A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

XIX sesja Rady Gminy Limanowa

26.07.2017
W dniu 25 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XIX sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. Na wstępie, zgodnie z porządkiem obrad, Zastępca Wójt Gminy Marian Mąka przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. W sprawozdaniu poinformował radnych m.in.
  • o realizowanych inwestycjach na terenie gminy,
  • pozyskanych środkach na budowę sieci wodociągowej w Kaninie
  • oraz budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Mordarce i Pasierbcu oraz Szkole Podstawowej w Kłodnem,  przeprowadzonych postępowaniach przetargowych  oraz o bieżącej działalności urzędu gminy.
W dalszej części posiedzenia, radni podjęli uchwały w sprawie:
  • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2017 r.,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Starej Wsi,
  • określenia zasad nabywania, zbywania i odciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Ponadto w ramach inicjatywy uchwałodawczej, Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu ul. Dudka na rzece Łososina w Limanowej”. Radni jednogłośnie przyjęli przedmiotową uchwałę i zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej na odbudowę mostu w wysokości 300.000,00 zł.
Podjęcie wyżej wymienionych uchwał poprzedzone było ich zaopiniowaniem na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Ponadto podczas posiedzenia sesji radni zgłosili interpelacje dotyczące bieżącego utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej w Młynnem oraz drodze powiatowej w Męcinie oraz w Kłodnem, jak również poinformowania mieszkańców o terminie wywozu odpadów wielkogobarytowych.
 


Liczba wyświetleń: 522
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30