatego też osoby z takimi problemami należy traktować ze szczególną troską, aby pomóc im w tym cierpieniu. Jak podkreślał ks. Smoleń jest to bardzo ciężka choroba, a osoba żyjąca ze skrupułami jest „męczennikiem”, podatne są na nie zwłaszcza osoby bardzo inteligentne i wrażliwe. Psycholog uczulał, by przez nasze postępowanie nikt nie popadł w tę ciężką chorobę. Osoba dotknięta tymi zaburzeniami musi szukać pomocy u specjalistów, gdyż bardzo ciężko samemu pomóc sobie w tej chorobie.
Po spotkaniu długo jeszcze trwały rozmowy z wykładowcą, który odpowiadał na pytania i udzielał cennych uwag zainteresowanym uczestnikom.
 
 


Liczba wyświetleń: 697
5

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30