A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Konkursy na dyrektorów szkół- mijają terminy składania podań.

18.04.2017
 Zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy Limanowa z dnia 30 marca 2017 roku mijają terminy składania podań w ramach ogłoszonych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół z terenu gminy Limanowa :  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie, Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi.
Kandydaci powinni spełniać odpowiednie wymagania określone w załącznikach do zarządzenia oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty również wyszczególnione w załączniku.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z odpowiednim opisem w pokoju nr 1 ( sekretariat) Urzędu Gminy Limanowa  lub pocztą na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa (decyduje data wpływu do Urzędu).
Terminy oraz wykaz potrzebnej dokumentacji zawarte są  w Zarządzeniach z 30 marca 2017 link do BIP  https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,m,294732,2017.html
lub w załącznikach poniżej.


Liczba wyświetleń: 395
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30